Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TÀI LIỆU Bài giảng môn Quản trị sản xuất và tác nghiệp

  T
  vipthuyk80101 thuyk80101 is offline (13 tài liệu)
  Thành Viên KiloBooks
  0
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Chương i
  giới thiệu chung về quản trị sản xuất kinh doanh dịch vụ
  i. Thực chất của quản trị sản xuất kinh doanh dịch vụ
  ii. Nội dung của quản trị sản xuất kinh doanh dịch vụ
  iii. Quá trình phát triển và xu hướng vận động của quản trị sản xuất kinh doanh dịch vụ
  chương ii
  dự báo nhu cầu sản xuất sản phẩm và dịch vụ
  i. Khái niệm, vai trò và phân loại dự báo
  ii. Phương pháp dự báo định tính
  iii. Phương pháp dự báo định lượng
  iv. Kiểm soát dự báo
  chương iii
  thiết kế sản phẩm, công nghệ và hoạch định công suất trong doanh nghiệp
  i. Khái niệm và nội dung của thiết kế sản phẩm, công nghệ
  ii. Hoạch định công suất
  iii. Các phương pháp hỗ trợ lựa chọn công suất
  chương iv
  định vị doanh nghiệp và bố trí sản xuất trong doanh nghiệp
  i. Thực chất vai trò và các nhân tố ảnh hưởng đến định vị doanh nghiệp
  ii. đánh giá phương án định vị doanh nghiệp
  iii. Bố trí sản xuất trong doanh nghiệp
  chương v
  hoạch định tổng hợp
  i. Thực chất và nhiệm vụ của hoạch định tổng hợp.
  Ii. Các chiến lược trong hoạch định tổng hợp
  iii. Các phương pháp hoạch định tổng hợp

  chương vi
  hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu
  i. Thực chất và yêu cầu của hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu
  ii. Hệ thống hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu
  iii. Phương pháp xác định kích cỡ lô hàng
  iv. đảm bảo sự thích ứng của hệ thống hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu với những thay đổi của môi trường
  chương vii
  điều độ sản xuất và quản trị hàng dự trữ
  i. Thực chất và vai trò của điều độ sản xuất
  ii. Các phương pháp phân công giao việc trong điều độ sản xuất
  iii. Hàng dự trữ và các chi phí dự trữ
  Trả lời · 23-05-2011 lúc 10:01
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  T
  vipthuyk80101 thuyk80101 is offline (13 tài liệu)
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Xem 1,299 Mua 1 Bình luận 0

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  T
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  May 2011
  Bài gởi
  13
  Tài liệu đã gửi
  13
  Tài liệu đã bán
  12
  Tài liệu đã mua
  9
  Mã số thành viên
  279901
  Tài khoản thưởng
  0 đ

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)