Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TÀI LIỆU Bài soạn câu hỏi + đáp án thi công chức

  N
  nhipchinhzuong1 nhipchinhzuong1 is offline (38 tài liệu)
  Thành Viên Chính Thức
  1
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  5
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  6
 5. Công cụ
 6. BÀI SOẠN CÂU HỎI + ĐÁP ÁN THI CÔNG CHỨC BHXH (rẻ, chất lượng)

  Câu 1 : Trình bày bản chất của Nhà nước Cộng hòa XHCH Việt Nam?
  Câu 2 : Trình bày mối quan hệ giữa Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam với các tổ chức trong hệ thống chính trị Việt Nam và nhân dân?
  Câu 3 : Trình bày những quan điểm và nguyên tắc cơ bản chỉ đạo tổ chức bộ máy Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam?
  Câu 4 : Trình bày sơ đồ hệ thống bộ máy tổ chức Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam theo hiến pháp 1992?
  Câu 5 : Trình bày vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Quốc hội? thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội?
  Câu 6 : Trình bày sơ đồ cơ cấu tổ chức của Quốc hội? Nêu nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của tổ chức đó?
  Câu 7 : Trình bầy vai trò, vị trí và quyền hạn của Chủ tịch nước? Nêu thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Chủ tịch nước?
  Câu 8 : Trình bày vị trí quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chính phủ? Nêu thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ?
  Câu 9 : Trình bầy hệ thống tổ chức bộ máy Nhà nước ở địa phương? Nêu vị trí, nhiệm vụ, quyền hạn chung của tổ chức đó?
  Câu 10 : Nêu khái niệm về tổ chức, cơ quan Nhà nước trong cơ quan hành chính Nhà nước ?
  Câu 11 : Trình bày phân loại cơ quan hành chính Nhà nước.
  Câu 12 : Hãy nêu các chức năng và đặc điểm cơ bản của các cơ quan hành chính Nhà nước.
  Câu 13 : Hãy nêu nhiệm vụ, quyền hạn chủ yếu của các cơ quan hành chính Nhà nước.
  Câu 14 : Hãy nêu cơ cấu tổ chức cơ quan hành chính thẩm quyền chung? Nêu địa vị pháp lý của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.
  Câu 15 : Hãy nêu cơ cấu tổ chức cơ quan hành chính thẩm quyền riêng? Nêu vị trí pháp lý của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân.
  Câu 16 : Hãy nêu cơ cấu tổ chức cơ quan hành chính Nhà nước.
  Câu 17 : Hãy nêu những nguyên tắc cơ bản của hoạt động quản lý hành chính Nhà nước?
  Câu 18 : Nêu khái niệm công chức là gì, viên chức là gì ? So sánh sự giống nhau, khác nhau giữa công chức và viên chức?
  Câu 19 : Nêu quyền lợi và nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp được quy định trong Luật Viên chức?
  Câu 20 : Nêu quyền của viên chức về tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương được quy định trong Luật Viên chức?
  Câu 21 : Nêu quyền lợi và nghĩa vụ của công chức quy định trong Luật Công chức?
  Câu 22 : Nêu những việc viên chức không được làm được quy định trong Luật Viên chức?
  Câu 23: Nêu mục đích và các căn cứ đánh giá viên chức?
  Câu 24 : Nêu nội dung đánh giá và phân loại đánh giá Viên chức?
  Câu 25 : Các hình thức khen thưởng và kỷ luật đối với công chức, viên chức?
  Câu 26 : Hợp đồng làm việc là gì? Theo Luật Viên chức có mấy loại hợp đồng làm việc?
  Câu 27: Hãy cho biết nội dung cơ bản của hợp đồng làm việc được quy định trong Luật Viên chức?
  Câu 28: Nêu vị trí, chức năng và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam?
  Câu 29 : Nêu nhiệm vụ và quyền hạn chủ yếu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam?
  Câu 30 : Hội đồng Quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam gồm có đại diện lãnh đạo cơ quan nào? Nêu nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam?
  Câu 31 : Nêu chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương?
  Câu 32 : Nêu cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ở Trung ương?
  Câu 33 : Nêu vị trí, chức năng và nhiệm vụ của Bảo hiểm xã hội cấp huyện?
  Câu 34 : Nêu các khái niệm về văn bản, văn bản quản lý Nhà nước, văn bản quản lý hành chính Nhà nước, văn bản pháp luật và văn bản hành chính thông thường?
  Câu 35: Thế nào là văn bản quy phạm pháp luật? Văn bản quy phạm pháp luật gồm hệ thống các văn bản nào?
  Câu 36 : Thế nào là văn bản cá biệt? Nêu tên các loại văn bản hành chính thông thường và văn bản chuyên môn-kỹ thuật?
  Câu 37 : Hãy nêu hệ thống văn bản quy phạm pháp luật?
  Trả lời · 10-10-2012 lúc 16:14
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  N
  nhipchinhzuong1 nhipchinhzuong1 is offline (38 tài liệu)
  Thành Viên Chính Thức
  1
  Xem 1,428 Mua 6 Bình luận 5

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  N
  Thành Viên Chính Thức
  1
  Tham gia ngày
  Sep 2012
  Bài gởi
  77
  Tài liệu đã gửi
  38
  Tài liệu đã bán
  300
  Tài liệu đã mua
  4
  Mã số thành viên
  747846
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 8. P
  phanhongngan · Thành Viên KiloBooks · 2 bài gởi
  Tài liệu chuẩn không cần chỉnh, à quên, phải chỉnh lại tên chứ
  Trả lời · 28-03-2013 lúc 20:31 #2
 9. P
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Mar 2013
  Bài gởi
  2
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  944168
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 10. T
  trongdan0612 · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  Chia sẻ để thành công
  Trả lời · 29-03-2013 lúc 16:20 #3
 11. T
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Mar 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  945268
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 12. D
  duychua_te · Thành Viên KiloBooks · 3 bài gởi
  Chúc thư viện ngày càng phát triển
  Trả lời · 17-05-2013 lúc 09:23 #4
 13. D
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  May 2013
  Bài gởi
  3
  Tài liệu đã mua
  3
  Mã số thành viên
  996652
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 14. K
  kiemhue · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  Bạn ơi, bài này làm hồi nào vậy?
  Trả lời · 03-07-2013 lúc 21:38 #5
 15. K
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Jul 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  1026306
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 16. O
  oaict · Thành Viên KiloBooks · 68 bài gởi
  Tài liệu hay thế mà giá phải chăng nữa
  Trả lời · 24-07-2013 lúc 20:15 #6
 17. O
  Thành Viên KiloBooks
  1
  Tham gia ngày
  Dec 2010
  Bài gởi
  68
  Tài liệu đã gửi
  48
  Tài liệu đã bán
  386
  Tài liệu đã mua
  76
  Mã số thành viên
  61211
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)