Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  THẠC SỸ Bài tập Tình huống và đáp án: Xử lý khiếu nại trong giải phóng mặt bằng xây dựng khu công nghiệp ở Bắc Giang

  ocnhoi88 ocnhoi88 is offline (4,784 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  4
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  1
 3. Chia sẻ
  1
 4. Thông tin
  2
 5. Công cụ
 6. BT tình huống dài 22 trang: Xử lý khiếu nại trong giải phóng mặt bằng xây dựng khu công nghiệp ở Bắc Giang

  ĐẶT VẤN ĐỀ
  Đây là một tình huống đă xảy ra tại tỉnh Bắc Giang cách đây hơn một năm (cuối năm 2007), là một trong nhiều sự việc tương tự xảy ra ở một số địa phương. Việc giải quyết rất phức tạp , nó liên quan đến quyền lợi trực tiếp của nhiều đối tượng khác nhau. Bản thân tôi là một cán bộ tài chính , trong công tác chuyên môn cũng thường gặp phải việc giải quyết các khoản thanh toán cho các tổ chức, cá nhân hay việc giải quyết đền bù giải phóng mặt bằng liên quan đến tu bổ di tích. Tình huống này tuy đă qua, xong bản thân tôi là một trong những cán bộ được phân công nhiệm vụ thực hiện. Do vậy tôi đề cập và đưa ra những giải pháp xử lý tình huống như dưới đây.
  Bước sang thế kỷ 21 nền công nghiệp thế giới đã đạt đến trình độ cao; xu hướng khu vực hoá, toàn cầu hoá diễn ra nhanh chóng với quy mô và đốc độ ngày càng lớn đã thúc đẩy mạnh mẽ quá trình tự do hoá thương mại và đầu tư tạo nên một nền kinh tế thị trường toàn cầu. Các nền kinh tế ngày càng phụ thuộc vào nhau nhiều hơn và đều theo xu hướng mở cửa, theo quỹ đạo của kinh tế thị trường. Với trình độ phát triển cao, đặt ra cho các nước công nghiệp phát triển gặp phải những khó khăn vướng mắc lớn đó là:
  - Thiếu hụt nhân công lớn, giá nhân công trong nước ngày càng tăng.
  - Nguồn nguyên liệu cho công nghiệp ngày càng khan hiếm và trở nên thiếu thốn hơn.
  - Thị trường tiêu thụ sản phẩm ngày càng trở nên eo hẹp hơn so với năng lực sản xuất và năng lực đầu tư.

  Từ những khó khăn vướng mắc trên dẫn tới chi phí sản xuất cao, giá thành sản phẩm lớn, giảm ưu thế cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Để khắc phục những khó khăn trên các doanh nghiệp trong các nước công nghiệp phát triển tìm kiếm cơ hội đầu tư ra nước ngoài để tận dụng lợi thế so sánh ở các nước khác như: giá nhân công rẻ, nguồn nguyên liệu mới dồi rào, thị trường tiêu thụ sản phẩm mới.
  Quá trình đó đã tạo nên nhu cầu dịch chuyển dòng vốn đầu tư chảy từ các nước phát triển sang các nước đang phát triển. Trong khi đó, các nước đang phát triển rơi vào tình trạng khó khăn trong phát triển kinh tế, thất nghiệp ra tăng, thiếu vốn đầu tư, ngoại tệ, thiếu kỹ thuật công nghệ tiên tiến, thiếu cán bộ quản lý, công nhân lành nghề có trình độ cao. Ngoài nguồn vốn trong nước, nguồn vốn viện trợ, nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài là nguồn vốn bổ sung quan trọng cho phát triển nền kinh tế. Như vậy, có điểm gặp nhau về nhu cầu phát triển kinh tế giữa các nước phát triển và các nước đang phát triển. Các nước phát triển di chuyển vốn ra nước ngoài, còn các nước đang phát triển thấy được những lợi thế và hạn chế của mình, đã cố gắng tạo ra một môi trường kinh tế thích hợp thu hút đầu tư từ bên ngoài tạo thêm vốn đầu tư xã hội để phát triển đất nước.
  Bởi vậy các nước đang phát triển cần tạo môi trường thuận lợi cho các nhà đầu tư về cả môi trường pháp lý, cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội để thu hút đầu tư theo quy hoạch phù hợp với phát triển kinh tế-xã hội trước mắt cũng như lâu dài của đất nước. Để thực hiện mục tiêu trên, các nước đang phát triển đã thành lập các khu vực đặc biệt với những ưu đãi nổi bật về đất đai, cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội để thu hút đầu tư, đặc biệt là thu hút đầu tư nước ngoài; đó là những khu công nghiệp, khu chế xuất.
  Trả lời · 19-02-2011 lúc 19:08
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  ocnhoi88 ocnhoi88 is offline (4,784 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  4
  Xem 2,104 Mua 2 Bình luận 1

