Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TÀI LIỆU Bài soạn "Phân tích nguồn gốc, bản chất, chức năng của Nhà nước"

  301283 301283 is offline (3,104 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  4
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
  2
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích nguồn gốc, bản chất, chức năng của Nhà nước.

  a. Nguồn gốc:
  - Theo quan điểm thần học: Thượng đế là người sáng tạo ra nhà nước quyền lực của nhà nước là vĩnh cửu và bất biến.
  - Thuyết gia trưởng: Nhà nước là kết quả của sự phát triển của gia đình, quyền lực của nhà nước như quyền gia trưởng của gia đình.
  - Thuyết bạo lực: Nhà nước ra đời là kết quả của việc bạo lực này với thị tộc khác
  - Thuyết tâm lý : họ dựa trên phương pháp luận của chủ nghĩa duy tâm để giải thích của sự ra đời nhà nước
  --------> Họ giải thích không đúng về sự ra đời của nhà nước.

  * Theo học thuyết Mác –Lênin:
  - Nhà nước ra đời khi có sự phân hóa và đấu tranh giai cấp.

  - Quyền lực của nhà nước không phải là vĩnh cửu.
  - Nhà nước tồn tại và tiêu vong khi những điều kiện khách quan cho sự phát triển của nó không còn nữa.
  + Lần 1: ngành chăn nuôi tách ra khỏi ngành trồng trọt thành một ngành kinh tế độc lập.
  + Lần 2: cùng với sự phát triển mạnh mẽ của ngành chăn nuôi và trồng trọt thủ công nghiệp cũng ra đời và phát triển dẫn đến lần phân công lao động thứ 2 là thủ công nghiệp tách ra khỏi nông nghiệp.
  + Lần 3: sự ra đời của sản xuất hàng hóa làm cho thương nghiệp phát triển đã dẫn đến sự phân công lao động xã hội lần thứ 3 đây là lần phân công lao động giữ vai trò quan trọng và có ý nghĩa quyết định dẫn đến sự tan dã của chế động cộng sản nguyên thủy.
  Trả lời · 04-10-2012 lúc 11:42
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  301283 301283 is offline (3,104 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  4
  Xem 2,175 Mua 0 Bình luận 0

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên Tích Cực
  4
  Tham gia ngày
  Dec 2010
  Bài gởi
  3,315
  Tài liệu đã gửi
  3104
  Tài liệu đã bán
  8986
  Tài liệu đã mua
  35
  Mã số thành viên
  79519
  Tài khoản thưởng
  50 đ

Các từ khoá được tìm kiếm:

Phan tich nguon goc ban chat chuc nang cua nha nuoc

http:www.kilobooks.combai-soan-phan-tich-nguon-goc-ban-chat-chuc-nang-cua-nha-nuoc-275900

nguồn gốc bản chất chức năng của nhà nước phan tich nguon goc ban chat cua nha nuoc Phan tinh Nguon goc ban chat chuc nang cua nha nuoc http:www.kilobooks.comthreads275900-bai-soan-phan-tich-nguon-goc-ban-chat-chuc-nang-cua-nha-nuoc-quot.html phan tich nguon goc ban chat va chuc nang cua nha nuoc nguon goc ban chat chuc nang cua nha nuoc phan tich nguon goc . ban chat chuc nang cua nha nuoc Pkan tich nguon goc ban ckat ckuc nang cua nha nuoc phan tich nguon goc ban chat chuc nang nha nuoc Phan tich nguon gocban chat chuc nang cua nha nuoc phan tich nguon goc va ban chat nha nuoc

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)