Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  THẠC SỸ Biện pháp quản lý ứng dụng CNTT vào dạy học các trường THCS quận Lê Chân - thành phố Hải Phòng

  ocnhoi88 ocnhoi88 is offline (4,784 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  4
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  5
 3. Chia sẻ
  5
 4. Thông tin
  5
 5. Công cụ
 6. Luận văn dài 110 trang:
  MỞ ĐẦU
  1. Lí do chọn đề tài
  Thứ nhất: Xuất phát từ xu thế hội nhập và toàn cầu hoá. Việc tiếp nhận những công nghệ mới trong đó CNTT là yếu tố khách quan và tất yếu để khẳng định sự hưng thịnh của một quốc gia. Giáo dục không nằm ngoài quy luật đó, việc ứng dụng CNTT trong giáo dục thể hiện sự lớn mạnh về khoa học, về công nghệ, về kinh tế của một đất nước. Một đất nước muốn phát triển nhanh và bền vững thì nền kinh tế tri thức phải được ưu tiên hàng đầu. CNTT đã làm thay đổi căn bản bức tranh của nền kinh tế tri thức đó.
  Để đáp ứng yêu cầu hội nhập thế giới công nghệ hiện đại; đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục thực sự phải đi trước, đón đầu và đổi mới. Và để hoàn thành sứ mệnh của mình, các nhà quản lý giáo dục từ trung ương đến địa phương hơn ai hết phải hiểu tầm quan trọng của CNTT với công tác giáo dục và phải có những biện pháp quản lý hiệu quả để việc ứng dụng CNTT trở thành một nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu và tất yếu.
  Chiến lược phát triển giáo dục 2001- 2010 của Chính phủ đã nhận định: “Sự đổi mới và phát triển giáo dục đang diễn ra ở quy mô toàn cầu tạo cơ hội tốt để giáo dục Việt Nam nhanh chóng tiếp cận với các xu thế mới, tri thức mới, những cơ sở lý luận, phương thức tổ chức, nội dung giảng dạy hiện đại và tận dụng các kinh nghiệm quốc tế đổi mới và phát triển”
  Chỉ thị số 29/2001/CT BGD&ĐT ngày 30 tháng 7 năm 2001 của Bộ GD&ĐT về tăng cường giảng dạy, đào tạo và ứng dụng CNTT trong ngành giáo dục giai đoạn 2001-2005 nêu rõ: “CNTT và đa dạng phương tiện sẽ tạo ra những thay đổi lớn trong hệ thống quản lý giáo dục, trong chuyển tải nội dung chương trình đến người học, thúc đẩy cuộc cách mạng về phương pháp dạy và học”.
  Nhận rõ vai trò quan trọng của CNTT trong sự phát triển của đất nước, Chỉ thị số 55/2008/CT-BGD ĐT ngày 30/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường giảng dạy, đào tạo, ứng dụng CNTT trong ngành giáo dục giai đoạn 2008-2012 đã chỉ rõ: “Phát triển nguồn nhân lực CNTT và ứng dụng CNTT trong giáo dục là một nhiệm vụ quan trọng có ý nghĩa quyết định sự phát triển CNTT của đất nước”.
  Như vậy, việc quản lý ứng dụng CNTT trong hoạt động dạy học góp phần thực hiện đổi mới giáo dục nói chung, đổi mới phương pháp giáo dục nói riêng hiện nay, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo học sinh phổ thông.
  Thứ hai: Xuất phát từ thực tế tại quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng việc ứng dụng CNTT vào dạy học còn hạn chế và gặp nhiều khó khăn làm cho chất lượng giáo dục chưa được nâng cao.Việc ứng dụng CNTT trong dạy học trở thành nhu cầu cấp bách, không thể thiếu trong việc đổi mới phương pháp của giáo viên các trường THCS. Điều này đòi hỏi sự chỉ đạo đúng đắn của Phòng GD&ĐT; là định hướng để các trường THCS đưa ứng dụng CNTT vào dạy học thành công. Trên thực tế đã có nhiều nghiên cứu về ứng dụng CNTT vào các hoạt động giáo dục nhưng hiện chưa có công trình khoa học nào được nghiên cứu và ứng dụng tại địa bàn quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.
