Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  BÁO CÁO Báo cáo thực tập: công tác văn thư của Sở Nội Vụ

  I
  Ika Lee Ika Lee is offline (573 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  3
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Báo cáo thực tập: công tác văn thư của Sở Nội Vụ


  MỤC LỤC
  Trang
  LỜI MỞ ĐẦU
  1
  PHẦN MỘT
  3
  Chương 1: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ
  3

  I. Vài nét về sự hình thành và hoạt động của Sở Nội vụ
  3
  II. Chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ
  4
  1. Vị trí và chức năng
  4
  2. Nhiệm vụ và quyền hạn
  5
  3. Cơ cấu tổ chức
  10
  Chương 2: Công tác quản trị văn phòng tại Sở Nội vụ
  12

  I. Chức năng, nhiệm vụ, vị trí và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Sở
  Nội vụ
  12
  1. Vị trí và chức năng
  12
  2. Nhiệm vụ và quyền hạn
  12
  II. Cách bố trí nơi làm việc, tổ chức lao động và trang thiết bị của Văn phòng
  14
  1. Cách bố trí
  15
  2. Tình hình đội ngũ cán bộ Văn phòng
  16
  3. Tổ chức lao động khoa học trong Văn phòng
  17
  4. Trang thiết bị phục vụ cho Văn phòng
  18
  5. Phương pháp và kinh nghiệm tổ chức, điều hành hoạt động của Văn phòng
  20
  Chương 3: Thực trạng công tác văn thư của Sở Nội vụ
  22

  I. Tổ chức biên chế văn thư chuyên trách
  22
  II. Sự chỉ đạo của cơ quan đối với công tác Văn thư
  22
  1. Tình hình ban hành các văn bản, quyết định, hướng dẫn về công tác văn thư
  22
  2. Tình hình soạn thảo và ban hành văn bản
  23

  3. Quản lý văn bản đi - đến
  25
  4. Công tác lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ
  29
  5. Quản lý con dấu
  30
  Chương 4: Quy trình giải quyết hồ sơ hành chính theo quy chế một cửa tại Sở Nội vụ Hà Nội
  31

  I. Chủ trương cải cách hành chính theo cơ chế một cửa
  31
  PHẦN HAI: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ
  35
  1. Ưu điểm
  35
  2. Nhược điểm
  37
  3. Kiến nghị
  38
  KẾT LUẬN
  40
  CÁC PHỤ LỤC KÈM THEO
  Trả lời · 13-08-2011 lúc 18:18
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  I
  Ika Lee Ika Lee is offline (573 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  3
  Xem 1,520 Mua 0 Bình luận 0

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  I
  Thành Viên Tích Cực
  3
  Tham gia ngày
  Apr 2011
  Bài gởi
  570
  Tài liệu đã gửi
  573
  Tài liệu đã bán
  432
  Mã số thành viên
  269998
  Tài khoản thưởng
  0 đ

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)