Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  THẠC SỸ Bài thu hoạch: Nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức trong chiến lược phát triển tổ chức nhân sự hành chính nước ta

  ocnhoi88 ocnhoi88 is offline (4,784 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  4
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
  4
 4. Thông tin
  7
 5. Công cụ
 6. Bài thu hoạch dài 8 trang:

  I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
  Nước ta đang bước vào thời kỳ đổi mới, thời kỳ CNH – HĐH đất nước. Với một nền kinh tế thị trường phát triển theo định hướng XHCN thì vấn đề phát triển nguồn nhân lực là một đòi hỏi tất yếu và đó cũng chính là nhân tố quyết định đến thành quả sự nghiệp CNH – HĐH đất nước.
  Thấm nhuần quan điểm đó Đảng và Nhà nước ta đã rất chú trọng đến việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức (CBCC), bằng cách đào tạo bồi dưỡng CBCC. Đây là chiến lược phát triển nền kinh tế – chính trị –văn hoá - xã hội của Đảng.
  Và thực tế cho chúng ta thấy sau hơn 20 năm đổi mới đất nước mà đặc biệt là những năm gần đây. Sự nghiệp đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức, đã được chú trọng quan điểm đầu tư đúng mức. Điều đó đã tạo ra những bước chuyển rõ rệt trong cơ quan – ngành – các Sở đào tạo. Đã đạt được những thành tựu đáng kể đó là: Nguồn nhân lực cán bộ công chức ngày một lớn mạnh phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng, cùng với sự phát triển quy mô đào tạo các loại hình đào tạo cũng ngày càng đa dạng và phong phú.
  Bên cạnh đó, cùng với sự hoàn thiện cải cách nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo bồi dưỡng cũng luôn được cải tiến, đổi mới phù hợp với từng cấp bậc học và các loại hình đào tạo khác nhau. Song nhìn chung, chất lượng đào tạo bồi dưỡng ở hầu hết các cơ sở đào tạo trong cả nước nói chung ở các cơ quan địa phương nói riêng còn thấp chưa đáp ứng được nhu cầu đổi mới và cải cách nguồn nhân lực nền hành chính của đất nước.
  Vì vậy, vấn đề nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức là một trong những vấn đề trọng tâm trong chiến lược phát triển tổ chức nhân sự hành chính nước ta, nhất là trong giai đoạn mới hiện nay.
  Để nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng ở các cơ quan, các ngành, các Sở nói chung, trước hết phải hoàn thiện công tác quản lý đội ngũ cán bộ công chức ở các cơ quan các ngành đó. Bởi vì yếu tố con người luôn là đòn bẩy và là động lực thúc đẩy quá trình phát triển quá trình đi lên của bất cứ một cơ quan – ngành – xí nghiệp nào.
  Việc hoàn thiện công tác quản lý đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức và đích cuối cùng là nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức nhân sự hành chính, không phải là “ngày một ngày hai” mà là cả một quá trình lâu dài và phức tạp, đòi hỏi phải có sự đầu tư quan tâm của Đảng Nhà nước, sự hỗ trợ của các cấp các ban ngành trong cả nước. Muốn vậy phải đánh giá được thực trạng cán bộ công chức ở các cơ quan, các sở đào tạo, trên cơ sở đó đưa ra những giải pháp tối ưu để từng bước nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với các Sở đào tạo – các cơ quan – các ngành.
  Với ý nghĩa thiết thực và to lớn đó tôi chọn đề tài viết tiểu luận “Đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức trong tổ chức nhân sự hành chính nhà nước”.
  II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU CỦA TIỂU LUẬN
  Tiểu luận làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của tổ chức quản lý đội ngũ cán bộ công chức của các cơ sở, các cơ quan, các ngành và đánh giá một cách khách quan thực trạng quản lý đội ngũ CBCC mà tôi biết, đồng thời chỉ ra những mặt mạnh cũng như những mặt hạn chế trong công tác quản lý đội ngũ CBCC ở các Sở đào tạo trên cơ sở đó đề xuất một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý đội ngũ CBCC – nâng cao bồi dưỡng cả về chất và lượng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của tổ chức.
  III. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI VIẾT TIỂU LUẬN.
  - Đối tượng: Đội ngũ CBCC ở các cơ quan ngành, Sở đào tạo nói chung.
  - Phạm vi: được giới hạn trong khuôn khổ tiểu luận hoàn thành công tác quản lý CBCC, đào tạo bồi dưỡng ở một số cơ quan ngành mà tôi biết chứ không đi sâu vào một tổ chức nhân sự nào cả.

  IV. PHƯƠNG PHÁP VIẾT TIỂU LUẬN.
  Quá trình học hỏi tìm hiểu sách vở, báo chí, phương pháp duy vật biện chứng, kết hợp sử dụng các phương pháp khác như phương pháp so sánh, phân tích tổng hợp, tiếp cận hệ thống thông tin, phương tiện, đài truyền thông .
  V. KẾT CẤU CỦA TIỂU LUẬN
  Gồm 3 phần:
  - Phần I: Giới thiệu cơ sở lý do viết tiểu luận
  - Phần II: Thực trạng đào tạo bồi dưỡng CBCC ở nước ta hiện nay.
  - Phần III: Đưa ra một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý đào tạo CBCC.
  Trả lời · 19-02-2011 lúc 19:16
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  ocnhoi88 ocnhoi88 is offline (4,784 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  4
  Xem 3,128 Mua 7 Bình luận 0

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên Tích Cực
  4
  Tham gia ngày
  Jan 2011
  Bài gởi
  4,918
  Tài liệu đã gửi
  4784
  Tài liệu đã bán
  3145
  Tài liệu đã mua
  215
  Mã số thành viên
  109553
  Tài khoản thưởng
  60 đ

Mỗi Ngày 1 Cuốn Sách

Các từ khoá được tìm kiếm:

bai thu hoach nang cao chat luong doi ngu can bo cong chuc

bai thu hoach can bo cong chưc

bai thu hoach cuoi khoa boi duong lanh dao cap phong

bao cao thu hoach khoa hoc hanh chinh

bai thu hoach ve mon khoa hoc hanh chinh

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)