Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TÀI LIỆU Bản chất của chủ nghĩa duy vật biện chứng

  VngFhk VngFhk is offline (1,754 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  3
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  4
 3. Chia sẻ
  8
 4. Thông tin
  7
 5. Công cụ
 6. Câu 1: Phân tích nội dung và bản chất của Chủ nghĩa duy vật biện chứng (CNDVBC) với tính cách là hạt nhân lý
  luận của Thế gới quan khoa học (TGQKH).
  Trả lời:
  1. Nội dung: Có 2 nhóm quan điểm:
  Quan điểm duy vật về thế giới:
  Tồn tại của thế giới là tiền đề thống nhất thế giới: Trước khi thế giới có thể là một thể thống nhất thì trước hết thế
  giới phải tồn tại. Tính thống nhất thật sự của thế giới là ở tính vật chất của nó, tính vật chất này được chứng minh bằng một
  sự phát triển lâu dài và khó khăn của triết học và khoa học tự nhiên.
  Nguyên lý về tính thống nhất vật chất của thế giới, có nội dung như sau:
  Thế giới vật chất tồn tại khách quan, vĩnh viễn, vô hạn, vô tận.
  Trong thế giới vật chất chỉ tồn tại các quá trình vật chất cụ thể, có mức độ tổ chức nhất định; đang biến đổi
  chuyển hóa lẫn nhau là nguồn gốc, nguyên nhân của nhau; cùng chịu sự chi phối bởi các quy luật khách quan của TGVC.
  Ý thức, tư duy con người chỉ là sản phẩm của một dạng vật chất có tổ chức cao; thế giới thống nhất và duy nhất.
  Phạm trù vật chất: vật chất là một phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan được đem lại cho con người
  trong cảm giác, được cảm giác của chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh và tồn tại không phụ thuộc vào cảm giác.
  Phạm trù ý thức, quan hệ giữa ý thức và vật chất: Ý thức của con người tồn tại trước hết trong bộ óc con người, sau
  đó thông qua thực tiễn lao động nó tồn tại trong các vật phẩm do con người sáng tạo ra. Ý thức gồm nhiều yếu tố: tri thức,
  tình cảm, niềm tin, ý chí trong đó tri thức và tình cảm có vai trò rất quan trọng. Thông qua hoạt động thực tiễn, ý thức
  con người xâm nhập vào hiện thực vật chất tạo nên sức mạnh tinh thần tác động lên thế giới góp phần biến đổi thế giới.
  Quan điểm duy vật về xã hội:
  Xã hội là một bộ phận đặc thù của tự nhiên, nó là kết quả phát triển lâu dài của tự nhiên, có quy luật vận động, phát
  triển riêng, sự vận động, phát triển của xã hội phải thông qua hoạt động thực tiễn.
  Sản xuất vật chất là cơ sởđời sống xã hội: Nền sản xuất vật chất trong từng giai đoạn lịch sử gắn liền với một
  phương tiện sản xuất nhất định, sự thay đổi PTSX sẽ làm thay đổi mọi mặt của đời sống xã hội.
  Sự phát triển của xã hội là quá trình lịch sử tự nhiên, là lịch sử phát triển các hình thái kinh tế xã hội một cách đa
  dạng nhưng thống nhất từ thấp đến cao, mà thực chất là lịch sử phát triển của xã hội.
  LLSX QHSX PTSX (CSHT + KTTT) HTKTXH
  Quần chúng nhân dân (QCND) là chủ thể chân chính sáng tạo ra lịch sử: QCND là lực lượng trực tiếp sản xuất ra
  của cải vật chất, sáng tạo ra mọi giá trị tinh thần, quyết định thành bại của mọi cuộc cách mạng. Vai trò chủ thể QCND biểu
  hiện khác nhau ở những điều kiện lịch sử khác nhau và ngày càng lớn dần; sức mạnh của họ chỉđược phát huy khi họđược
  hướng dẫn, tổ chức, lãnh đạo.
  2. Bản chất của CNDVBC:
  CNDVBC đã giải quyết vấn đề cơ bản của triết học từ quan điểm thực tiễn:
  CNDV cũ thiếu quan điểm thực tiễn, máy móc không thấy được tính năng động của ý thức; riêng CNDVBC khẳng định
  vật chất có trước và quyết định ý thức; trong hoạt động thực tiễn ý thức tác động tích cực làm biến đổi hiện thực vật chất
  theo nhu cầu của con người.
  CNDVBC đã thống nhất TGQDV với phép biện chứng: CNDV cũ mang nặng tính siêu hình, PBC được nghiên cứu
  trong hệ thống triết học duy tâm Mác cải tạo CNDV cũ, giải thoát PBC ra khỏi tính thần bí, tư biện xây dựng nên
  CNDVBC; thống nhất giữa TGQDV với PBC.
  CNDVBC là CNDV triệt để; nó không chỉ duy vật trong lĩnh vực tự nhiên mà còn trong lĩnh vực xã hội. CNDVLS
  là cống hiến vĩđại của C.Mác cho kho tàng tư tưởng của loài người: CNDV cũ không triệt để; CNDV lịch sử ra đời là kết

