Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  LUẬN VĂN Biện pháp hoàn thiện và nâng cao quy trình phục vụ bàn tại nhà hàng, khách sạn du lịch công đoàn Thanh Bình

  N
  nhidiep nhidiep is offline (2,001 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  3
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  1
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Biện pháp hoàn thiện và nâng cao quy trình phục vụ bàn tại nhà hàng, kháchsạn du lịch công đoàn Thanh Bình
  MỤC LỤC
  Trang
  PHẦN 1 :
  CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG
  1.1. Khái quát chung về hoạt động kinh doanh nhà hàng trong khách sạn: 1
  1.1.1. Khái niệm về khách sạn: 1
  1.1.2. Khái niệm và đặc điểm kinh doanh trong khách sạn. 1
  a. Khái niệm về kinh doanh khách sạn: 1
  b. Đặc điểm cơ bản về hoạt động kinh doanh khách sạn: 1
  c. Đặc điểm về đối tượng phục vụ; 2
  d. Đặc điểm về sản phẩm khách sạn : 3
  1.1.3. Khái niệm nhà hàng trong khách sạn. 3
  1.1.4. Khái niệm và đặc điểm kinh doanh ăn uống trong du lịch. 3
  a. Khái niệm: 3
  b. Đặc điểm: 3
  1.2. Chức năng và đặc điểm hoạt động kinh doanh nhà hàng trong khách sạn 4
  1.2.1. Chức năng kinh doanh nhà hàng trong khách sạn. 4
  a.Chức năng sản xuất: 4
  b.Chức năng lưu thông bán sản phẩm: 4
  c.Chức năng tổ chức phục vụ. 4
  1.2.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh nhà hàng trong khách sạn. 4
  a. Hoạt động kinh doanh khách sạn. 4
  b. Đặc điểm về hoạt động kinh doanh nhà hàng trong khách sạn. 4
  1.3. Khái niệm, đặc điểm, bản chất và ý nghĩa quy trình phục vụ bàn. 6
  1.3.1. Khái niệm và đặc điểm 6
  a.Khái niệm: 6
  b. Đặc điểm: 6
  1.3.2. Bản chất của quy trình phục vụ. 6
  1.3.3. Quy trình phục vụ. 6
  a. Chuẩn bị trước giờ phục vụ. 7
  b. Đón dẫn và mời khách ngồi 8
  c. Giới thiệu thực đơn, tiếp nhận yêu cầu và chuyển phiếu yêu cầu. 8
  d. Nhận các món ăn đồ uống từ bộ phận bếp bar 11
  e. Phục vụ khách. 11
  f. Thanh toán. 11
  g. Tiễn khách. 12
  h. Thu dọn. 12
  1.3.4. Ý nghĩa việc hoàn thiện quy trình phục vụ. 12
  1.4. Ý nghĩa và vai trò của hoạt động kinh doanh nhà hàng đối với sự phát triển của du lịch. 12
  1.4.1. Đối với khách sạn. 12
  1.4.2. Đối với ngành du lịch. 13
  PHẦN 2 : THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ QUY TRÌNH PHỤC VỤ TẠI NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN CÔNG ĐOÀN THANH BÌNH
  2.1. Giới thiệu sơ lược về khách sạn Du Lịch Công Đoàn Thanh Bình. 14
  2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển. 14
  2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của khách sạn Du Lịch Công Đoàn Thanh Bình 14
  a. Chức năng: 14
  b. Nhiệm vụ : 14 2.1.3. Cơ cấu bộ máy tổ chức của Khách Sạn Du Lịch Công Đoàn Thanh Bình .15
  a. Sơ đồ : . 14
  b. Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận trong cơ cấu tổ chức : .14
  2.1.4. Cơ cấu lao động và trình độ nhân viên trong nhà hàng tại khách sạn Du Lịch Công Đoàn Thanh Bình. 18
  a. Cơ cấu đội ngũ lao động tại Khách sạn Du lịch Công đoàn Thanh Bình 18
  b.Cơ cấu lao động và trình độ nhân viên trong nhà hà .19
  c. Nhận xét : .19
  2.1.5. Cơ sở vật chất kỹ thuật trong nhà hàng. 20
  2.2.Tình hình khai thác nguồn khách tại khách sạn Du Lịch Công Đoàn Thanh Bình trong thời gian qua. 21
  2.2.1. Tình hình biến động nguồn khách tại khách sạn Du Lịch Công Đoàn Thanh Bình qua 3 năm ( 2006-2008) 21
  2.2.2. Cơ cấu nguồn khách đến khách sạn. 22
  2.2.3. Thực trạng hoạt động kinh doanh của khách sạn Du Lịch Công Đoàn Thanh Bình trong thời gian qua. 23
  2.2.4. Cơ cấu doanh thu theo loại dịch vụ của KSDLCĐ Thanh Bình. 24
  2.3. Tình hình kinh doanh của nhà hàng trong khách sạn : 25