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên Tích Cực
  4
  Tham gia ngày
  Jan 2011
  Bài gởi
  4,918
  Tài liệu đã gửi
  4784
  Tài liệu đã bán
  3145
  Tài liệu đã mua
  215
  Mã số thành viên
  109553
  Tài khoản thưởng
  60 đ
 8. A Tủn · Kiểm Soát Viên · 2,153 bài gởi
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1- Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
  2- Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
  3- Quyết định số 06/2005/QĐ-UB ngày 31/1/2005 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc Ban hành Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
  4- Quyết định số 44/2006/QĐ-UB ngày 03/7/2006 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc sửa đổi, bổ sung đơn giá một số tài sản là nhà cửa, vật kiến trúc và cây trồng quy định tại Quyết định số 06/2005/QĐ-UB ngày 31/1/2005 của UBND tỉnh Bắc Giang.
  5- Thông tư số 69/2006/TT-BTC ngày 02/8/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
  6- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2006 - 2020.
  7- Quy hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020.
  8- Quy hoạch phát triển kinh tế nông nghiệp, nông tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2006 - 2020.
  9- Giáo trình kinh tế quốc tế - Đại học kinh tế Quốc dân Hà Nội
  10- Quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Quang Châu tỉnh Bắc Giang
  11- Thưc trạng dân số nguồn lao động của tỉnh hiện nay và kế hoạch đến năm 2020.
  12- Tài liệu liệu bồi dưỡng về quản lý hành chính Nhà nước chương trình chuyên viên chính phần I, phần II và phần III

  MỤC LỤC

  PHẦN THỨ NHẤT - ĐẶT VẤN ĐỀ 1
  PHẦN THỨ HAI - SỰ CẦN THIẾT PHẢI HÌNH THÀNH CÁC KHU

  CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG 2
  I- THỰC TRẠNG DÂN SỐ, LAO ĐỘNG VIỆC LÀM TỈNH BẮC GIANG 2
  1- Tình hình dân số 2
  2- Thực trạng về lao động và việc làm 3
  3- Phân bố và sử dụng lao động 4
  II- SỰ CẦN THIẾT PHẢI HÌNH THÀNH CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG. 4
  PHẦN THỨ BA - MÔ TẢ TÌNH HUỐNG 6
  PHẦN THỨ TƯ - GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG 11

  I- CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA VIỆC ĐỀN BÙ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG 11
  II- PHÂN TÍCH TÌNH HUỐNG 12
  III- GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG 15
  1- Các phương án có thể vận dụng để giải quyết 15
  2- Đánh giá các phương án 15
  3- Giải quyết tình huống 16
  PHẦN THỨ NĂM - KẾT LUẬN 18
  Trả lời · 10-04-2011 lúc 23:59 #2
 9. Kiểm Soát Viên
  4
  Tham gia ngày
  Dec 2009
  Bài gởi
  2,153
  Tài liệu đã gửi
  35
  Tài liệu đã bán
  78
  Tài liệu đã mua
  79
  Mã số thành viên
  24888
  Tài khoản thưởng
  20 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Các từ khoá được tìm kiếm:

bai tap tinh huong ve giai phong mat bang

Đáp án tình huống xử lý khiếu kiện đông người phức tạp

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)