Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  BÁO CÁO Báo cáo tài chính của công ty Vinamilk năm 2009

  minhkhoaft minhkhoaft is offline (1,752 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  3
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  1
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  4
 5. Công cụ
 6. Báo cáo tài chính của công ty Vinamilk năm 2009


  Thông điệp
  Tầm nhìn
  Sứ mệnh
  Giá trị cốt lõi
  Thông điệp của Chủ tịch HĐQT
  Báo cáo của Ban điều hành
  Tổng quan hoạt động kinh doanh
  Chiến lược phát triển kinh doanh
  Hệ thống phân phối
  Lợi thế cạnh tranh
  Danh mục nhãn hiệu
  Các chỉ tiêu tài chính nổi bật
  Thành tích nổi bật
  Giới thiệu công ty
  Giới thiệu công ty
  Cơ cấu tổ chức công ty
  Sơ đồ tổ chức và cơ cấu quản lý
  Giới thiệu Hội đồng quản trị
  Giới thiệu Ban điều hành
  Giới thiệu Ban kiểm soát
  Quản trị doanh nghiệp
  Báo cáo quản trị
  Quản lý rủi ro
  Quan hệ nhà đầu tư
  Hoạt động cộng đồng

  Báo cáo tài chính
  Thông tin Doanh nghiệp
  Báo cáo của Ban điều hành
  Báo cáo của Kiểm toán viên độc lập
  Bảng cân đối kế toán hợp nhất
  Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất
  Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu hợp nhất
  Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất
  Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất
  Địa chỉ Công ty
  Địa chỉ các nhà máy
  Trả lời · 15-02-2011 lúc 17:09
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  minhkhoaft minhkhoaft is offline (1,752 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  3
  Xem 5,312 Mua 4 Bình luận 1

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên Tích Cực
  3
  Tham gia ngày
  Dec 2010
  Bài gởi
  1,789
  Tài liệu đã gửi
  1752
  Tài liệu đã bán
  8298
  Tài liệu đã mua
  34
  Mã số thành viên
  79446
  Tài khoản thưởng
  40 đ
 8. L
  lehoainhung · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  Toàn tài liệu chuẩn, down nhanh kẻo lỡ
  Trả lời · 20-02-2013 lúc 09:27 #2
 9. L
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Feb 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  900226
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)