  Từ việc nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn nói trên, xuất phát từ yêu cầu khách quan và tính cấp thiết về bài toán quản lý ứng dụng CNTT trong dạy học ở các trường THCS, tác giả tiến hành nghiên cứu đề tài: “Biện pháp quản lý ứng dụng CNTT vào dạy học các trường THCS quận Lê Chân - thành phố Hải Phòng ”
  Trả lời · 11-03-2011 lúc 12:15
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  ocnhoi88 ocnhoi88 is offline (4,784 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  4
  Xem 1,751 Mua 5 Bình luận 5

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên Tích Cực
  4
  Tham gia ngày
  Jan 2011
  Bài gởi
  4,918
  Tài liệu đã gửi
  4784
  Tài liệu đã bán
  3145
  Tài liệu đã mua
  215
  Mã số thành viên
  109553
  Tài khoản thưởng
  60 đ
 8. A Tủn · Kiểm Soát Viên · 2,153 bài gởi
  2. Mục đích nghiên cứu
  - Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và khảo sát, đánh giá thực trạng công tác quản lý ứng dụng CNTT vào dạy học các trường THCS quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.
  - Đề xuất các biện pháp quản lý phù hợp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục; tăng tính hiệu quả và đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy học ở trường THCS.
  3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu
  3.1. Khách thể nghiên cứu
  Công tác quản lý việc ứng dụng CNTT vào dạy học trong các trường THCS .
  3.2. Đối tượng nghiên cứu
  Các biện pháp quản lý việc ứng dụng CNTT vào dạy học các trường THCS
  4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu của đề tài
  - Đánh giá thực trạng quản lý việc ứng dụng CNTT vào dạy học trong các trường THCS quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng giai đoạn 2007-2009.
  - Biện pháp quản lý ứng dụng CNTT vào dạy học trong các trường THCS quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng giai đoạn 2010-2015.
  - Đề tài được tiến hành khảo sát, điều tra trong phạm vi:
  + 10 trường THCS tại quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.
  + 15 Lãnh đạo và chuyên viên Phòng GD & ĐT
  + 30 Cán bộ quản lý (hiệu trưởng và phó hiệu trưởng) các trường THCS trong quận.
  + 88 giáo viên của 4 trường THCS trong quận.
  5. Giả thuyết khoa học
  Hiện nay, việc tăng cường ứng dụng CNTT vào dạy học trong các trường THCS quận Lê Chân còn mang tính hình thức, chưa thấy rõ được hiệu quả thực sự của việc đổi mới. Nếu tìm được các biện pháp thích hợp thì sẽ nâng cao được chất lượng giáo dục trong các nhà trường.
  6. Nhiệm vụ nghiện cứu
  6.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận về CNTT và ứng dụng CNTT trong dạy học.
  6.2. Đánh giá thực trạng ứng dụng CNTT vào dạy học trong các trường THCS và biện pháp quản lý của phòng GD&ĐT quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng
  6.3. Đề xuất một số biện pháp quản lý của phòng GD&ĐT nhằm tăng cường ứng dụng CNTT vào dạy học trong các trường THCS ở quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.
  7. Phương pháp nghiên cứu
  7.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận
  Phân tích, tổng hợp, hệ thống hoá, mô hình hoá các tài liệu, các văn bản có liên quan đến vấn đề nghiên cứu như sách, tài liệu về giáo dục, về quản lý giáo dục, về CNTT và ứng dụng CNTT ; chủ trương đường lối, nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Sở giáo dục và đào tạo Hải Phòng về CNTT và quản lý việc ứng dụng CNTT nhằm xây dựng cơ sở lý luận của đề tài.
  7.2. Nhóm phương pháp quan sát
  Quan sát các hoạt động ứng dụng CNTT và ứng dụng CNTT vào dạy học trong các trường THCS quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Có cái nhìn chung nhất (thuận lợi và khó khăn) về hiện trạng tại địa bàn mình. Từ đó đưa ra đánh giá, kết luận về thực trạng và đề xuất các giải pháp có tính hiệu quả về ứng dụng CNTT trong dạy học ở các trường THCS.
