Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  THẠC SỸ Bài tập tình huống: Doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường dẫn đến các hộ nhân dân kiến nghị nhiều lần

  ocnhoi88 ocnhoi88 is offline (4,784 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  4
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  1
 3. Chia sẻ
  3
 4. Thông tin
  14
 5. Công cụ
 6. BT tình huống dài 20 trang:

  LỜI NÓI ĐẦU
  Môi trường có tầm quan trọng đặc biệt đối với sự tồn tại và phát của đời sống con người, sinh vật và sự phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của đất nước, của dân tộc và nhân loại. Sự biến đổi một số thành phần môi trường sẽ gây tác động đáng kể đối với các hệ sinh thái. Bảo vệ môi trường là một vấn đề sống còn của đất nước, của nhân loại; là nhiệm vụ có tính xã hội sâu sắc, gắn liền với cuộc đấu tranh xoá đói giảm nghèo.
  Ở mỗi nước, với cuộc đấu tranh vì hoà bình và tiến bộ xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Bảo vệ môi trường là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của toàn nhân loại; bảo vệ môi trường gắn liền với sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia, do vây đòi hỏi phải có sự quản lý của nhà nước đối với môi trường. Quản lý Nhà nước về môi trường nhằm bảo vệ lợi ích cho xã hội và cộng đồng; bảo vệ sức khoẻ của nhân dân, bảo đảm cho con người được sống trong môi trường trong lành, phục vụ sự nghiệp phát triển của mỗi quốc gia nói riêng, góp phần bảo vệ môi trường khu vực và toàn cầu nói chung.
  Đảng và nhà nước ta đã có những chủ trương, biện pháp giải quyết các vấn đề môi trường. Hoạt động bảo vệ môi trường của nước ta đã đạt được những kết quả bước đầu, đã xuất hiện những gương người tốt việc tốt về bảo vệ môi trường. Để nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và trách nhiệm của chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị và cá nhân trong việc bảo vệ môi trường; Ngày 27 tháng 12 năm 1993, Quốc hội khoá IX, kỳ họp thứ tư đã thông qua Luật Bảo vệ môi trường, Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 01 năm 1994.
  Với sự phát triển mạnh mẽ của công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước, nhiều tỉnh và thành phố đã trở thành các trung tâm công nghiệp về sản xuất giấy, phân bón, hoá chất, chế biến lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng, khai thác chế biến khoáng sản Do tính đa dạng của các ngành công nghiệp, cơ sở sản xuất trong các tỉnh nên thành phần chất thải cũng rất phức tạp vì vậy môi trường là một vấn đề đã được các cấp lãnh đạo của tỉnh rất quan tâm. Từ khi có Luật Bảo vệ môi trường đến nay, công tác bảo vệ môi trường trong toàn quốc nói chung và ở các tỉnh nói riêng ngày càng được coi trọng; Hệ thống văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường đã dần được hoàn thiện và được triển khai áp dụng vào thực tế; Các hoạt động tuyên truyền giáo dục pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa trên lĩnh vực bảo vệ môi trường được chú trọng; Nhà nước đã quan tâm định hướng chỉ đạo trong việc hoạch định các chính sách, chiến lược, các giải pháp nhằm cải thiện môi trường như: ngăn chặn tình trạng suy thoái chất lượng không khí - nước - đất - cảnh quan và các nhân tố môi trường khác khác đang xảy ra phổ biến, cải thiện môi trường đô thị và khu công nghiệp. Cải thiện, đảm bảo môi trường cho các vùng nông thôn thâm canh, vùng trung du đang trong quá trình chuyển dịch kinh tế. Chương trình phát triển nông lâm nghiệp, phủ xanh đất trống đồi núi trọc, bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn nước, kiên cố hoá kênh mương, cấp nước sạch, làm đường giao thông nông thôn, qui hoạch thành phố, xử lý thoát nước, xử lý nước thải, rác thải bệnh viện, nước khí thải của các nhà máy – xí nghiệp Nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các ngành, các đơn vị và người dân đã được nâng lên. Một số đơn vị cơ sở đã chú trọng đầu tư trang thiết bị xử lý nguồn thải. Ở cơ sở sản xuất, việc khai thác sử dụng tài nguyên khoáng sản được đảm bảo theo qui định, những trường hợp vi phạm đều kiên quyết xử lý kịp thời. Toàn dân đã triển khai thực hiện tốt chương trình bảo vệ và phát triển rừng, đẩy nhanh tốc độ phủ xanh đất trống đồi núi trọc, đưa tỷ lệ độ che phủ của rừng ngày một tăng, góp phần cải thiện môi trường địa phương. Chú trọng tiến hành thường xuyên công tác kiểm tra, thanh tra phát hiện và xử lý kịp thời những vi phạm về bảo vệ môi trường, giải quyết dứt điểm những đơn thư khiếu nại về môi trường.
  Tuy nhiên, việc bảo vệ môi trường ở nước ta hiện nay chưa đáp ứng yêu cầu của quá trình phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn mới; bên cạnh những kết quả đã đạt được công tác bảo vệ môi trường vẫn còn những tồn tại. Tuy nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường đã được nâng lên song vẫn còn hạn chế; Vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường vẫn xảy ra ở nhiều nơi, đặc biệt nhiều cơ sở sản xuất chưa chấp hành nghiêm việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu các nguồn gây ô nhiễm môi trường, dẫn đến gây ô nhiễm môi trường xung quanh.

