Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TÀI LIỆU Bộ đề cương ôn thi tốt nghiệp chính trị (có đáp án)

  cá sấu cá sấu is offline (107 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  2
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  3
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  56
 5. Công cụ
 6. Bộ đề cương ôn thi tốt nghiệp chính trị
  Khoa CN Mác – Lênin trường ĐH Công nghiệp Hà Nội
  Tháng 05 năm 2010

  Phần 1: Triết học
  Câu1: Phân tích định nghĩa vật chất của Lênin? ý nghĩa của định nghĩa?
  Câu 2: Trình bày nguồn gốc và bản chất của ý thức? Mối qhệ giữa vc và ý thức? í nghĩa của vđề này?
  Câu 3: Trình bầy nd quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập? Cho vd? ý nghĩa của quy luật?
  Câu 4: Ptích nd quy luật chuyển hoá từ sự thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất và ngược lại? ý nghĩa của ql?
  Câu 5: Thực tiễn là gì? Hãy phân tích vai trò của thực tiễn đối vơi nhận thức?ý nghĩa của vấn đề này?
  Câu 6: Trinh bày các kn phương thức sx, llsx, qhsx và quy luật về sự phù hợp giũa qhsx với tính chất và trinh độ sx. Sự vận dụng của đảng ta trong đường lối đỏi mới?
  Câu 7: Trình bày khái niệm cơ sở hạ tầng, kiến trúc thượng tầng. Quy luật về mối liên hệ biện chứng giữa csht & kttt. Sự vận dụng ql này của đảng ta trong đg lối đổi mới?
  Câu 8: Hình thái ktế – xh là gì? Tại sao nói sự phát triển of các hình thái ktế xh là 1 quá trình lịch sử tự nhiên? Vận dụng vđề này trong công cuộc xd cnxh ở nước ta?
  Câu 9: Hãy phân tích đn g/c của Lênin. Nguồn gốc hình thành g/c. Vai trò of đấu tranh g/c? quan điểm of đảng ta về đặc điểm & nội dung đấu tranh g/c ở nc ta hiện nay?
  Câu 10: Nhà nước là gì? Hãy trình bày nguồn gốc bản chất và chức năng của nhà nước? Đặc trưng và chức năng cơ bản của nhà nước vô sản? Liên hệ quá trình xây dựng nhà nước XHCN ở nước ta?

  Phần 2: Môn kinh tế chính trị
  Câu 1: Phân tích các thuộc tính của hàng hoá.Cách xác định lượng giá trị hàng hoá và các nhân tố ảnh hưởng tới nó?
  Câu 2: Phân tích quy luật giá trị. Biểu hiện của quy luật này qua hai giai đoạn phá triển của chủ nghĩa tư bản?
  Câu 3: Mâu thuẫn của công thức chung của tư bản. phân tích vì sao hàng hoá sức lao động là chìa khoá để giải quyết mâu thuẫn đó?
  Câu 4: Thế nào là tư bản bất biến, tư bản khả biến?Việc phân chia TB thành hai bộ phận như vậy có ý nghĩa gi? Thế nào là tỉ suất giá trị thặng dư?
  Câu 5: Thế nào là giá trị thặng dư? giá trị thặng dư tuyệt đối, giá trị thặng dư tương đối và giá trị thặng dư siêu ngạch? So sánh sự giống và khác nhau của giá trị thặng dư tuyệt đối và giá trị thặng dư tương đối?
  Câu 6: Thế nào là tuần hoàn và chu chuyển của TB? Những biện pháp làm tăng tốc độ chu chuyển của TB?
  Câu 7: Thế lào là lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận? Chúng có quan hệ thế nào với giá trị thặng dư và tỷ suất giá trị thặng dư?
  Câu 8: Phân tích các thành phần kinh tế ở nước ta hiện nay theo tinh thần ĐH Đảng toàn quốc lần thứ 10?
  Câu 9: Phân tích các đặc điểm của nền kinh tế thị trường trong TKQĐ lên CNXH ở VN

  Câu 10: Trình bày những giải pháp hình thành và phát triển kinh tế thị trường ở nước ta?
  Câu 11: Vì sao trong thời kỳ quá độ lên CNXH tồn tại nhiều hình thức phân phối?Nội dung các hình thức phân phối cơ bản ở nước ta hiện nay?

  Phần 3: Môn Chủ nghĩa xã hội khoa học
  Câu 1: Trình bày khái niệm hình thái kinh tế-xá hội CSCN và những điều kiện cơ bản của sự ra đời của nó.
  Câu 2. Trình bầy phương hướng và những đặc trưng của chủ nghĩa xã hội trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
  Câu 3. Phân tích những thuộc tính cơ bản của giai cấp công nhân và những nội dung cơ bản để xác đinh kn về giai cấp công nhân và khái niệm sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân.
  Câu 4: Những quan điểm cơ bản của nhà nước kinh điển của chủ nghĩa Mac-Lênin về điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lsử của giai cấp công nhân?
  Câu 5: Phân tích các quan điểm của Lenin và Hồ Chí Minh về đk thành lập ĐCS và mối quan hệ giữa Đảng với giai cấp công nhân
  Câu 6: Phân tích những điều kiện để giai cấp công nhân VN làm tròn sứ mệnh lsử của mình đối với CM VN?
  Trả lời · 02-01-2011 lúc 17:51
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  cá sấu cá sấu is offline (107 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  2
  Xem 13,571 Mua 56 Bình luận 3

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên Tích Cực
  2
  Tham gia ngày
  Nov 2010
  Bài gởi
  222
  Tài liệu đã gửi
  107
  Tài liệu đã bán
  1650
  Tài liệu đã mua
  103
  Mã số thành viên
  40767
  Tài khoản thưởng
  1000 đ
 8. T
  truongle1990 · Thành Viên KiloBooks · 2 bài gởi
  Bạn ơi, bài này làm hồi nào vậy?
  Trả lời · 24-05-2013 lúc 14:22 #2
 9. T
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Mar 2013
  Bài gởi
  2
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  947274
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 10. H
  hoangtheanh279 · Thành Viên KiloBooks · 3 bài gởi
  Tài liệu này tôi độc quyền rồi nha ^^
  Trả lời · 03-06-2013 lúc 10:21 #3
 11. H
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  May 2013
  Bài gởi
  3
  Tài liệu đã mua
  3
  Mã số thành viên
  995926
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 12. P
  pe map sona · Thành Viên KiloBooks · 5 bài gởi
  Kilobooks toàn tài liệu độc
  Trả lời · 06-06-2013 lúc 08:56 #4
 13. P
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Dec 2012
  Bài gởi
  5
  Tài liệu đã mua
  5
  Mã số thành viên
  864824
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Các từ khoá được tìm kiếm:

tai lieu thi tot nghiep mon kinh te chinh tri

de cuong va dap an mon chinh tri

tai lieu on tap chinh tri

trình bày mối quan hệ giữa CSHT&KTTT trong quá trình phát triển kinh tế nhiều thành phần theo định hướng XHCN ở nước ta hiện nay

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)