Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TÀI LIỆU Bài giải bài tập Kế Toán Quốc Tế 1 (KTQT1) ĐH Kinh Tế TP HCM

  T
  thewinterlove thewinterlove is offline (49 tài liệu)
  Thành Viên Chính Thức
  1
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
  9
 4. Thông tin
  4
 5. Công cụ
 6. Tình huống Chỉ tiêu Số tiền Chỉ tiêu Số tiền
  BC KQKD BCĐKT

  (1) Chi phí hoạt động (351.000) Nguyên giá TSCĐ 351.000
  Chi phí khấu hao 43.875 Hao mòn lũy kế 43.875
  LN trước thuế 307.125
  Chi phí thuế TNDN 76.781 Nợ phải trả (thuế) 76.781
  Lợi nhuận sau thuế 230.344 LN chưa phân phối 230.344
  Tổng tài sản 307.125

  (2) Chi phí khấu hao 371.000 Hao mòn lũy kế 371.000
  LN trước thuế (371.000)
  Chi phí thuế TNDN (92.750) Nợ phải trả (thuế) (92.750)
  LN sau thuế (278.250) LN chưa phân phối (278.250)
  Tổng tài sản (371.000)

  (3) Chi phí bán hàng 120.000 Nợ phải trả (trích trước) 120.000
  LN trước thuế (120.000)
  Chi phí thuế TNDN (30.000) Nợ phải trả (thuế) (30.000)
  LN sau thuế (90.000) LN chưa phân phối (90.000)
  Tổng tài sản -

  (4) Nợ phải thu (375.000)
  Nợ phải trả (375.000)
  Tổng tài sản (375.000)

  (5) Doanh thu 180.000 Nợ phải trả (doanh thu chưa thực hiện) (180.000)
  Chi phí 72.000 Nợ phải trả (chi phí trích trước) 72.000
  LN trước thuế 108.000
  Chi phí thuế TNDN 27.000 Nợ phải trả (thuế) 27.000
  LN sau thuế 81.000 LN chưa phân phối 81.000
  Trả lời · 28-05-2012 lúc 19:17
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  T
  thewinterlove thewinterlove is offline (49 tài liệu)
  Thành Viên Chính Thức
  1
  Xem 5,009 Mua 4 Bình luận 0

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  T
  Thành Viên Chính Thức
  1
  Tham gia ngày
  Apr 2011
  Bài gởi
  87
  Tài liệu đã gửi
  49
  Tài liệu đã bán
  200
  Tài liệu đã mua
  13
  Mã số thành viên
  234494
  Tài khoản thưởng
  0 đ

Các từ khoá được tìm kiếm:

bài tập môn kế toán quốc tế

bai tap va bai giai ke toan quoc te

bài tập và bài giải môn kế toán quốc tế

bai giai ke toan quoc te

bài tập kế toán quốc tế

bai tap ke toan quoc te

bai tap ke toan quoc te co loi giai

kế toán quốc tế bài tập

giai bai tap ke toan quoc te

giải bài tập kế toán quốc tế

bài tập và bài giải kế toán quốc tế

bai tap mon ke toan quoc te

bai tap ve ke toan quôc te co loi giai bài tập và loi giai ke toan quoc te huong dan giai bai tap mon ke toan quoc te huong dan giai bai tap ke toan quoc te bai tap va giai ke toan quoc te Bai tap va loi giai ke toan quoc te baj tap va loi gjai ke toan quoc te bai tap co loi giai mon ke toan my giai bt ke toan quoc te bai tap co loi giai ke toan quoc te Bai tap co loi giai mon Ke toan quoc te bai tap va bai giai mon ke toan quoc te bài tập và bai giải kế toán quốc tế

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)