  7.3. Nhóm phương pháp điều tra viết
  - Mục đích: Thu thập ý kiến về ứng dụng CNTT vào dạy học trong các trường THCS và công tác quản lý việc ứng dụng CNTT vào dạy học.
  - Các phiếu điều tra - phiếu hỏi dành cho cán bộ phòng giáo dục; cán bộ quản lý, giáo viên các trường THCS trong quận về thực trạng công tác quản lý việc ứng dụng CNTT vào dạy học và về các biện pháp quản lý được đề xuất.
  7.4. Xử lý kết quả điều tra bằng thống kê toán học
  Phân tích xử lý các thông tin thu được, các số liệu bằng thống kê toán học.
  8. Cấu trúc luận văn
  Chương 1: Lý luận về quản lý ứng dụng CNTT trong dạy học.
  Chương 2: Thực trạng ứng dụng CNTT vào dạy học các trường THCS quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.
  Chương 3: Các biện pháp quản lý ứng dụng CNTT vào dạy học các trường THCS quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.
  9. Dự kiến điểm mới của đề tài
  - Mô tả thực trạng việc ứng dụng CNTT trong dạy học các trường THCS quận Lê Chân, phân tích và đánh giá thực trạng đó.
  - Đề xuất một số biện pháp ứng dụng CNTT vào dạy học nhằm cải thiện thực trạng vừa phân tích.
  Trả lời · 23-03-2011 lúc 18:04 #2
 9. Kiểm Soát Viên
  4
  Tham gia ngày
  Dec 2009
  Bài gởi
  2,153
  Tài liệu đã gửi
  35
  Tài liệu đã bán
  78
  Tài liệu đã mua
  79
  Mã số thành viên
  24888
  Tài khoản thưởng
  20 đ
 10. A Tủn · Kiểm Soát Viên · 2,153 bài gởi
  MỤC LỤC

  MỞ ĐẦU 1
  1. Lí do chọn đề tài 1
  2. Mục đích nghiên cứu 2
  3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 3
  4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu của đề tài 3
  5. Giả thuyết khoa học 3
  6. Nhiệm vụ nghiện cứu 4
  7. Phương pháp nghiên cứu 4
  8. Cấu trúc luận văn 5
  CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ ỨNG DỤNG CNTT TRONG DẠY HỌC 6
  1.1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu 6
  1.1.1. Vài nét về lịch sử nghiên cứu 6
  1.1.2. Trên thế giới 6
  1.1.3. Tại Việt Nam 10
  1.2. Dạy học ở trường THCS 13
  1.2.1. Quá trình dạy học và phương pháp dạy học 13
  1.2.2. Phương tiện kỹ thuật dạy học và các loại phương tiện kỹ thuật dạy học 17
  1.2.3. Quản lý việc đổi mới dạy học trong nhà trường 19
  1.3. CNTT và ứng dụng CNTT vào dạy học các trường THCS 22
  1.3.1. Khái niệm công nghệ, CNTT 22
  1.3.2. Ứng dụng CNTT vào dạy học 25
  1.3.3. Sự phát triển và xếp hạng của CNTT 26
  1.4. Quản lý ứng dụng CNTT vào dạy học các trường THCS 34
  1.4.1. Quan điểm của Đảng, Nhà nước và ngành GD&ĐT 34
  1.4.2. Vai trò của CNTT trong dạy học 35
  1.4.3. Vai trò và việc ứng dụng CNTT trong giáo dục nói chung và trong dạy học nói riêng 37
  1.4.4. Quản lý ứng dụng CNTT trong dạy học 38
  1.5. Các yếu tố đảm bảo quản lý ứng dụng thành công CNTT vào dạy học trong trường THCS 39
  TIỂU KẾT CHƯƠNG 1 41
  CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ỨNG DỤNG CNTT VÀO DẠY HỌC CÁC TRƯỜNG THCS QUẬN LÊ CHÂN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 42
  2.1. Tổ chức khảo sát thực tiễn 42
  2.1.1. Mục tiêu khảo sát thực tiễn 42
  2.1.2. Nội dung khảo sát 42
  2.1.3. Lựa chọn đối tượng khảo sát 42
  2.1.4. Phương pháp và tổ chức nghiên cứu 42
  2.2. Thực trạng hoạt động ứng dụng CNTT vào dạy học trong
  các trường THCS quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng 42
  2.2.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội và giáo dục quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng 42
