Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  THẠC SỸ Bản chất và những thuộc tính cơ bản của pháp luật. Hãy so sánh với các quy phạm xã hội khác

  ocnhoi88 ocnhoi88 is offline (4,784 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  4
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  2
 3. Chia sẻ
  5
 4. Thông tin
  5
 5. Công cụ
 6. Tiểu luận dài 11 trang: Bản chất và những thuộc tính cơ bản của pháp luật. Hãy so sánh với các quy phạm xã hội khác

  Bài làm
  Trong đời sống xã hội, pháp luật có vai trò đặc biệt quan trọng. Nó là phương tiện không thể thiếu bảo đảm cho sự tồn tại, vận hành bình thường của xã hội nói chung và của nềnđạo đức nói riêng. Pháp luật không chỉ là một công cụ quản lý Nhà nước hữu hiệu, mà còn tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển của ý thức đạo đức, làm lành mạnh hoá đời sống xã hội và góp phần bồi đắp nên những giá trị mới.
  Trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay, việc tăng cường vai trò của pháp luật được đặt ra như một tất yếu khách quan. Điều đó không chỉ nhằm mục đích xây dựng một xã hội có trật tự, kỷ cương, văn minh, mà còn hướng đến bảo vệ và phát triển các giá trị chân chính, trong đó có ý thức đạo đức.
  Trong quá trình phát triển lịch sử nhân loại, cùng với Nhà nước, pháp luật ra đời nhằm điều chỉnh các mối quan hệ xã hội. Bên cạnh đạo đức và dư luận xã hội, pháp luật là công cụ quản lý xã hội chủ yếu của Nhà nước.
  Giữa đạo đức và pháp luật luôn có mối quan hệ qua lại, tác động tương hỗ lẫn nhau. Để nâng cao vai trò và phát triển ý thức đạo đức, ngoài các biện pháp tích cực khác, thì không thể thiếu vai trò của pháp luật và ý thức pháp quyển. Pháp luật càng chặt chẽ, càng đầy đủ và được thi hành nghiêm chỉnh thì đạo đức càng được đề cao, khả năng điều chỉnh và giáo dục của đạo đức càng được mở rộng và ảnh hưởng một cách toàn diện, tích cực đến mọi hành vi, mọi mối quan hệ giữa con người với con người, giữa con người với xã hội. Như vậy, pháp luật là hệ thống những quy tắc xử sự (hệ thống những quy phạm) do nhà nước đặt ra hoặc thừa nhận và bảo đảm thực hiện, thể hiện ý chí của giai cấp thống trị nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội phát triển phù hợp với lợi ích của giai cấp mình. ý nghĩa và vai trò xã hội của pháp luật thể hiện chính ở chỗ nó là công cụ mang tính giai cấp để điều chỉnh các quan hệ xã hội
  Trả lời · 22-02-2011 lúc 13:42
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  ocnhoi88 ocnhoi88 is offline (4,784 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  4
  Xem 1,816 Mua 5 Bình luận 2

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên Tích Cực
  4
  Tham gia ngày
  Jan 2011
  Bài gởi
  4,918
  Tài liệu đã gửi
  4784
  Tài liệu đã bán
  3145
  Tài liệu đã mua
  215
  Mã số thành viên
  109553
  Tài khoản thưởng
  60 đ
 8. H
  hoahoe5566 · Thành Viên KiloBooks · 30 bài gởi
  Tài liệu này tham khảo được
  Trả lời · 12-10-2015 lúc 22:39 #2
 9. H
  Thành Viên KiloBooks
  1
  Tham gia ngày
  Mar 2013
  Bài gởi
  30
  Tài liệu đã gửi
  5
  Tài liệu đã bán
  46
  Tài liệu đã mua
  25
  Mã số thành viên
  937633
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 10. H
  hoahoe5566 · Thành Viên KiloBooks · 30 bài gởi
  Chúc thư viện kilobooks ngày càng phát triển lẫn số lượng và chất lượng nhé!
  Trả lời · 25-10-2015 lúc 10:07 #3
 11. H
  Thành Viên KiloBooks
  1
  Tham gia ngày
  Mar 2013
  Bài gởi
  30
  Tài liệu đã gửi
  5
  Tài liệu đã bán
  46
  Tài liệu đã mua
  25
  Mã số thành viên
  937633
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)