Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TIỂU LUẬN Bản chất của Chủ nghĩa tư bản là gì? Bản chất đó có thay đổi trong điều kiện hiện nay hay không? Vì sao?

  bintran bintran is offline (16,723 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  5
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  187
 3. Chia sẻ
  411
 4. Thông tin
  191
 5. Công cụ
 6. Đề tài: Bản chất của Chủ nghĩa tư bản là gì? Bản chất đó có thay đổi trong điều kiện hiện nay hay không? Vì sao?

  Bài làm:

  1. Bản chất của Chủ nghĩa tư bản là gì?

  Chủ nghĩa tư bản là một hình thái kinh tế – xã hội của xã hội loài người, xuất hiện đầu tiên tại châu Âu phôi thai và phát triển từ trong lòng xã hội phong kiến châu Âu và chính thức được xác lập như một hình thái xã hội tại Anh và Hà Lan ở thế kỷ thứ 17. Sau cách mạng Pháp cuối thế kỷ 18 hình thái chính trị của "nhà nước tư bản chủ nghĩa" dần dần chiếm ưu thế hoàn toàn tại châu Âu và loại bỏ dần hình thái nhà nước của chế độ phong kiến, quý tộc. Và sau này hình thái chính trị – kinh tế – xã hội tư bản chủ nghĩa lan ra khắp châu Âu và thế giới. Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản (với tư cách một hình thái kinh tế) từ chủ nghĩa phong kiến không do một lý thuyết gia nào xây dựng. Tuy nhiên A.Smith là người có đóng góp to lớn nhất xây dựng một hệ thống lý luận tương đối hoàn chỉnh về chủ nghĩa tư bản tự do hay tự do kinh tế. Chủ nghĩa tư bản không đồng nhất với chủ nghĩa tự do dù nền tảng là kinh tế tư hữu, nói cách khác chủ nghĩa tư bản là một trong các hình thái kinh tế của sản xuất tư hữu, và đối lập với chủ nghĩa xã hội trên nền tảng sở hữu công cộng. Các chính sách an sinh xã hội trong nền kinh tế tư bản không phải là thành tố của chủ nghĩa tư bản, và cũng không phải biểu hiện đặc trưng của chủ nghĩa xã hội. Chính xác hơn là nó là một biểu hiện của một nền kinh tế được điều chỉnh ít nhiều bởi nhà nước.
  Đặc điểm đặc trưng nhất của chủ nghĩa tư bảnnhìn nhận quyền sở hữu tư nhân và quyền tự do sản xuất và kinh doanh được xã hội bảo vệ về mặt luật pháp và được coi như một quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm của con người. Trong nền kinh tế tư bản chủ nghĩa không loại trừ hình thức sở hữu nhà nước và sở hữu toàn dân và đôi khi ở một số nước tại một số thời điểm tỷ trọng của các hình thức sở hữu này chiếm không nhỏ (hay còn gọi là mô hình kinh tế hỗn hợp), nhưng điều cơ bản phân biệt xã hội của chủ nghĩa tư bản với xã hội đối lập với nó là xã hội cộng sản là trong xã hội tư bản chủ nghĩa quyền tư hữu đối với phương tiện sản xuất được xã hội và pháp luật bảo vệ, sự chuyển đổi quyền sở hữu phải thông qua giao dịch dân sự được pháp luật và xã hội quy định. Còn chủ nghĩa cộng sản và phần lớn trường phái chủ nghĩa xã hội công nhận quyền sở hữu tập thể và nhà nước đối với phương tiện sản xuất.
  Trong hình thái kinh tế tư bản chủ nghĩa các cá nhân dùng sở hữu tư nhân để tự do kinh doanh bằng hình thức các công ty tư nhân để thu lợi nhuận thông qua cạnh tranh trong các điều kiện của thị trường tự do: mọi sự phân chia của cải đều thông qua quá trình mua bán của các thành phần tham gia vào quá trình kinh tế. Các công ty tư nhân tạo thành thành phần kinh tế tư nhân là thành phần kinh tế chủ yếu của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa. Có thể nói các yếu tố quyền tư hữu, thành phần kinh tế tư nhân, kinh doanh tự do, cạnh tranh, động lực lợi nhuận, tính tự định hướng tự tổ chức, thị trường lao động, định hướng thị trường, bất bình đẳng trong phân phối của cải là các khái niệm gắn liền với nền kinh tế tư bản chủ nghĩa.