  2.2.2. Thực trạng cơ sở vật chất cho ứng dụng CNTT 46
  2.2.3. Thực trạng trình độ CNTT của đội ngũ CBQL và giáo viên quận Lê Chân 49
  2.2.4. Thực trạng nhận thức về CNTT và ứng dụng CNTT vào dạy học của cán bộ phòng giáo dục, cán bộ quản lý và giáo viên các trường THCS 52
  2.3. Thực trạng công tác quản lý, chỉ đạo ứng dụng CNTT vào dạy học trong các trường THCS ở quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng 57
  2.3.1. Công tác xây dựng kế hoạch 58
  2.3.2. Công tác tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn các hoạt động ứng dụng CNTT vào dạy học 58
  2.3.3. Công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động ứng dụng CNTT vào dạy học 58
  2.3.4. Công tác thi đua, khen thưởng về ứng dụng CNTT vào dạy học 59
  2.3.5. Thực trạng thực hiện các biện pháp quản lý ứng dụng CNTT vào dạy học ở các trường THCS ở quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng 59
  2.4. Đánh giá những mặt khó khăn, thuận lợi, nguyên nhân hạn chế trong việc quản lý ứng dụng CNTT vào dạy học các trường THCS ở quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng 67
  2.4.1. Thuận lợi 67
  2.4.2. Khó khăn 67
  2.4.3. Những tồn tại và hạn chế 68
  2.4.4. Nguyên nhân của tồn tại hạn chế 68
  TIỂU KẾT CHƯƠNG 2 69
  CHƯƠNG 3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP ỨNG DỤNG CNTT VÀO DẠY HỌC CÁC TRƯỜNG THCS QUẬN LÊ CHÂN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 71
  3.1. Các nguyên tắc đề xuất biện pháp 71
  3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa 71
  3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 71
  3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống 72
  3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính chất lượng và hiệu quả 72
  3.1.5. Nguyên tắc phối hợp hài hoà các lợi ích 73
  3.1.6. Nguyên tắc chuyên môn hoá 73
  3.2. Các biện pháp đề xuất 74
  3.2.1. Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, lợi ích của việc ứng dụng CNTT trong dạy học 74
  3.2.2. Biện pháp 2: Lập kế hoạch chiến lược cho việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào dạy học các trường THCS 78
  3.2.3. Biện pháp 3: Xây dựng kế hoạch tạo nguồn nhân lực có chất lượng về CNTT cho nhà trường 81
  3.2.4. Biện pháp 4 :Tổ chức hội thảo, tập huấn và hội giảng phổ biến,
  chia sẻ các nguồn tài nguyên mạng và các phương pháp dạy học
  có ứng dụng CNTT 85
  3.2.5. Biện pháp 5 : Tăng cường các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật tin học, hiện đại hoá trang thiết bị các trường THCS 89
  3.2.6. Biện pháp 6 : Thanh tra, kiểm tra và đánh giá việc bảo quản, sử dụng CNTT các trường THCS 93
  3.2.7. Mối quan hệ giữa các biện pháp đề xuất 96
  3.2.8. Khảo nghiệm về mức độ cần thiết và tính khả thi của những biện pháp đề xuất 98
  TIỂU KẾT CHƯƠNG 3 102
  KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 103
  1. Kết luận 103
  2. Khuyến nghị 105
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 107
  PHỤ LỤC
  Trả lời · 23-03-2011 lúc 18:07 #3
 11. Kiểm Soát Viên
  4
  Tham gia ngày
  Dec 2009
  Bài gởi
  2,153
  Tài liệu đã gửi
  35
  Tài liệu đã bán
  78
  Tài liệu đã mua
  79
  Mã số thành viên
  24888
  Tài khoản thưởng
  20 đ
 12. A Tủn · Kiểm Soát Viên · 2,153 bài gởi
  DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BẢNG VÀ BIỂU ĐỒ

  1. Sơ đồ