  2.3.1. Cơ cấu tổ chức của nhà hàng, khách sạn Du lịch Công đoàn Thanh Bình : 25
  2.3.2. Nhiệm vụ và vai trò của nhà hàng đối với hoạt động kinh doanh trong nhà hàng khách sạn : 28
  a. Nhiệm vụ : . 28
  b. Vai trò : 28 2.3.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của nhà hàng trong thời gian 3 năm 2006 - 2008 :28
  a. Tình hình thu hút khách : .28
  b. Kết quả kinh doanh của nhà hàng : .30
  2.3.4. Công suất sử dụng số vòng quay ghế ngồi của nhà hàng : 33
  2.4. Quy trình phục vụ bàn tại nhà hàng của khách sạn Du lịch Công đoàn Thanh Bình : 34
  2.4.1. Quy trình : 34
  a. Giai đoạn chuẩn bị phục vụ khách : 34
  b. Giai đoạn phục vụ trực tiếp : 34
  c. Giai đoạn thanh toán và tiễn khách : 35
  2.4.2. So sánh lý thuyết với thực tế : 35
  2.4.3. Những tình huống bất ngờ xảy ra trong nhà hàng và hướng giải quyết : 35

  PHẦN 3 : BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CAO QUY TRÌNH, PHỤC VỤ BÀN TẠI NHÀ HÀNG TRONG KHÁCH SẠN DU LỊCH CÔNG ĐOÀN THANH BÌNH
  3.1. Đánh giá thực trạng qui trình phục vụ trong thời gian qua. 38
  3.1.1. Những ưu điểm 38
  3.1.2. Về nhược điểm 38
  3.2. Cơ sở để đề giải pháp nhằm hoàn thiện nâng cao quy trình phục vụ bàn tại nhà hàng, khách sạn DLCĐ Thanh Bình. 38
  3.2.1.Tình hình phát triển du lịch và kinh doanh khách sạn trên Đà Nẵng 38
  3.2.2. Tình hình kinh doanh ăn uống. 39
  3.2.3. Điều kiện thực tế tại nhà hàng. 39
  3.2.4. Phương hướng. 39
  3.2.5. Giải pháp : 40
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
  Trả lời · 28-03-2012 lúc 22:16
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  N
  nhidiep nhidiep is offline (2,001 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  3
  Xem 757 Mua 1 Bình luận 1

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  N
  Thành Viên Tích Cực
  3
  Tham gia ngày
  Feb 2012
  Bài gởi
  1,999
  Tài liệu đã gửi
  2001
  Tài liệu đã bán
  241
  Mã số thành viên
  507039
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 8. L
  lljimae90 · Thành Viên KiloBooks · 2 bài gởi
  cũng may có bài mẫu. Mình hoàn thành luận văn cuối năm rồi.
  Trả lời · 02-03-2013 lúc 19:39 #2
 9. L
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Feb 2013
  Bài gởi
  2
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  909755
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)