  Tài liệu tham khảo :


  Bản chất tiền lương trong chủ nghĩa tư bản và biện pháp tăng tiền lương thực tế
  Nguồn gốc, bản chất của lợi nhuận trong nền kinh tế thị trường
  Bản chất của chủ nghĩa duy vật biện chứng với tư cách là cơ sở lý luận của thế giới quan khoa học, từ đó nêu lên giải pháp cơ bản của việc bồi dưỡng thế giới quan khoa học. Liên hệ bản
  Trả lời · 18-01-2013 lúc 16:16
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  bintran bintran is offline (16,723 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  5
  Xem 45,643 Mua 191 Bình luận 187

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên Tích Cực
  5
  Tham gia ngày
  Apr 2011
  Bài gởi
  17,143
  Tài liệu đã gửi
  16723
  Tài liệu đã bán
  20689
  Tài liệu đã mua
  121
  Mã số thành viên
  247998
  Tài khoản thưởng
  18660 đ
 8. D
  duchoai9 · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  Không hối hận khi mua tài liệu này
  Trả lời · 01-04-2013 lúc 10:24 #2
 9. D
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Mar 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  947889
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 10. N
  nini nguyen · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  cũng may có bài mẫu. Mình hoàn thành luận văn cuối năm rồi.
  Trả lời · 03-04-2013 lúc 00:10 #3
 11. N
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Apr 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  950801
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 12. D
  damphuongoanh · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  cám ơn các bạn đã giúp mình hoàn thanh luận văn cuối khoá.
  Trả lời · 07-04-2013 lúc 20:36 #4
 13. D
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Apr 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  956678
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 14. A
  anvoinoi · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  cũng may có bài mẫu. Mình hoàn thành luận văn cuối năm rồi.
  Trả lời · 07-04-2013 lúc 21:29 #5
 15. A
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Apr 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  956739
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 16. S
  sharkvn54 · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  nhờ hỗ trợ của kilobooks mà mình tìm được tài liệu này. Cảm ơn các bạn.
  Trả lời · 10-04-2013 lúc 22:19 #6
 17. S
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Apr 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  961042
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 18. H
  hovieta · Thành Viên KiloBooks · 28 bài gởi
  Kilobooks toàn tài liệu độc
  Trả lời · 11-04-2013 lúc 00:39 #7
 19. H
  Thành Viên KiloBooks
  1
  Tham gia ngày
  Mar 2013
  Bài gởi
  28
  Tài liệu đã gửi
  9
  Tài liệu đã bán
  18
  Tài liệu đã mua
  20
  Mã số thành viên
  910152
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 20. B
  bebi_shocklove · Thành Viên KiloBooks · 2 bài gởi
  Cảm ơn bạn, cho mình xem tham khảo nhé
  Trả lời · 11-04-2013 lúc 09:52 #8
 21. B
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Apr 2013
  Bài gởi
  2
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  961516
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 22. V
  vanthien_thien · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  cuối cùng cũng có đồ án mẫu.
  Trả lời · 11-04-2013 lúc 14:58 #9
 23. V
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Apr 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  961849
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 24. F
  from_fairy-land · Thành Viên KiloBooks · 3 bài gởi
  mình chỉ chỉnh sửa lại phần mờ đầu thôi còn nội dung tốt. Tks chủ thớt
  Trả lời · 11-04-2013 lúc 20:27 #10
 25. F
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Apr 2013
  Bài gởi
  3
  Tài liệu đã mua
  3
  Mã số thành viên
  961613
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks
 • 12311 ... >>
 • Các từ khoá được tìm kiếm:

  bản chất của chủ nghĩa tư bản

  ban chat cua chu nghia tu ban

  bản chất của chủ nghĩa tư bản là gì

  http:www.kilobooks.comban-chat-cua-chu-nghia-tu-ban-la-gi-ban-chat-do-co-thay-doi-trong-dieu-kien-hien-nay-hay-khong-vi-sao-311443

  bản chất chủ nghĩa tư bản chủ nghĩa tư bản là gì ban chat cua chu nghia tu ban la gi http:www.kilobooks.comthreads311443-ban-chat-cua-chu-nghia-tu-ban-la-gi-ban-chat-do-co-thay-doi-trong-dieu-kien-hien-nay-hay-khong-vi-sao.html ban chat cua cntb ban chat chu nghia tu ban bản chất của tư bản chủ nghĩa bản chất của chủ nghĩa tư bản bản chất của chủ nghĩa tư bản có thay đổi không ban chat cua tu ban chu nghia bản chất nhà nước tư bản chủ nghĩa Ban chat cua nha nuoc tu ban bản chất của nhà nước tư bản chủ nghĩa phân tích bản chất của chủ nghĩa tư bản chủ nghĩa tư bản ban chat cua nha nuoc tu ban chu nghia bản chất của cntb phan tich ban chat cua chu nghia tu ban bản chất của tư bản bản chất của chủ nghĩa tư bản bản chất của tư bản là gì

  Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)