  Sơ đồ 1.1. Cấu trúc của quá trình dạy học 15

  2. Bảng
  Bảng 1.1 Tình hình nhập khẩu nội địa 2001 – 2006 26
  Bảng 1.2 Tốp 7 nước có kim ngạch nhập khẩu vào Việt Nam lớn nhất 2002-2006 27
  Bảng 1.3 Thị trường CNTT Việt Nam 2000-2006 (triệu USD) 27
  Bảng 1.4. Giá trị công nghiệp CNTT Việt Nam 2002-2006 (triệu USD) 28
  Bảng 1.5 Phát triển thuê bao và người dùng 2003-2007 (theo VNNIC) 29
  Bảng 1.6 Dung lượng kết nối Internet quốc tế 2004 – 2007 30
  Bảng 1.7 Số trường đào tạo CNTT (từ Diploma trở lên), 2002-2007 32
  Bảng 2.1: Quy mô trường lớp, số học sinh, cán bộ giáo viên các trường THCS thuộc quận Lê Chân năm học 2009-2010 45
  Bảng 2.2: Tình hình CSVC phục vụ ứng dụng CNTT trong các trường THCS 46
  Bảng 2.3. Trình độ đội ngũ CBQL các trường THCS trong quận 49
  Bảng 2.4. Trình độ đội ngũ giáo viên các trường THCS 50
  Bảng 2.5: Trình độ đội ngũ nhân viên các trường THCS 51
  Bảng 2.6: Nhận thức của đội ngũ về vai trò của CNTT với việc đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục 52
  Bảng 2.7: Thực trạng việc ứng dụng CNTT vào dạy học tại các trường THCS quận Lê Chân 55
  Bảng 2.8: Kết quả khảo sát thực trạng các biện pháp ứng dụng CNTT trong dạy học của CBQL 59
  Bảng 2.9: Kết quả khảo sát thực trạng các biện pháp ứng dụng CNTT trong dạy học của giáo viên các trường THCS 61
  Bảng 2.10: Kết quả điều tra mục đích khai thác, sử dụng máy tính, mạng máy tính của học sinh các trường THCS 64
  Bảng 2.11: Thái độ của học sinh tham gia học tập đối với các hình thức giảng dạy của giáo viên các trường THCS 65
  Bảng 3.1: Kết quả khảo sát mức độ cần thiết của các biện pháp 98
  Bảng 3.2: Kết quả khảo sát mức độ khả thi của các biện pháp 99
  3. Biểu đồ
  Biểu đồ 1.1 Tình hình nhập khẩu nội địa 2000 - 2006 26
  Biểu đồ 1.2 Phát triển người dùng Internet 2000 – 2007 29
  Biểu đồ 1.3 Dung lượng kết nối Internet quốc tế 2003 – 2007 30

  CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT
  1. CBQL : Cán bộ quản lý
  2. CNH- HĐH : Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa
  3. CNTT : Công nghệ thông tin
  4. CNTT&TT : Công nghệ thông tin và truyền thông
  5. CSDL : Cơ sở dữ liệu
  6. CSVC : Cơ sở vật chất
  7. ĐHSPHN : Đại học sư phạm Hà Nội
  8. GD : Giáo dục
  9. GD&ĐT : Giáo dục và Đào tạo
  10. HĐND : Hội đồng nhân dân
  11. HSG : Học sinh giỏi
  12. NXB : Nhà xuất bản
  13. PPDH : Phương pháp dạy học
  14. PTKTDH : Phương tiện kỹ thuật dạy học
  15. PGS.TS : Phó giáo sư, tiến sỹ
  16. QL : Quản lý
  17. QLGD : Quản lý giáo dục
  18. TCCN : Trung cấp chuyên nghiệp
  19. THCS : Trung học cơ sở
  20. THPT : Trung học phổ thông
  21. TP : Thành phố
  22. SGK : Sách giáo khoa
  23. UBND : Ủy ban nhân dân
  24. VN : Việt Nam
  25. XHH : Xã hội hóa
  Trả lời · 23-03-2011 lúc 18:35 #4
 13. Kiểm Soát Viên
  4
  Tham gia ngày
  Dec 2009
  Bài gởi
  2,153
  Tài liệu đã gửi
  35
  Tài liệu đã bán
  78
  Tài liệu đã mua
  79
  Mã số thành viên
  24888
  Tài khoản thưởng
  20 đ
 14. A Tủn · Kiểm Soát Viên · 2,153 bài gởi
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

  1. Ban khoa giáo Trung ương (2002), Giáo dục và Đào tạo trong thời kì đổi mới, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
  2. Ban điều hành đề án 112 (2003), Giáo trình quản trị mạng và các thiết bị mạng, Chương trình tổng thể cải cách hành chính của Chính phủ giao đoạn 2001 – 2010, Hà Nội.
  3. Ban chấp hành Trung ương (2004), Chỉ thị số 40/CT-TW về việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.
  4. Ban chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết lần thứ hai khóa VIII.
  5. Bộ Chính trị (2000), Chỉ thị 58/CT-TW ngày 17/10/2000 về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH, Hà Nội.
  6. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2001), Chỉ thị số 29/2001/CT-BGD&ĐT ngày 30/7/2001
  7. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2005), Điều lệ trường trung học, Nxb Giáo dục, Hà Nội.
  8. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2007), Những vẫn đề chung về đổi mới giáo dục THPT môn Tin học, Nxb Giáo dục.
  9. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nhiệm vụ năm học 2008 – 2009, 2009 -2010.
  10. Chính phủ nước Cộng hoà XHCN Việt Nam, Chiến lược phát triển CNTT&TT Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.
  11. Chính phủ nước Cộng hoà XHCN Việt Nam, Đề án tin học hoá quản lý hành chính nhà nước (2001-2005) kèm theo Quyết định số: 112/2001/QĐ - TTg ngày 25/7/2001 của Thủ tướng Chính phủ về giáo dục.
  12. Phó Đức Hòa – Ngô Quang Sơn (2008), Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học tích cực, Nxb Giáo dục
  13. Đặng Vũ Hoạt (chủ biên), Hà Thị Đức (2003), Lý luận luận dạy học, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.
  14. Trần Kiểm (2006), Khoa học quản lý giáo dục – Một số vẫn đề lý luận và thực tiễn, Nxb Giáo dục.
  15. Trần Thị Tuyết Oanh (2006), Giáo trình Giáo dục học – Tập 1, NXB Đại học sư phạm.
  16. Trần Thị Tuyết Oanh (2006), Giáo trình Giáo dục học – Tập 2, NXB Đại học sư phạm.
  17. Quốc hội nước cộng hoà XHCN Việt Nam (1992), Hiến pháp nước CNXHCN Việt Nam.
  18. Quốc hội nước cộng hoà XHCN Việt Nam (2005), Luật Giáo dục. Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
  19. Quốc hội nước cộng hoà XHCN Việt Nam (2006), Luật Công nghệ thông tin - Số 67/2006/QH11, ngày 29/6/2006
  20. Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, Nhiệm vụ năm học 2008 – 2009, 2009 -2010.
  21. Ngô Quang Sơn (2007), Đề cương bài giảng Thông tin và ứng dụng Công nghệ thông tin trong giáo dục, NXB Đại học sư phạm, Hà Nội.
  22. Tạp chí PCWORLDVN
  23. Toàn cảnh CNTT Việt Nam 2006 (7/2006), Hội tin học TP HCM.
  24. Toàn cảnh CNTT Việt Nam 2007 (7/2007), Hội tin học TP HCM.
  25. Từ điển Tiếng Việt (2003), NXB Giáo dục, Hà Nội.
  26. Nguyễn Quang Uẩn (2004), Tâm lý học quản lý - NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.
  27. Phan Thị Hồng Vinh (2006), Quản lý giáo dục - NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.
  28. Phạm Viết Vượng (2004), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, NXBĐHQG, Hà Nội.
  Trả lời · 23-03-2011 lúc 18:36 #5
 15. Kiểm Soát Viên
  4
  Tham gia ngày
  Dec 2009
  Bài gởi
  2,153
  Tài liệu đã gửi
  35
  Tài liệu đã bán
  78
  Tài liệu đã mua
  79
  Mã số thành viên
  24888
  Tài khoản thưởng
  20 đ
 16. T
  thanhdamrong · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  Tài liệu chuẩn không cần chỉnh, à quên, phải chỉnh lại tên chứ
  Trả lời · 02-03-2013 lúc 16:38 #6
 17. T
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Jun 2012
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  663472
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)