Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  Tài Liệu Biện pháp giáo dục ý thức về bản thân cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi trong trò chơi đóng vai có chủ đề ở trường mầm non

  ocnhoi88 ocnhoi88 is offline (4,784 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  4
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
  4
 4. Thông tin
  2
 5. Công cụ
 6. Luận văn dài 109 trang:
  PHẦN MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài
  Hiện nay, một trong những yêu cầu và cũng là mục tiêu của giáo dục hiện đại ở tất cả các nước, đặc biệt là đối với các nước đang phát triển là bồi dưỡng cho con người có tinh thần khai phá, thích ứng với sự biến đổi của xã hội. Báo cáo của Hội đồng quốc tế về giáo dục cho thế kỷ XXI cũng đã chỉ rõ: “Giáo dục có sứ mạng giúp cho mọi người, không trừ một ai phát huy tất cả mọi tiềm năng và tất cả tiềm lực sáng tạo”[10]. Để thực hiện mục tiêu đó đòi hỏi giáo dục - đào tạo phải đặt con người vào vị trí trung tâm của quá trình giáo dục, phải làm cho mỗi người biết tự khẳng định, tự ý thức về mình. Nghĩa là con người phải có hiểu biết nhất định về bản thân, biết khả năng và hạn chế của mình trong hoạt động để có niềm tin vào bản thân, có thể điều chỉnh, điều khiển hành vi, hành động của mình trong mối quan hệ với những người xung quanh nhằm tạo ra hiệu quả cao nhất trong hoạt động thực tiễn.
  Với mục tiêu: “Giúp trẻ em phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mĩ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ em vào học lớp một”[31] giáo dục Mầm non Việt Nam hiện nay đang được đổi mới theo hướng lấy trẻ làm trung tâm. Theo đó, mọi quá trình giáo dục đều xuất phát từ chính nhu cầu, hứng thú và khả năng của trẻ, tạo mọi cơ hội cho trẻ được trải nghiệm, khám phá thế giới và khám phá chính bản thân mình. Muốn vậy, trước tiên giáo dục phải làm cho trẻ nhận thức đúng về mình, biết được nhu cầu, khả năng và vị trí của mình để từ đó có cách ứng xử đúng trong xã hội. Mọi quá trình giáo dục chỉ thực sự hướng vào đứa trẻ, coi trẻ là trung tâm khi nhà giáo dục hiểu trẻ trên cơ sở đó mà hướng dẫn trẻ tự khám phá bản thân, tự trải nghiệm những xúc cảm, kinh nghiệm của bản thân.
  Ở lứa tuổi mẫu giáo, dấu hiệu đầu tiên của quá trình hình thành nhân cách là sự xuất hiện tự ý thức - ý thức về bản thân. Đây được coi là thành tố chính trong quá trình hình thành và phát triển nhân cách trẻ. Với vai trò điều khiển, điều chỉnh hành vi, thao tác, ứng xử của con người đối với thế giới xung quanh cũng như thái độ của bản thân đối với chính mình. Ý thức về bản thân cho phép con người khẳng định vị trí của mình trong xã hội như một chủ thể nhận thức và qua đó hoàn thiện hơn các chức năng tâm lí khác như tình cảm, tư duy, ý chí góp phần hoàn thiện nhân cách.
  Các nhà tâm lí học và giáo dục học trẻ em đã nghiên cứu và chứng minh tầm quan trọng cũng như đề cao vai trò của ý thức về bản thân, họ coi đây là bước ngoặt đầu tiên trong sự hình thành và phát triển nhân cách trẻ. Ý thức về bản thân hình thành và phát triển giúp trẻ em từ chỗ nhận ra mình là một chủ thể riêng biệt, đến chỗ hiểu biết rõ ràng chính xác về cơ thể, về khả năng của bản thân và có sự điều chỉnh hành vi thao tác của mình cho phù hợp với những yêu cầu đòi hỏi của xã hội; giúp trẻ nhanh chóng hoà nhập với tập thể, với nhóm bạn bè, tự tin hơn trong hoạt động và giao tiếp. Ý thức về bản thân có ý nghĩa to lớn trong quá trình đặt nền móng xây dựng nhân cách trẻ.
  Giáo dục ý thức về bản thân là một việc làm quan trọng và thiết thực trong sự nghiệp giáo dục trẻ mầm non. Có rất nhiều con đường để giáo dục ý thức về bản thân cho trẻ nhưng với ưu thế là hoạt động chủ đạo – là trò chơi đặc trưng của lứa tuổi mẫu giáo, trò chơi đóng vai có chủ đề là một phương tiện giáo dục có hiệu quả. Bởi sự hình thành và phát triển ý thức về bản thân của trẻ không chỉ phụ thuộc vào sự đánh giá, hướng dẫn của cô giáo và người lớn gần gũi, của bạn bè mà còn phụ thuộc rất nhiều vào kết quả hoạt động tích cực của trẻ trong hoạt động chơi được tổ chức một cách khoa học và hợp lí ở trường mầm non. Chính vì vậy việc giáo dục ý thức về bản thân cho trẻ trong trò chơi đóng vai có chủ đề là một việc làm cần thiết và là hình thức giáo dục có hiệu quả và thiết thực.
  Tuy nhiên giáo dục ý thức về bản thân cho trẻ mẫu giáo trong trò chơi đóng vai có chủ đề ở trường mầm non hiện nay chưa được giáo viên chú tâm đến, họ chưa tạo ra nhiều cơ hội cho trẻ khám phá và thể hiện bản thân, trẻ chưa được trải nghiệm nhu cầu và khả năng của mình. Do vậy, trẻ chưa thực sự khẳng định được vai trò và vị trí của mình trong nhóm bạn bè, cũng như chưa tự điều chỉnh được hành động cho phù hợp trong các mối quan hệ của trẻ. Hơn nữa, trong cách thực hiện, giáo viên còn nặng về rèn luyện kỹ năng chơi, phát huy tính sáng tạo, tạo sự liên kết nhóm mà ít cho trẻ có cơ hội được trải nghiệm để khám phá chính bản thân mình. Họ chưa xây dựng được hệ thống các biện pháp giáo dục ý thức về bản thân cho trẻ trong trò chơi đóng vai có chủ đề mà nếu có thì cũng là những biện pháp chưa đem lại hiệu quả giáo dục. Vì vậy, vấn đề đặt ra là cần có những biện pháp giáo dục phù hợp nhằm tạo nhiều cơ hội hơn nữa cho trẻ được hoạt động, được thực hành trải nghiệm, được thể hiện khả năng của chính mình nhằm khám phá, khẳng định vị trí của chính bản thân qua đó mà phát triển ý thức về bản thân.
  Từ những cơ sở lí luận và thực tiễn trên, chúng tôi mạnh dạn chọn nghiên cứu đề tài: “Biện pháp giáo dục ý thức về bản thân cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi trong trò chơi đóng vai có chủ đề ở trường mầm non”.
  Trả lời · 11-03-2011 lúc 14:59
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  ocnhoi88 ocnhoi88 is offline (4,784 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  4
  Xem 3,988 Mua 2 Bình luận 0

