Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  Tài Liệu Biện pháp quản lý hoạt động dạy học của Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Hữu Lũng - tỉnh Lạng Sơn”

  ocnhoi88 ocnhoi88 is offline (4,784 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  4
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
  1
 4. Thông tin
  3
 5. Công cụ
 6. Luận văn dài 134 trang:
  Mở đầu
  1. Lý do chọn đề tài
  Trong mỗi giai đoạn phát triển kinh tế- xã hội của loài người, giáo dục đã góp phần không nhỏ để đạt mục tiêu chung đó, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay với xu thế hội nhập và toàn cầu hoá đòi hỏi mỗi quốc gia xác định rõ vị trí, vai trò của sự nghiệp giáo dục. Chính vì vậy trong các văn bản của Đảng và Nhà nước ta đều xác định rõ “Giáo dục là quốc sách hàng đầu”. Giáo dục không chỉ góp phần tạo nguồn nhân lực có chất lượng phát triển kinh tế mà còn góp phần để xây dựng một quốc gia "Dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh". Như vậy, giáo dục nói chung trong đó có phương thức GDTX giúp mọi người trong xã hội được học tập thường xuyên, học liên tục, học suốt đời, mở rộng hiểu biết, nâng cao trình độ học vấn nhằm hoàn thiện nhân cách đáp ứng yêu cầu của xã hội. Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư của ban chấp hành TW Đảng khoá VII đã khẳng định "Thực hiện một nền giáo dục thường xuyên cho mọi người, xác định học tập suốt đời là quyền lợi và trách nhiệm của mỗi công dân". Trong GDTX, bổ túc văn hoá là một bộ phận góp phần bổ sung kiến thức và nối tiếp hệ thống giáo dục phổ thông, nhằm góp phần thực hiện phát triển con người. Tổ chức hoạt động của giáo dục thường xuyên đa dạng, linh hoạt, mềm dẻo về thời gian, chương trình, nội dung phù hợp với mọi lứa tuổi, mọi đối tượng, phù hợp với yêu cầu, điều kiện của người học. Chính vì vậy, các trung tâm GDTX đã và đang là bộ phận cấu thành không thể thiếu được trong hệ thống giáo dục quốc dân của nước ta hiện nay.
  Để thực hiện quản lý giáo dục thường xuyên, tháng 8 năm 1993 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Quyết định thành lập Trung tâm GDTX trong cả nước, là một bộ phận của hệ thống giáo dục quốc dân, là phương thức giáo dục không chính quy (nay gọi phương thức giáo dục thường xuyên). GDTX đã góp phần quan trọng trong việc xoá mù chữ cho người lớn, nâng cao dân trí, góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội, đặc biệt tạo mọi điều kiện cho mọi người dân được học thường xuyên, học suốt đời. Những năm gần đây GDTX ở nước ta đang trên đà phát triển đã và đang hình thành hệ thống mạng lưới các Trung tâm GDTX. Đó là các Trung tâm GDTX tỉnh, Trung tâm GDTX quận, huyện rộng khắp cả nước. Với sự ra đời của các Trung tâm giáo dục thường xuyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành quy chế tổ chức và hoạt động cụ thể. Trong Quy chế tổ chức và hoạt động của hệ thống giáo dục đã quy định Trung tâm GDTX là cơ sở giáo dục không chính quy trong hệ thống giáo dục quốc dân thực hiện những nhiệm vụ sau:
  - Tổ chức thực hiện chương trình giáo dục: Chương trình xoá mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ
  - Chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ
  - Chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ bao gồm: Chương trình bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông; chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn; bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ dạy tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ, công chức nhân dân, công tác tại vùng dân tộc miền núi
  Chương trình giáo dục thường xuyên gồm cấp Trung học cơ sở và Trung học phổ thông có nhiệm vụ:
  - Điều tra nhu cầu học tập trên địa bàn, xác định nội dung học tập từ đó đề xuất với ngành giáo dục và đào tạo, chính quyền địa phương việc tổ chức các chương trình và hình thức học phù hợp với từng loại đối tượng

  - Tổ chức dạy và thực hành kỹ thuật nghề nghiệp, các hoạt động lao động sản xuất và các hoạt động khắc phục vụ học tập
  - Nghiên cứu, tổ chức hoạt động nhằm nâng cao chất lượng giáo dục góp phần phát triển giáo dục thường xuyên
  Qua hơn 10 năm hình thành, phát triển GDTX đã đáp ứng nhu cầu của xã hội, nó đã và đang là bộ phận không thể thiếu trong hệ thống giáo dục quốc dân. Cùng với giáo dục chính qui; GDTX đã tự khẳng định vị trí, vai trò của mình và đã trở thành một phương thức quan trọng trong việc thực hiện học tập suốt đời, giúp mọi người có cơ hội học tập nhằm cập nhật kiến thức, lĩnh hội khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin với tình hình đất nước hiện nay đang trên đà hòa nhập với nền kinh tế thị trường.
  Trung tâm GDTX huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn từ khi ra đời cùng với các trung khác trong tỉnh đã đạt được nhứng thành tích đáng tự hào; đã góp phần đáng kể trong công cuộc xoá mù chữ, phổ cập giáo dục từng bước được nâng cao mặt bằng dân trí, tỉ lệ người lao động được đào tạo đang ngày càng phát triển mạnh mẽ; đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực của địa phương và của cả nước. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức quản lý hoạt động dạy học với nhiều loại đối tượng người học Trung tâm vẫn còn gặp phải không ít khó khăn, lúng túng trong việc tìm hiểu, nghiên cứu và đề xuất một hệ thống biện pháp quản lý việc tổ chức hoạt động dạy học hữu hiệu. Với yêu cầu phát triển cả về quy mô và chất lượng ngày càng cao của GDTX trong cả nước, trên cương vị là cán bộ quản lý tại Trung tâm GDTX của một huyện, sau khi học xong chương trình đào tạo cao học quản lý giáo dục nên tôi chọn đề tài: “Biện pháp quản lý hoạt động dạy học của Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Hữu Lũng - tỉnh Lạng Sơn” để tiến hànhnghiên cứu.
  Trả lời · 21-03-2011 lúc 12:35
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  ocnhoi88 ocnhoi88 is offline (4,784 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  4
  Xem 1,181 Mua 3 Bình luận 0

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên Tích Cực
  4
  Tham gia ngày
  Jan 2011
  Bài gởi
  4,918
  Tài liệu đã gửi
  4784
  Tài liệu đã bán
  3145
  Tài liệu đã mua
  215
  Mã số thành viên
  109553
  Tài khoản thưởng
  60 đ

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)