Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  THẠC SỸ Bài thu hoạch: Xây dựng, kiện toàn bộ máy chính quyền cấp xã

  ocnhoi88 ocnhoi88 is offline (4,784 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  4
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  24
 3. Chia sẻ
  76
 4. Thông tin
  29
 5. Công cụ
 6. Bài thu hoạch dài 19 trang: Xây dựng, kiện toàn bộ máy chính quyền cấp xã

  Mở đầu

  Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Hiện nay khi xác định phát triển kinh ết là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, Đảng ta xem xét cán bộ và công tác cán bộ là lĩnh vực quan trọng bậc nhất, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Đất nước đã chuyển sang thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa, trong bối cảnh có nhiều vận hội, thời cơ lớn cần ra sức tận dụng, đồng thời cũng có nhiều khó khăn, thử thách cần phải vượt qua, đòi hỏi Đảng ta phải xây dựng đội ngũ cán bộ cho cả hệ thống chính trị và toàn xã hội từ Trung ương đến cơ sở đủ bản lĩnh chính trị, phẩm chất cách mạng, năng lực trí tuệ và năng lực hoạt động thực tiễn. Chỉ có chủ động xây dựng và kiện toàn đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh Đảng mới có đủ năng lực lãnh đạo, tổ chức toàn dân thực hiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII và Hội nghị lần thứ III Ban chấp hành Trung ương khoá VIII của Đảng đã nhấn mạnh: phải gấp rút xây dựng chiến lược cán bộ chủ chốt các cấp từ Trung ương đến cơ sở.
  Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở có vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo trên thực tế hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của Đảng và quản lý của nhà nước cũng như trong việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân ở cơ sở. Việc xây dựng đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị cấp xã hiện nay là một bộ phận không thể tách rời của chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII), và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX.
  Trong quá trình phát triển lâu dài của dân tộc ta, làng, xã là nơi hội tụ và bảo lưu các giá trị văn hoá, tinh thần, vật chất của dân tộc. Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của nhân dân ta, làng, xã đóng vai trò quan trọng: làng, xã là đơn vị hành chính, là chính quyền cấp cơ sở có vị trí đặc biệt quan trọng, có những đóng góp to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Làng, xã đã trở thành một bộ phận không thể thiếu được trong hệ thống chính quyền nhà nước. “Nước chia thành tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tỉnh chia thành huyện, thành phố thuộc tỉnh và thị xã, thành phố trực thuộc Trung ương chia thành quận, huyện và thị xã, huyện chia thành xã, thị trấn, thành phố thuộc tỉnh, thị xã chia thành phường và xã; quận chia thành phường .”.
  Trả lời · 19-02-2011 lúc 19:16
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  ocnhoi88 ocnhoi88 is offline (4,784 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  4
  Xem 11,067 Mua 29 Bình luận 24

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên Tích Cực
  4
  Tham gia ngày
  Jan 2011
  Bài gởi
  4,918
  Tài liệu đã gửi
  4784
  Tài liệu đã bán
  3145
  Tài liệu đã mua
  215
  Mã số thành viên
  109553
  Tài khoản thưởng
  60 đ
 8. U
  uyen 2013 · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  nhờ hỗ trợ của kilobooks mà mình tìm được tài liệu này. Tk các bạn.
  Trả lời · 15-03-2013 lúc 21:58 #2
 9. U
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Mar 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  928016
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 10. S
  synla · Thành Viên KiloBooks · 26 bài gởi
  Oh my god, tìm mãi mới thấy. Thanks
  Trả lời · 02-04-2013 lúc 11:02 #3
 11. S
  Thành Viên KiloBooks
  1
  Tham gia ngày
  May 2012
  Bài gởi
  26
  Tài liệu đã mua
  27
  Mã số thành viên
  613653
  Tài khoản thưởng
  450 đ
 12. T
  thanhthu8792 · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  nội dung luận văn perfect
  Trả lời · 02-04-2013 lúc 15:23 #4
 13. T
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Apr 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  950041
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 14. L
  leduynhatquang2008 · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  nội dung luận văn perfect
  Trả lời · 13-04-2013 lúc 22:08 #5
 15. L
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Apr 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  965083
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 16. C
  changngo9 · Thành Viên KiloBooks · 2 bài gởi
  Biết sớm mua ở kilobooks rồi
  Trả lời · 03-06-2013 lúc 08:40 #6
 17. C
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Jun 2013
  Bài gởi
  2
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  1009348
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 18. A
  anhtrybesu · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  cám ơn các bạn đã giúp mình hoàn thanh luận văn cuối khoá.
  Trả lời · 05-06-2013 lúc 17:03 #7
 19. A
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Aug 2012
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  708809
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 20. T
  trungtop76 · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  Chia sẻ để thành công
  Trả lời · 27-06-2013 lúc 20:07 #8
 21. T
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Jun 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  1016622
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 22. H
  hoangyen87 · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  Đúng là tiền nào của đấy!Có nên giới thiệu cho tụi bạn không nhỉ? )
  Trả lời · 16-07-2013 lúc 14:56 #9
 23. H
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Jul 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  1031064
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 24. kennguyen1410 · Facebook User · Ho Chi Minh City, Vietnam, Vietnam · 1 bài gởi
  cuối cùng cũng có đồ án mẫu.
  Trả lời · 23-03-2014 lúc 16:13 #10
 25. Facebook User
  0
  Tham gia ngày
  Mar 2014
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  1152561
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks
 • 123 >>
 • Các từ khoá được tìm kiếm:

  bài thu hoạch môn khoa học hành chính

  Bai thu hoach mon khoa hoc hanh chinh

  bai thu hoach khoa hoc hanh chinh

  Bài thu hoạch lớp trung cấp chính trị bai thu hoach lop trung cap chinh tri - hanh chinh bai thu hoach ve mon khoa hoc hanh chinh bai thu hoach lop trung cap chinh tri bài thu hoạch lớp trung cấp chính trị hành chính Bai thu hoach trung cap chinh tri bài thu hoạch môn khoa học hành chính lớp trung cấp chính trị bao cao thuc te mon khoa hoc hanh chinh bài thu hoạch môn nhà nước và pháp luật bai thu hoach trung cap chinh tri hanh chinh bai thu hoach xay dung he thong chinh tri o co so bai viet thu hoach mon khoa hoc hanh chinh http:www.kilobooks.combai-thu-hoach-xay-dung-kien-toan-bo-may-chinh-quyen-cap-xa-22594 bài thu hoạch khoa học hành chính bai thu hoach lop trung cap ly luan hanh chinh viet bai thu hoach ly luan hanh chinh mẫu bài thu hoạch nhà nước và pháp luật bài thu hoạch môn khoa học hành chính hệ trung cấp thu hoạch môn khoa học hành chính nhung bai thu hoach lop so cap chinh tri nhung bai thu hoach hay cua lop trung cap ly luan chinh tri bai thu hoach cua lop trung cap chinh tri

  Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)

  bai thu hoach chinh tri mon khoa hoc hanh chinh bai thu hoach khoa hoc hanh chinh bai thu hoach lan 3 trug cap bai thu hoach lop tcct bai thu hoach lop trung cap chinh tri bai thu hoach lop trung cap ly luan bai thu hoach lop trung cap ly luan hanh chinh Bai thu hoach môn chinh tri bai thu hoach môn khoa hoc hanh chinh bai thu hoach phan khoa học hanh chinh bai thu hoach quan ly hanh chinh nha nuoc bai thu hoach thuc te lop trung cap chinh tri bai thu hoach thư te mon khoa hoc Bai thu hoach trung cap chinh tri bai thu hoach trung cap chinh tri hanh chinh bai thu hoach ve mon khoa hoc hanh chinh bai viet thu hoach lop trung cap chinh tri bao cao thu hoach phan khoa hoc hanh chinh bài tập thu hoạch lop trung cap chinh trị bài thu hoạch khoa học hành chính Bài thu hoạch lớp trung cấp chính trị bài thu hoạch môn khoa học hành chính bài thu hoạch môn kinh tế chính trị bài thu hoạch trung cấp hành chinh báo cáo bộ cấp chính chuyên đề dựng De tai thuc tap ve kien toan chinh quy­en cap xa kiện luận án luận văn luận văn thạc sỹ luận văn tiến sỹ máy on thi mon khoa hoc hanh chinh he trung cap quyền tài liệu trực tuyến tài liệu điện tử thạc sỹ thu thư viện tài liệu thư viện trực tuyến thư viện điện tử tiến sỹ tiểu luận toàn VIET THU HOACH MON KHOA HOC HANH CHINH xây đề án đồ án bai thu hoach thuc te mon khoa hoc hanh chinh Bai thu hoach chinh tri bai bao cao thuc te ve mon khoa hoc hanh chinh bai thu hoach trung cap ly luan chinh tri bai thu hoach lop trung cap chinh tri - hanh chinh bai thu hoach de tai chinh quyen co so bai viet thu hoach mon khoa hoc hanh chinh cac bai thu hoach thuc te mon khoa hoc hanh chinh bài thu hoạch lớp trung cấp hành chính BÀI THU HOẠCH MÔN KHOA HỌC HÀNH CHÍNH bai thu hoach kien toan bo may chinh quyen cap xa bai thu hoach ve lop trung cap chinh tti xay dung kien toan bo may chinh quyen cap xa bai thu hoạch chinh tri ve bo may cong ty bai thu hoach mon kinh te chinh tri bai.thu.hoach lop.trung.cap.ly.luan.mon kinh.te. bai thu hoach doi moi he thong chinh tri cap co so cac bai thu hoach mon khoa hoc hanh chinh bài thu hoạch về chính quyền cơ sở thu hoạch môn khoa học hành chính 2013 viet bai thu hoach cua khoa xay dung bai thu hoach ve lop so cap ly luan chinh tri bai thu hoach loptrung cap chinhtri bai thu hoach cua lop trung cap chinh tri bài thu hoạch môn khoa học hàng chính nhung bai thu hoach lop so cap chinh tri bài thu hoạch về môn khoa học hành chính bai thu hoach xay dung he thong chinh tri o co so bai thu hoach lop trung cap ly luan chinh tri bài thu hoạch môn KHHC viet bai thu hoach lop trung cap chinh tri thu hoạch môn khoa học hành chính bai thuc te mon khoa hoc hanh chinh bài thu hoạch học tập trung cap chinh tri bai thu hoach het mon khoa hoc hanh chinh bai thu hoach mon khoa hoc hanh chinh ve giao duc bao cao thuc te mon khoa hoc hanh chinh bai viet thu hoach trung cap li luan bai viêt vê xây dung chinh quyên viet bai thu hoach ly luan hanh chinh bai thu hoach chinh quyen cap xa

  Xem các từ khóa (tags) khác