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên Tích Cực
  4
  Tham gia ngày
  Jan 2011
  Bài gởi
  4,918
  Tài liệu đã gửi
  4784
  Tài liệu đã bán
  3145
  Tài liệu đã mua
  215
  Mã số thành viên
  109553
  Tài khoản thưởng
  60 đ

Các từ khoá được tìm kiếm:

biện pháp giáo dục tự ý thức cho trẻ mẫu giáo

bien phap giao duc tu y thuc cho tre mau giao

su hinh thanh y thuc ve ban than cua tre mau giao

Trinh bay bien phap giao duc tu y thuc cho tre mau giao

trinh bay hinh thanh y thuc ban than tre mau giao

trình bày biện pháp giáo dục tự ý thức cho trẻ mẫu giáo

Bien phap giao duc y thuc cho tre mau giao

tu y thuc cua tre mau giao

su hinh thanh y thuc cua tre mau giao

Bai hoc su pham su tu y thuc ban than cua tre mau giao

http:www.kilobooks.combien-phap-giao-duc-y-thuc-ve-ban-than-cho-tre-mau-giao-5-6-tuoi-trong-tro-choi-dong-vai-co-chu-de-o-truong-mam-non-29967

Y thuc ban than cua tre mau gjao

y thuc ban than cua tre mau giao

giáo dục ý thức cho trẻ

ý thức về bản thân của trẻ mẫu giáo

vi du ve y thuc ban nga cua tre mau giao lon

các biện pháp gd ý thức cho trẻ mẫu giáo

bien phap giao duc y thuc cho tre 3-6tuoi

y thuc ban nga cua tre

hinh thanh y thuc cho tre mam non

y thuc cua tre mam non

bien phap giup tre phat trien y thuc ban nga

hình thành ý thức về bản thân của trẻ mẫu giáo

Y thuc tre mau giao nho

trinh bay su hinh thanh y thuc ve ban than cua tre mau giao

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)

Ý thức ve ban than cua tre mau giao lon báo cáo bản biện bien phap giao duc tự ý thức cho Tre mau giao bien phap giao duc tu y thuc cho tre mau giao bien phap giao duc y thuc cho tre 3-6 tuoi bien phap giao duc y thuc cho tre 3-6 y Bien phap giao duc y thuc cho tre mau giao chủ cho chuyên đề chơi dục giao an ý thuc cho tre 4-5 tuoi giáo giup tre hinh thanh y thuc luận án luận văn luận văn thạc sỹ luận văn tiến sỹ mẫu pháp su hinh thanh y thuc ban than cua tre mau giao su hinh thanh y thuc cua tre mam non su hinh thanh y thuc cua tre mau giao su hinh thanh y thuc tre mau giao be su hinh thanh y thuc ve ban than cua tre mau giao sự tự ý thức ở trẻ mẩu giáo tài liệu trực tuyến tài liệu điện tử thân thạc sỹ thức thư viện tài liệu thư viện trực tuyến thư viện điện tử tiến sỹ tiểu luận trò trẻ trinh bay hinh thanh y thuc ban than tre mau giao trong trường Tu y thuc cua tre mam non tuổi vai về Y thuc ve ban than cua tre mau giao y thuc ve ban than mau giao y thuc ve ban thn cua tre mau giao đóng đề án đồ án y thuc ban than o tre 4-5 tuoi Y thuc tre mau giao nho y thuc ban than tre mau giao giao an cho tre nhan thuc ban than tre mau giao y thuc ban than the hien o diem nao y thuc va tu y thuc cua tre mau giao Giao an nhan thuc ve ban than 5-6 tuoi bien phap giup tre phat trien y thic ban nga bien phap giup tre phat trien y thuc ban nga bien phap y thuc ban nga cua tre mam non bien phap y thuc ban nga cua tre y thuc cua tre mam non hinh thanh y thuc cho tre mam non y thuc ban than cua tre mau giao lon y thuc ban nga cua tre tro choi giup tre tu nhan thuc ve ban than nhan thuc ve ban than cua tre mau giao phuong phap hinh thanh y thuc cho tre ý thức về bản thân nhan thuc ve ban than cua tre mau giao be ý thức bản thân của trẻ mẫu giáo su hinh thanh y thuc cua tre mam non mau giao su hinh thanh y thuc co ban than tre mau giao su hinh thanh y thuc cua tre mau giao be su hinh thanh y thuc o ban than tre mau giao bien phap giao duc y thuc cho tre 3-6tuoi phat trien y thuc ve ban than cho tre vi du ve y thuc ban nga cua tre mau giao lon tu y thuc cua tre mau giao be y thuc va tu y thuc cua tre 3-6 tuoi y thuc ban than cuatre mau giao ý thức về bản thân của trẻ mẫu giáo tu y thuc cua tre mau giao qua trinh tu y thuc cua tre mau giao be giáo dục ý thức cho trẻ y thuc ban nga o tre mau giao lon su hinh thanh y thuc o tre mau giao tự ý thức của trẻ mẫu giáo lớn y thuc ban than tre 5-6 tuoi y thuc ban than cua tre mau giao Y thuc ban than cua tre mau gjao hinh thanh ban nga o tre mau giao lon giao duc y thuc cho tre mam non sự tự ý thuc cua tre mẫu giáo hinh thanh tu y thuc cua tre mau giai vi du ve y thuc ban nga cua tre mau giao su hinh thanh y thuc ve ban than cua tre con duong tu y thuc cho tre mau giao

Xem các từ khóa (tags) khác