Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
12 >>
kết quả từ 1 tới 10 trên 13
Tài liệu liên quan

  CHUYÊN ĐỀ Bài thu hoạch: Xây dựng, kiện toàn bộ máy chính quyền cấp xã

  ocnhoi88 ocnhoi88 is offline (4,784 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  4
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  12
 3. Chia sẻ
  13
 4. Thông tin
  17
 5. Công cụ
 6. Bài thu hoạch dài 19 trang: Xây dựng, kiện toàn bộ máy chính quyền cấp xã

  Mở đầu

  Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Hiện nay khi xác định phát triển kinh ết là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, Đảng ta xem xét cán bộ và công tác cán bộ là lĩnh vực quan trọng bậc nhất, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Đất nước đã chuyển sang thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa, trong bối cảnh có nhiều vận hội, thời cơ lớn cần ra sức tận dụng, đồng thời cũng có nhiều khó khăn, thử thách cần phải vượt qua, đòi hỏi Đảng ta phải xây dựng đội ngũ cán bộ cho cả hệ thống chính trị và toàn xã hội từ Trung ương đến cơ sở đủ bản lĩnh chính trị, phẩm chất cách mạng, năng lực trí tuệ và năng lực hoạt động thực tiễn. Chỉ có chủ động xây dựng và kiện toàn đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh Đảng mới có đủ năng lực lãnh đạo, tổ chức toàn dân thực hiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII và Hội nghị lần thứ III Ban chấp hành Trung ương khoá VIII của Đảng đã nhấn mạnh: phải gấp rút xây dựng chiến lược cán bộ chủ chốt các cấp từ Trung ương đến cơ sở.
  Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở có vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo trên thực tế hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của Đảng và quản lý của nhà nước cũng như trong việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân ở cơ sở. Việc xây dựng đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị cấp xã hiện nay là một bộ phận không thể tách rời của chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII), và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX.
  Trong quá trình phát triển lâu dài của dân tộc ta, làng, xã là nơi hội tụ và bảo lưu các giá trị văn hoá, tinh thần, vật chất của dân tộc. Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của nhân dân ta, làng, xã đóng vai trò quan trọng: làng, xã là đơn vị hành chính, là chính quyền cấp cơ sở có vị trí đặc biệt quan trọng, có những đóng góp to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Làng, xã đã trở thành một bộ phận không thể thiếu được trong hệ thống chính quyền nhà nước. “Nước chia thành tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tỉnh chia thành huyện, thành phố thuộc tỉnh và thị xã, thành phố trực thuộc Trung ương chia thành quận, huyện và thị xã, huyện chia thành xã, thị trấn, thành phố thuộc tỉnh, thị xã chia thành phường và xã; quận chia thành phường .”. Trích từ: http://www.kilobooks.com - Thư viện điện tử Việt Nam
  Trả lời · 19-02-2011 lúc 19:16
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  ocnhoi88 ocnhoi88 is offline (4,784 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  4
  Xem 4,256 Mua 17 Bình luận 12

