PDA

Xem tài liệu đầy đủ : Tài Liệu Sách Thiết bị điện - Lê Thành Bắcgnuh109
10-06-2011, 16:05
LÊ THÀNH BẮC

GIÁO TRÌNH THIẾT BỊ ĐIỆN
(Tái bản có sửa chữa và bổ xung)

NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
HÀ NỘI - 2003
MỤC LỤC


Phần thứ nhất CƠ SỞ LÍ THUYẾT THIẾT BỊ ĐIỆN

Khái niệm chung về thiết bị điện
Chương 1 Hồ quang điện
1.1. Đại cương về hồ quang điện
1.2. Hồ quang điện một chiều
1. 3. Hồ quang điện xoay chiều
1. 4. Qúa trình phục hồi điện áp của hồ quang điện
1. 5. Các biện pháp và trang bị dập hồ quang trong thiết bị điện
Chương 2 Tiếp xúc điện
2. 1. Đại cương về tiếp xúc điện
2. 2. Tiếp điểm của thiết bị điện
Chương 3 Phát nóng
3. 1. Đại cương
3. 2. Chế độ làm việc dài hạn của vật thể đồng nhất
3. 3. Chế độ làm việc ngắn hạn của vật thể đồng nhất
3. 4. Chế độ làm việc ngắn hạn lặp lại của vật thể đồng nhất
3. 5. Sự phát nóng khi ngắn mạch
Chương 4 Lực điện động
4. 1. Khái niệm chung
4. 2. Các phương pháp tính lực điện động
4. 3. Tính lực điện động của vật dẫn
4. 4. Lực điện động trong mạch điện xoay chiều
4. 5. Cộng hưởng cơ khí và ổn định lực điện động
Chương 5 Cơ cấu điện từ và nam châm điện
5. 1 Khái niệm chung về mạch từ
5. 2 Tính từ dẫn khe hở không khí của mạch từ
5. 3 Tính toán mạch từ
5. 4 Đại cương về nam châm điện
5. 5. Tính lực hút điện từ nam châm điện một chiều
5. 6. Nam châm điện xoay chiều và vòng chống rung
5. 7 Nam châm điện 3 pha
5. 8. Cơ cấu điện từ chấp hành

Phần thứ hai THIẾT BỊ ĐIỆN HẠ ÁP
Chương 6 Rơle
6. 1. Khái niệm chung về rơle
6. 2. Rơle điện từ
6. 3. Rơle điện động
6.4. Rơle từ điện
6. 5. Rơle cảm ứng
6. 6. Rơle thời gian - Rơle nhiệt -Rơle tốc độ-- Rơle điều khiển
6.7 Rơ le tĩnh
Chương 7 Cảm biến
7. 1. Khái niệm chung
7. 2. Cảm biến điện trở
7. 3. Cảm biến điện cảm
7. 4. Cảm biến cảm ứng - Cảm biến điện dung - Cảm biến điểm
7.5. Cảm biến quang
Chương 8 Công tắc tơ-khởi động từ-cầu chì-áptômát
8.1. Công tắc tơ
8.2. Khởi động từ
8.3. Cầu chảy(cầu chì)
8.4. Áptomat
Chương 9 Các bộ ổn định điện
9. 1. Khái niệm chung về các bộ ổn định điện
9. 2. Ổn áp sắt từ không tụ
9. 3. Ổn áp sắt từ có tụ
9. 4. Ổn áp khuếch đại từ
9. 5. Ổn áp biến trở than
9.6. Ổn áp Servomotor
9.7. Ổn áp kiểu bù
9.8. Ổn áp điện tử