  Để khắc phục những mặt còn tồn tại trong công tác bảo vệ môi trường, mỗi cán bộ, công chức phải không ngừng nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và gương mẫu, tích cực tham gia mọi hoạt động bảo vệ môi trường, cán bộ, cơ quan quản lý về bảo vệ môi trường phải luôn đề ra và thực hiện được các biện pháp nhằm tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực bảo vệ môi trường.
  Trong quá trình tham gia tìm hiểu công tác quản lý bảo vệ môi trường ở địa phương tôi nhận thấy còn có những tình huống xử lý về lĩnh vực bảo vệ môi trường còn chưa được chặt chẽ hoặc chưa thật hiệu quả. Được nghiên cứu, học tập lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước dành cho chuyên viên, tôi mạnh dạn nêu lên một tình huống xảy ra và những suy nghĩ về việc giải quyết tình huống đó.
  Do quỹ thời gian hạn hẹp, bài viết không tránh khỏi những khiếm khuyết. Tôi mong có được sự góp ý của các giáo viên Học viên để tiểu luận được hoàn chỉnh và tôi xin chân thành cảm ơn Học viện Hành chính quốc gia, Ban tổ chức khóa học và các giảng viên học viện đã trang bị cho chúng tôi những kiến thức cần thiết để hoàn thành khoá học.
  Trả lời · 19-02-2011 lúc 19:05
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  ocnhoi88 ocnhoi88 is offline (4,784 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  4
  Xem 2,526 Mua 14 Bình luận 1

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên Tích Cực
  4
  Tham gia ngày
  Jan 2011
  Bài gởi
  4,918
  Tài liệu đã gửi
  4784
  Tài liệu đã bán
  3145
  Tài liệu đã mua
  215
  Mã số thành viên
  109553
  Tài khoản thưởng
  60 đ
 8. tailieuthamkhao_dhl · Thành Viên KiloBooks · 62 bài gởi
  Tài liệu hay, thank ocnhoi88 nhá
  Trả lời · 04-12-2015 lúc 12:13 #2
 9. Thành Viên KiloBooks
  1
  Tham gia ngày
  Mar 2013
  Bài gởi
  62
  Tài liệu đã gửi
  27
  Tài liệu đã bán
  101
  Tài liệu đã mua
  35
  Mã số thành viên
  928194
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)