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên Tích Cực
  4
  Tham gia ngày
  Jan 2011
  Bài gởi
  4,918
  Tài liệu đã gửi
  4784
  Tài liệu đã bán
  2985
  Tài liệu đã mua
  215
  Mã số thành viên
  109553
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 8. U
  uyen 2013 · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  nhờ hỗ trợ của kilobooks mà mình tìm được tài liệu này. Tk các bạn. Trích từ: http://www.kilobooks.com - Thư viện điện tử Việt Nam
  Trả lời · 15-03-2013 lúc 21:58 #2
 9. U
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Mar 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  928016
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 10. S
  synla · Thành Viên KiloBooks · 21 bài gởi
  Oh my god, tìm mãi mới thấy. Thanks Trích từ: http://www.kilobooks.com - Thư viện điện tử Việt Nam
  Trả lời · 02-04-2013 lúc 11:02 #3
 11. S
  Thành Viên KiloBooks
  1
  Tham gia ngày
  May 2012
  Bài gởi
  21
  Tài liệu đã mua
  22
  Mã số thành viên
  613653
  Tài khoản thưởng
  150 đ
 12. T
  thanhthu8792 · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  nội dung luận văn perfect Trích từ: http://www.kilobooks.com - Thư viện điện tử Việt Nam
  Trả lời · 02-04-2013 lúc 15:23 #4
 13. T
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Apr 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  950041
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 14. L
  leduynhatquang2008 · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  nội dung luận văn perfect Trích từ: http://www.kilobooks.com - Thư viện điện tử Việt Nam
  Trả lời · 13-04-2013 lúc 22:08 #5
 15. L
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Apr 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  965083
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 16. C
  changngo9 · Thành Viên KiloBooks · 2 bài gởi
  Biết sớm mua ở kilobooks rồi Trích từ: http://www.kilobooks.com - Thư viện điện tử Việt Nam
  Trả lời · 03-06-2013 lúc 08:40 #6
 17. C
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Jun 2013
  Bài gởi
  2
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  1009348
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 18. A
  anhtrybesu · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  cám ơn các bạn đã giúp mình hoàn thanh luận văn cuối khoá. Trích từ: http://www.kilobooks.com - Thư viện điện tử Việt Nam
  Trả lời · 05-06-2013 lúc 17:03 #7
 19. A
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Aug 2012
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  708809
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 20. T
  trungtop76 · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  Chia sẻ để thành công Trích từ: http://www.kilobooks.com - Thư viện điện tử Việt Nam
  Trả lời · 27-06-2013 lúc 20:07 #8
 21. T
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Jun 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  1016622
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 22. H
  hoangyen87 · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  Đúng là tiền nào của đấy!Có nên giới thiệu cho tụi bạn không nhỉ? ) Trích từ: http://www.kilobooks.com - Thư viện điện tử Việt Nam
  Trả lời · 16-07-2013 lúc 14:56 #9
 23. H
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Jul 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  1031064
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 24. kennguyen1410 · Facebook User · Ho Chi Minh City, Vietnam, Vietnam · 1 bài gởi
  cuối cùng cũng có đồ án mẫu. Trích từ: http://www.kilobooks.com - Thư viện điện tử Việt Nam
  Trả lời · 23-03-2014 lúc 16:13 #10
 25. Facebook User
  0
  Tham gia ngày
  Mar 2014
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  1152561
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks
 • 12 >>
 • Các từ khoá được tìm kiếm:

  bài thu hoạch môn khoa học hành chính

  Bai thu hoach mon khoa hoc hanh chinh

  bai thu hoach khoa hoc hanh chinh

  bai thu hoach ve mon khoa hoc hanh chinh

  Tìm bài thu hoạch chính trị môm khoa học hành chính về phần giáo dục Bài thu hoạch lớp trung cấp chính trị bai thu hoach lop trung cap chinh tri bai thu hoach thuc te mon khoa hoc hanh chinh bài thu hoạch lớp trung cấp lý luận chính tri hành chính khóa 9 bai thu hoach mom tu truong ho chi minh lop trung cap hanh chinh bai thu hoach thư te mon khoa hoc bai thu hoach lop trung cap ly luan chinh tri hanh chinh bao cao thu hoch bai thu hoach phan khoa hoc hanh chinh De tai thuc tap ve kien toan chinh quy­en cap xa bai thu hoach lop trung cap ly luan hanh chinh bai thu hoach lop tcct Bai thu hoach môn chinh tri bai viet thu hoach lop trung cap chinh tri bao cao thu hoach phan khoa hoc hanh chinh bai thu hoach trung cap chinh tri hanh chinh Bài thu hoach: Môn Khoa học hành chính- lớp trung cấp lý luận chính trị on thi mon khoa hoc hanh chinh he trung cap bai thu hoach chinh tri mon khoa hoc hanh chinh phan mo dau bai thu hoach mon tam ly hoc 2 bai thu hoach ve xay dung chinh quyên cap xa lop trung cap chinh trị

  Từ khóa (tags) của tài liệu này

  Xem các từ khóa (tags) khác

  Quuyền Hạn Của Bạn

  • Bạn không thể gửi đề tài mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •