Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  Tài Liệu Báo cáo thực tập ngành dược

  trannhhuylqd trannhhuylqd is offline (3,129 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  4
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  15
 5. Công cụ
 6. MỤC TIÊU NỘI DUNG KẾ HOẠCH .
  THỰC TẬP TỐT NGHIỆP .

  I . MỤC TIÊU .
  Sau khi thực tập học sinh có khả năng :
  1. Mô tả được chức năng , nhiệm vụ , tổ chức hoạt động của khoa Dược bệnh viện , hiệu thuốc , công ty Dược .
  2. Thực hiện chức năng , nhiệm vụ của người Dược sỹ trung học .
  3. Làm được các kỹ thuật đã học trong chương trình Dược sĩ trung học tại cơ sở thực tập dưới sự giám sát của đơn vị nơi thực tập .
  4. Thực hiện các kĩ năng giao tiếp , truyền thông , tư vấn , giáo dục sức khoẻ và sử dụng thuốc an toàn , hợp lý .
  II. NỘI DUNG THỰC TẬP .
  1. TẠI KHOA DƯỢC BỆNH VIỆN .
  - Mô hình tổ chức , chức năng nhiệm vụ của khoa Dược bệnh viện .
  - Thực tập các khâu công tác trong khoa Dược .
  + Thống kê , kế toán .
  + Sắp xếp bảo quản .
  + Cấp phát .
  - Tổ chức quản lý chuyên môn về Dược trong bệnh viện .
  2. Tại công ty Dược .
  - Tìm hiểu tổ chức các phân xưởng , phòng ban của cơ cơ sở sản xuất .
  - Tìm hiểu cách sắp xếp , bố trí nhà xưởng và các phương tiện sản xuất .
  - Kiến tập các công đoạn trong pha chế sản xuất một số dạng thuốc ( Nếu có thể được ).
  Quan sát cách sắp xếp trong kho và các phương tiện phục vụ cho công tác bảo quản , bốc xếp , vận chuyển .
  - Bảo quản thuốc , hoá chất và sử dụng cụ y tế .
  - Tìm hiểu và hệ thống hồ sơ , sổ sách quản lí tại các phòng ban .


  3. Tại hiệu thuốc .
  - Mô hình tổ chức , chức năng nhiệm vụ của hiệu thuốc .
  - Chế độ quản lý kinh tế tại hiệu thuốc .
  - Thực tập giới thiệu hưỡng dẫn sử dụng thuốc .
  - Sắp xếp bảo quản .
  - Cách lập sổ , ghi chép các loại sổ biểu mẫu .
  - Danh sách thuốc , hoá chất , dược liệu được phép kinh doanh tại hiệu thuốc .
  - Tìm hiểu , ghi chép cụ thể 200 lại thuốc.
  - Sưu tầm 20 nhãn thuốc .
  Trả lời · 11-06-2011 lúc 23:09
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  trannhhuylqd trannhhuylqd is offline (3,129 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  4
  Xem 5,567 Mua 15 Bình luận 0

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên Tích Cực
  4
  Tham gia ngày
  Feb 2011
  Bài gởi
  3,162
  Tài liệu đã gửi
  3129
  Tài liệu đã bán
  4764
  Tài liệu đã mua
  15
  Mã số thành viên
  130130
  Tài khoản thưởng
  1440 đ

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)