  bản chất của tư bản chủ nghĩa Ban chat chu nghia tuban ban chat cua chu nghia tu ban bản chat tư bản l bai luan ban chat cua chu nghia tu ban bai luận về bản chất của chủ bai tieu luan ban chat chu nghia tu ban Bai tieu luan ve ban chat cua chu nghia tu ban Bản chất chủ nghiã tư bản là gì bản chất chủ nghĩa tư bản bản chất chủ nghĩa tư bản là gì bản chất của chủ nghĩa tư bản bản chất nhà nước có thay đổi ko Bản chất nhà nước TBCN Ban ch ban chat chủ nghĩa tư bản là gì ban chat chu nghia tu ban ban chat chu nghia tu ban la gi ban chat chu nghia tu. ban ban chat cntb ban chat cua ch nghia tu ban hien dai ban chat cua ch u nghia tu ban la i ban chat cua chủ nghĩa tư bản ban chat cua chu nghia nghĩa tư bản Ban chat cua chu nghia t ban la gi ban chat cua chu nghia tu ban Ban chat cua chu nghia tu ban khong thay doi ban chat cua chu nghia tu ban la gi ban chat cua chu nghia tu ban la gi. Ban chat cua chu nghia tu han la gi ban chat cua chu nhia tu ban ban chat cua cn tb ban chat cua cntb ban chat cua cntb la gi ban chat cua cntb thay doi dung hay sai Ban chat cua nha nuoc phap quyen tu ban chu nghia Ban chat cua nha nuoc tbcn Ban chat cua nha nuoc tu ban ban chat cua nha nuoc tu ban chu nghia ban chat cua nha nuoc tu ban chu nghia. ban chat cua tu ban chu nghia Ban chat cua tu ban chu nghia la gi ban chat cua tu ban la gi ban chat cua tu ban trong dieu kien hien nay ban chat cya cntb Ban chat hien nay cua tu ban ban chat nen dan chu CNTB ban chat nha nuoc tu ban chu nghia bAn chat nhs nuoc tu ban chu nghi ban chat phap luat tbcn ban chat tbcn ban chat tu ban chu nghia ban chat tu ban chu nghia la gi ban chat tu ban chu nhhia la gi Ban chât cua chu nghia tư ban. Ban chât cua cntb ban chât cuả chủ nghiã tư bản banchat cua chu nghia.tu.ban.la.gi bài tiểu luận chủ nghĩa tư bản Bản chất của chủ nghia tư bản là gì bản chất của chủ nghiã tư bản Bản chất của chủ nghĩa tư bản bản chất của chủ nghĩa tư ban bản chất của chủ nghĩa tư bản bản chất của chủ nghĩa tư bản la gi bản chất của chủ nghĩa tư bản là gì bản chất của chủ nghĩa tư bản là j bản chất của cntb bản chất của cntb tự do cạnh tranh bản chất của cntn bản chất của nhà nước tbcn bản chất của tư bản chủ nghĩa bản chất chủ nghĩa tư bản bản chất chủ nghĩa tư bản là gì bản chất nhà nước tư bản chủ nghĩa bản chất tư bản chủ nghĩa bản chất tư bản là gì bản chất xã hội tư bản chủ nghĩa bchat cua Cntb chủ nghĩa tư bản ban chat cong cu chủ nghĩa tư bản là gì ctieu luan ve ban chat chu nghia tu ban la gi dac diem va ban chat cua chu nghia tu ban download bản chất của chủ nghĩa tư bản eban chat cua chu nghia tu ban hay phan tich ban chat cua chu nghia tu ban lam ro chat cua tu ban lênin neu ban chat cua chu nghia tu ban la gi nha nuoc tu ban chu nghia phan biet ban chat nha nuoc tu ban chu nghia phan tich ban chat cua chu nghia tu ban phan tich ban chat cua chu nghia tu ban doc quyen phan tich ban chat cua tu ban sự không thay đổi bản chất CNTB su thay doi cua ban chat chu nghia su thay doi cua cntb Tai sao Ban chat cua tu ban khong thay doi tai sao chu nghia tu ban lai thay doi ban chat Tai sao chu nghia tu ban laj thay doj ban chat Tai sao tbcn lai khong thay doi ban chat cua minh tài liệu thuc chat cua cntb tieu luan ban chat cua chu nghia tu ban tieu luan chu nghia tu ban doc quyen triết học mác Tu ban la gi tư bản là gì Van de lam ro ban chat chu nghia tu ban tán gẫu nghĩa là sao Ban chat cua tu ban ch nghia ban chat cua cntb co t CN tư bản là gì Bàn chất của CNTB ban chat cua chu nghia tu ban hien dai chu nghia tu ban la gi bản chất pháp luật tư bản chủ nghĩa bản chất của cntb hiện đại ban chat cua tbcn bản chất của chủ nghĩa tư bản Ban chat cua cntu bản chất của tư bản bản chất của tư bản chủ nghĩa là gì ban chat phap luat tu ban chu nghia ban chat của chu nghia tu ban Chu nghĩa tư bản là gi Tu ban chu nghia la gi Bản chất của nhà nước TBCN bản chất nhà nước tu bản chu nghia tư bản chủ nghĩa là gì bản chất nhà nước chủ nghĩa tư bản chủ nghĩa tư bản hiện đại là gì nhà nước tư bản chủ nghĩa ban chat cua tu ban phap bản chất chủ nghĩa tư bản ngày nay pháp luật tư bản ngày nay nhà nước tư bản chủ nghĩa phan tich ban chat chu nghia tu ban ban chat chu nghia tb doc quyen nha nc la gi Ban chat chu nghia tư ban www.ban chat cua chu nghia tu ban bản chất của tư bản là gì ban chat cua tu ban chu nghja ban chat cua chu nggia tu ban Ban chat cua chu ngia tu ban la gj ban chat chu nghia tu ban la gj kilobooks là gì Bản chat cua chu nghia tu ban ban chat cua chu nghia yu ban bản chất của nhà nước tư bản ban chat của tu bản chủ nghĩa ban chat cua chy nghia tu ban

  Xem các từ khóa (tags) khác