Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  BÁO CÁO Báo cáo thực tập tốt nghiệp - kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh

  D
  vipdaoluan daoluan is offline (491 tài liệu)
  Thành Viên KiloBooks
  2
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  2
 3. Chia sẻ
  2
 4. Thông tin
  42
 5. Công cụ
 6. CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VẾ KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH.
  I. KHÁI NIỆM:
  1.1. Khái niệm tiêu thụ:
  Tiêu thụ hay bán hàng là việc chuyển quyền sở hữu về sản phẩm, hàng hóa hoặc dịch vụ đã thực hiện cho khách hàng, đồng thời thu được tiền bán hàng hoặc được quyền thu tiền. Số tiền thu được hoặc sẽ thu được do bán sản phẩm, hàng hóa hoặc dịch vụ được gọi là doanh thu. Doanh thu có thể được ghi nhận trước hoặc trong khi thu tiền. Có hai hình thức bán hàng:
  - Bán hàng thu tiền trực tiếp
  - Bán hàng thu tiền sau (bán chịu).
  1.2. Khái niệm xác định kết quả kinh doanh:
  Xác định kết quả kinh doanh là việc tính toán, so sánh tổng thu nhập thuần từ các hoạt động với tổng chi phí sản xuất kinh doanh và chi phí khác trong kỳ. Nếu tổng thu nhập thuần lớn hơn tổng chi phí trong kỳ thì doanh nghiệp có kết quả lãi, ngược lại là lỗ.
  II. KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ:
  2.1. Khái niệm doanh thu:

  Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) thông thường của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu.
  Doanh thu phát sinh từ giao dịch, sự kiện được được xác định bởi thỏa thuận giữa doanh nghiệp với bên mua hoặc bên sử dụng tài sản. Nó được xác định bằng giá trị hợp lý của các khoản đã thu được hoặc sẽ thu được sau khi trừ (-) các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và giá trị hàng bán bị trả lại.
  2.2 Điều kiện ghi nhận doanh thu:
  Doanh thu và chi phí liên quan đến cùng một giao dịch phải được ghi nhận đồng thời theo nguyên tắc phù hợp và phải theo năm tài chính.
  Trả lời · 09-12-2010 lúc 09:58
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  D
  vipdaoluan daoluan is offline (491 tài liệu)
  Thành Viên KiloBooks
  2
  Xem 13,033 Mua 42 Bình luận 2

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  D
  Thành Viên KiloBooks
  2
  Tham gia ngày
  Nov 2010
  Bài gởi
  486
  Tài liệu đã gửi
  491
  Tài liệu đã bán
  548
  Tài liệu đã mua
  10
  Mã số thành viên
  47214
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 8. X
  xxxxxxxxx · Thành Viên KiloBooks · 2 bài gởi
  mai có bài để nộp rồi
  Trả lời · 22-05-2013 lúc 18:11 #2
 9. X
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  May 2013
  Bài gởi
  2
  Tài liệu đã mua
  3
  Mã số thành viên
  1001197
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 10. D
  dmtuong · Thành Viên KiloBooks · 67 bài gởi
  Toàn tài liệu chuẩn, down nhanh kẻo lỡ
  Trả lời · 04-03-2014 lúc 13:39 #3
 11. D
  Thành Viên KiloBooks
  1
  Tham gia ngày
  Jan 2013
  Bài gởi
  67
  Tài liệu đã mua
  73
  Mã số thành viên
  890499
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)