Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TÀI LIỆU bộ đề thi trắc nghiệm quản trị dự án có lời giải

  0
  0KjdKjd0 0KjdKjd0 is offline (49 tài liệu)
  Thành Viên Chính Thức
  1
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  1
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  9
 5. Công cụ
 6. NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRĂC NGHIỆM DÀNH CHO SINH VIÊN ÔN TẬP - MÔN QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ - NDT
  Lựa chọn các câu đúng nhất cho các phần sau
  Điểm của bạn là 83%.
  Hiện từng câu hỏi một
  1. Phương pháp thực nghiệm tốt nhất được giải thích là
  A. ? Một công cụ quản lý
  B. ? Một phương pháp lập chương trình thực hiện
  C. ? Một phương pháp lên kế hoạch
  D. :-) Nguyên tắc theo kinh nghiệm
  2. Tất cả các ý sau đều là ví dụ của chi phí cho sự không thích hợp, ngoại trừ
  A. X Thực hiện lại công việc
  B. ? Đào tạo đội ngũ
  C. X Sản phẩm thừa
  D. X Chi phí bảo hành
  3. Nếu giá trị đạt được của dự án (EV) là 350, chi phí thực tế (AC) là 400, giá trị theo kế hoạch (PV) là 325, chênh lệch chi phí (CV) sẽ bằng bao nhiêu?
  A. ? 350
  B. ? -75
  C. ? 400
  D. :-) -50
  4. Bạn là giám đốc cho dự án phát triển sản phẩm mới vốn có 4 cấp độ công việc trong bản phân tách công việc (WBS), và bạn đã tiến hành phối hợp các hoạt động sử dụng kỹ thuật vẽ sơ đồ bằng mũi tên. Bước ước lượng thời gian cho từng công việc đã được tối ưu hóa, một kế hoạch tiến độ đã được tạo ra. Hoạt động quản lý thời gian kế tiếp bạn sẽ thực hiện là gì?
  A. ? Bắt đầu kiểm soát tiến độ
  B. ? Bắt đầu lên kế hoạch nguồn lực
  C. ? Ước lượng tiến độ một cách tương tự
  D. :-) Xin phép phê duyệt
  5. Một sếp của giám đốc dự án và trưởng bộ phận kỹ thuật thảo luận với nhau về việc thay đổi một hoạt động chính của dự án. Sau cuộc gặp, người sếp này liên hệ với giám đốc dự án và yêu cầu ông ta thay đổi. Đây là một ví dụ của
  A. X Quản trị phạm vi
  B. ? Quản trị lập kế hoạch
  C. :-) Vị trí điều phối viên dự án
  D. X Hệ thống quản lý thay đổi
  6. Trong quá trình xác định hoạt động, một thành viên dụ án xác định một hoạt động cần phải được thực hiện. Tuy nhiên, một thành viên khác tin rằng hoạt động này không phải là một phần của dự án theo cách hiểu ở văn kiện dự án. Giám đốc dự án có thể làm tốt nhất việc gì trong trường hợp này?
  A. ? Cố gắng xây dựng sự nhất trí ở nhóm
  B. ? Ra quyết định theo ý riêng của mình
  C. :-) Hỏi ý kiến ban quản trị
  D. ? Trao đổi với chủ đầu tư
  7. Sự kiện rủi ro nào sau đây liên quan nhiều nhất tới mục tiêu tiến độ của dự án?
  A. :-) Chậm trễ trong việc nhận phê duyệt yêu cầu
  B. ? Sự gia tăng kéo dài của giá cả nguyên vật liệu
  C. ? Các cuộc tranh cải về hợp đồng dẫn đến những khoản bồi thường do các khoản phải chi trả tăng
  D. ? Không giữ đúng mục tiêu của cuộc họp lên kế hoạch trước khi tiến hành thực hiện dự án
  8. Cái nào sau đây là ưu điểm của phương pháp lập ngân sách từ trên xuống?
  A. ? Ngân sách ước lượng sẽ gần hơn với những gì công việc thực tế yêu cầu
  B. ? Nó dựa trên sự hiểu biết chí tiết những gì công việc thực tế cần
  C. :-) Nó cung cấp cho thành viên dự án sự hiểu biết về mối quan tâm và mong đợi của ban lãnh đạo
  D. ? Nó giúp cho giám đốc dự án xác định xem liệu dự án có phù hợp với kế hoạch tiến độ

  9. Đánh giá phạm vi dự án bao gồm:
  A. X Xác định tính đúng đắn của kết quả công việc
  B. :-) Xác định sự chấp nhận đối với kết quả công việc
  C. ? Chấp nhận bằng lời tự chủ đầu tư
  D. ? Chuẩn bị tài liệu để đạt được sự chấp thuận
  10. Ai sẽ là người giải quyết vấn đề, khi: Dự án đang chi tiêu gần hết khoản ngân sách trong khi công việc chưa hoàn thành đúng tiến độ?
  A. ? Thành viên dự án
  B. ? Giám đốc dự án
  C. :-) Chủ đầu tư/ Lãnh đạo cấp cao
  D. ? Giám đốc chức năng
  11. Mục nào sau đây thể hiện giá trị ước lượng của công việc thực tế được thực hiện
  A. :-) EV
  B. ? PV
  C. X AC
  D. ? ACWP
  12. Bước nào trong quá trình quản lý dự án thì quyết định chuyển giao rủi ro được xác lập?
  A. ? Xác định rủi ro
  Trả lời · 20-05-2011 lúc 08:55
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  0
  0KjdKjd0 0KjdKjd0 is offline (49 tài liệu)
  Thành Viên Chính Thức
  1
  Xem 2,280 Mua 9 Bình luận 1

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  0
  Thành Viên Chính Thức
  1
  Tham gia ngày
  Apr 2011
  Bài gởi
  53
  Tài liệu đã gửi
  49
  Tài liệu đã bán
  134
  Tài liệu đã mua
  28
  Mã số thành viên
  248324
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 8. T
  tranvanhieu1976 · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  Thư viện hoạt động cần kinh phí chứ các bạn, chúng ta có đóng góp gì nhiều đâu. Đây là cách giúp thư viện kilobooks ngày càng vững mạnh.
  Trả lời · 08-09-2013 lúc 13:35 #2
 9. T
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Apr 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  980070
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Mỗi Ngày 1 Cuốn Sách

Các từ khoá được tìm kiếm:

trắc nghiệm quản trị dự án

de thi trac nghiem quan tri du an dau tu co dap an

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)