Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  Tài Liệu Báo cáo thực tập: Hoàn thiện kế toán thuế GTGT tại công ty TNHH Thương Mại & Xây Dựng Tài Ninh

  V
  VNvodjch VNvodjch is offline (1,701 tài liệu)
  N.N.T.K
  3
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
  1
 4. Thông tin
  4
 5. Công cụ
 6. Báo cáo thực tập: Hoàn thiện kế toán thuế GTGT tại công ty TNHH Thương Mại & Xây Dựng Tài Ninh

  Báo cáo dài 40 trang

  LỜI MỞ ĐẦU


  Nền kinh tế Việt Nam đang trong quá trình hội nhập vào nền kinh tế thế giới. Điều đó tạo ra nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra không ít thách thức cho các doanh nghiệp Việt Nam. Các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt thì phải lựa chọn cho mình bước đi thích hợp, phải có tầm nhìn chiến lược từ sản xuất đến tiếp cận thị trường và đặc biệt, phải có công cụ quản lý hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
  Bên cạnh những biện pháp kinh tế, tài chính khác thì kế toán luôn là một công cụ chủ yếu và hiệu quả nhất để quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh. Tổ chức công tác kế toán khoa học, hợp lý là một trong những cơ sở cung cấp thông tin quan trọng nhất cho việc chỉ đạo, điều hành xản suất kinh doanh có hiệu quả. Trong đó tổ chức hạch toán thuế GTGT một cách kịp thời, chính xác và đầy đủ là vấn đề có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với doanh nghiệp sản xuất. Thực hiện tốt công tác này sẽ giúp cho doanh nghiệp tìm ra những hạn chế khắc phục và phát huy những nhân tố tích cực để không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa các hình thức mẫu mã, chủng loại sản phẩm, tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh diễn ra liên tục, việc thu hồi vốn diễn ra nhanh chóng, từ đó mang lại hiệu quả kinh tế cao cho doanh nghiệp.
  Nhận thức được tầm quan trọng trong công tác kế toán thuế GTGT trong toàn bộ công tác kế toán của các doanh nghiệp sản xuất nói chung và công ty TNHH Thương Mại & Xây Dựng Tài Ninh nói riêng, em đã lựa chọn đề tài: Hoàn thiện kế toán thuế GTGT tại công ty TNHH Thương Mại & Xây Dựng Tài Ninh.
  Nội dung của đề án gồm 3 chương:
  Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán thuế GTGT trong doanh nghiệp sản xuất
  Chương 2: Thực trạng công tác kế toán thuế GTGT tại Công ty TNHH Thương Mại & Xây Dựng Tài Ninh.
  Chương 3: Hoàn thiện kế toán thuế GTGT tại Công ty TNHH Thương Mại & Xây Dựng Tài Ninh.


  MỤC LỤC


  LỜI MỞ ĐẦU
  CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TRONG DOANH NGHIỆP. 1

  I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 1
  1. Khái niệm thuế giá trị gia tăng. 1
  2. Đối tượng chịu trách thuế giá trị gia tăng. 1
  3. Đối tượng nộp thuế GTGT 1
  4. Căn cứ tính thuế GTGT 1
  4.1. Giá tính thuế GTGT. 1
  4.2. Thuế suất thuế GTGT. 2
  5. Phương pháp tính thuế giá trị GTGT. 2
  5.1. Đối tượng áp dụng. 2
  5.2. Xác định thuế GTGT phải nộp. 3
  6. Hoàn thuế GTGT 3
  7. Đăng ký, kê khai, quyết toán thuế GTGT. 4
  II. Kế toán thuế GTGT trong doanh nghiệp: 4
  1. Chứng từ sử dụng: 4
  2. Tài khoản sử dụng. 5
  3. Phương pháp kế toán thuế GTGT: 6
  4. Hình thức sổ kế toán: 7
  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ GTGT TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & XÂY DỰNG TÀI NINH 9
  I. Khái quát về Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Tài Ninh. 9
  1. Lịch sử hình thành và phát triển. 9
  2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý. 11
  3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty. 12
  3.1. Tổ chức bộ máy kế toán. 12
  3.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng kế toán trong bộ máy kế toán. 13
  3.3 Đặc điểm về lao động. 13
  3.4. Đặc điểm về vốn. 14

  3.5. Đặc điểm vận dụng chế độ kế toán. 14
  II. Thực trạng kế toán thuế GTGT tại công ty TNHH Thương mại và xây dựng Tài Ninh. 15
  1. Chứng từ sử dụng tại công ty. 15
  2. Tài khoản sử dụng tại Công ty. 15
  3. Mức thuế suất được áp dụng tại Công ty. 16
  4. Kế toán thuế GTGT tại công ty: 16
  4.1. Kế toán thuế GTGT đầu vào. 16
  4.2. Kế toán thuế GTGT đầu ra tại công ty. 23
  CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ GTGT TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & XÂY DỰNG TÀI NINH 31
  I. Nhận xét chung. 31
  1. Những ưu điểm: 31
  1.1. Về tổ chức bộ máy quản lý. 31
  1.2. Về tổ chức bộ máy kế toán. 31
  1.3. Về kế toán thuế GTGT. 32
  2. Những tồn tại 32
  II. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán thuế GTGT tại Công Ty. 33
  KẾT LUẬN 35
  Trả lời · 19-05-2011 lúc 22:02
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  V
  VNvodjch VNvodjch is offline (1,701 tài liệu)
  N.N.T.K
  3
  Xem 6,339 Mua 4 Bình luận 0

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  V
  N.N.T.K
  3
  Tham gia ngày
  Mar 2011
  Bài gởi
  1,790
  Tài liệu đã gửi
  1701
  Tài liệu đã bán
  1820
  Tài liệu đã mua
  7
  Mã số thành viên
  201090
  Tài khoản thưởng
  0 đ

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)