  quả vận dụng CNDV vào nghiên cứu lĩnh vực xã hội, tổng kết lịch sử, kế thừa có phê phán toàn bộ tư tưởng xã hội trên cơ
  sở khái quát thực tiễn mới của giai cấp vô sản. Với CNDVLS nhân loại tiến bộ có được một công cụ vĩđại trong nhận thức,
  cải tạo thế giới.
  CNDVBC mang tính thực tiễn - cách mạng, nó hướng dẫn con người trong hoạt động thực tiễn cải tạo thế giới:
  CNDVBC là vũ khí lý luận của giai cấp vô sản: Lợi ích giai cấp vô sản phù hợp lợi ích nhân loại tiến bộ, được
  luận chứng bằng những cơ sở lý luận khoa học CNDVBC trở thành hệ tư tưởng của giai cấp vô sản có sự thống nhất tính
  khoa học và tính cách mạng.
  CNDVBC không chỉ giải thích thế giới mà còn góp phần cải tạo thế giới.
  CNDVBC khẳng định sự tất thắng của cái mới: nó xóa bỏ cái cũ lỗi thời, xây dựng cái mới tiến bộ.
  CNDVBC là một hệ thống mở, là kim chỉ nam cho mọi hành động.
  Câu 2: Anh ( chị) hảy phân tích cơ sở lý luận, nêu ra các yêu cầu phương pháp luận của nguyên tắc khách quan của
  chủ nghĩa duy vật biện chứng. Đảng Cộng Sản Việt Nam đã vận dụng như thế nào vào sự nghiệp cách mạng hiện
  nay ở nước ta?
  + Cơ sở lý luận :

  1
  Trả lời · 22-03-2011 lúc 21:50
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  VngFhk VngFhk is offline (1,754 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  3
  Xem 6,501 Mua 7 Bình luận 4

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên Tích Cực
  3
  Tham gia ngày
  Dec 2010
  Bài gởi
  1,780
  Tài liệu đã gửi
  1754
  Tài liệu đã bán
  2018
  Tài liệu đã mua
  12
  Mã số thành viên
  87047
  Tài khoản thưởng
  140 đ
 8. 0
  0978966900 · Thành Viên Mới · 30 bài gởi
  Tài liệu này tôi độc quyền rồi nha ^^
  Trả lời · 25-12-2012 lúc 20:27 #2
 9. 0
  Thành Viên Mới
  1
  Tham gia ngày
  May 2011
  Bài gởi
  30
  Tài liệu đã gửi
  15
  Tài liệu đã bán
  55
  Tài liệu đã mua
  18
  Mã số thành viên
  304385
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 10. 0
  0978966900 · Thành Viên Mới · 30 bài gởi
  Tài liệu vớ vẩn, đắt khét
  Trả lời · 25-12-2012 lúc 20:28 #3
 11. 0
  Thành Viên Mới
  1
  Tham gia ngày
  May 2011
  Bài gởi
  30
  Tài liệu đã gửi
  15
  Tài liệu đã bán
  55
  Tài liệu đã mua
  18
  Mã số thành viên
  304385
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 12. S
  Suongsuong88 · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  Đúng tài liệu mình cần, cỡ nào cũng mua
  Trả lời · 18-03-2013 lúc 11:43 #4
 13. S
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Mar 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  930624
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 14. T
  tranghlu94 · Thành Viên KiloBooks · 21 bài gởi
  Mình đang đi tìm về tài liệu này, rất cảm ơn sự đóng góp của bạn nhé
  Trả lời · 01-12-2015 lúc 21:10 #5
 15. T
  Thành Viên KiloBooks
  1
  Tham gia ngày
  Mar 2013
  Bài gởi
  21
  Tài liệu đã gửi
  1
  Tài liệu đã bán
  23
  Tài liệu đã mua
  20
  Mã số thành viên
  925850
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Các từ khoá được tìm kiếm:

Ban chat noi dung cua chu nghia duy vat bien chung

noi dung ban chat cua chu nghia duy vat bien chung

Bản chất nội dung của chủ nghĩa duy vật biện chứng

nội dung và bản chất của chủ nghĩa duy vật biện chứng

bản chất của chủ nghĩa duy vật biện chứng noi dung va ban chat cua chu nghia duy vat bien chung nội dung bản chất của chủ nghĩa duy vật biện chứng Ban chat cua chu nghia duy vat bien chung ban chat chu nghia duy vat bien chung http:www.kilobooks.comban-chat-cua-chu-nghia-duy-vat-bien-chung-35144 Bản chất nội dung của chủ nghĩa duy vật biện chứng ban chat noi dung chu nghia duy vat bien chung phân tích bản chất của thế giới duy vật biện chứnh bản chất con người trong chủ nghĩa duy vật biện chứng nhung noi dung co ban cua chu nghia duy vat bien chung chủ nghĩa duy vật biện chứng và hạt nhân lý luận tgqkh bản chất chủ nghĩa duy vật biện chứng bản chất của chủ nghĩa duy vật noi dung ban chat cua chu nghia duy vat bien chu Nội dung và bản chất cuả chủ nghiả duy vật biện chứng ban chat va noi dung cua chu nghia duy vat bien chung bản chất va nội dung cua chủ nghĩa duy vật biện chứng bảm chất và nội dung của chủ nghĩa duy vật biện chứng Noi dung va ban chat cua chu nghia dvbc ban chat noi dung cua cn duy vat bien chung

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)