Phần thứ ba THIẾT BỊ ĐIỆN TRUNG VÀ CAO ÁP
Chương 10 Dao ngắt
10. 1. Các định nghĩa và đặc tính của thiết bị đóng cắt
10. 2. Dao cách li
10. 3. Cầu dao nối đất một trụ
10. 4. Cơ cấu thao tác tác của dao cách li và cầu dao nối đất
10.5. Cầu dao cao áp
10. 6. Dao cách li và cầu dao phụ tải lưới trung áp
Chương 11 Máy ngắt điện
11.1. Chức năng-phân loại-cách lựa chọn và cấu trúc
11. 2. Nguyên lí cắt và các điều kiện đóng cắt khắc nghiệt
11. 3. Môi trường dập hồ quang và nguyên lí tác động
11.4. Cơ cấu tác động và điều khiển
11.5. Một số loại máy ngắt cao và siêu cao áp
Chương 12 Thiết bị chống sét
12. 1. Khái niệm chung
12. 2. Thiết bị chống sét ống
12. 3. Chống sét van
12. 4. Chống sét van từ
12. 5. Chống seõt ôxit kim loại
12. 6. Chống sét VariSTAR UitraSIL
Chương 13 Kháng điện
13.1. Khái niệm chung
13.2. Lựa chọn và kiểm tra kháng điện
Chương 14 Biến áp đo lường
14.1. Biến điện áp đo lường
14.2. Biến dòng điện
Chương 15 Hệ thiết bị SCADA
15.1. Công dụng và chức năng của hệ SCADA
15.2 Tổ chức SCADA trong hệ thống điện lực
15.3. Phần mềm RUNTIME thường lệ của SCADA
15.4. Hệ phần mềm thương phẩm của SCADA công nghiệp
15.5. Các mạng truyền tin của hệ SCADA
15.6 Truyền tin trong hệ SCADA

Phụ lục
Tài liệu tham khảo

Lời nói đầu

"Giáo trình Thiết bị điện “ được biên soạn trên cơ sở đề cương chi tiết môn học "Thiết
bị điện" cho các ngành Kỹ thuật Điện, Tự động hóa, Kỹ thuật Nhiệt-Điện lạnh. Trong quá trình
biên soạn, tác giả có tham khảo các giáo trình "Cơ sở líï thuyết khí cụ điện", "Phần tử tự động",
"Khí cụ điện hạ áp ", "Khí cụ điện cao áp", .đã được trường Đại học Bách khoa Hà Nội xuất bản.
Giáo trình này dùng làm tài liệu giảng dạy và học tập cho sinh viên ngành Điện, Điện tử, Công
nghệ Nhiệt -Điện lạnh cũng như làm tài liệu tham khảo cho kiî sư và cán bộ kiî thuật ngành điện
cũng như các chuyên ngành liên quan.
Nội dung của giáo trình đề cập đến các vấn đề líï thuyết cơ bản của thiết bị điện và
giới thiệu một số thiết bị điện thông dụng hiện nay.
Giáo trình này được chia làm ba phần:
+ Phần thứ nhất: Lí thuyết cơ sở.
+ Phần thứ hai: Thiết bị điện hạ áp.
+ Phần thứ ba: Thiết bị điện trung - cao áp.
Trong quá trình biên soạn, Tác giả đã nhận được sự giúp đỡ và cung cấp tài liệu của:
- Các Thầy, Cô giáo trong bộ môn Thiết bị điện -điện tử, trường Đại học Bách khoa Hà
Nội.
- Các đồng nghiệp trong nhóm Thiết bị điện trường Đại học Kỹ thuật Đà Nẵng như
GVC. Lê Văn Quyện, ThS.Võ Như Tiến.
- Các Kiî sư công tác tại cơ quan đại diện các hãng thiết bị như ABB, SIEMENS,
COOPER, . và các Kiî sư của trung tâm Điều độ điện Quốc gia.
Đặc biệt là sự giúp đỡ tận tình của TS.Trần Văn Chính trong việc hiệu đính và đóng
góp thêm nhiều ý kiến cho nội dung Giáo trình.
Mặc dù, tác giả đã có nhiều cố gắng trong việc biên soạn giáo trình nhất là đề cập đến
những thiết bị điện hiện đại nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, phục vụ nhu cầu
công nghiệp hóa - hiện đại hóa hiện nay nhưng với khả năng và kinh nghiệm có hạn, chắc chắn
không tránh khỏi thiếu sót. Sách sau khi được nhà xuất bản Khoa Học và Kỹ Thuật phát hành,
tác giả cũng đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp và khích lệ động viên của các Thầy Cô giáo và
nhiều kỹ sư, cán bộ kỹ thuật đang công tác tại các trường đại học cũng như các công ty, xí nghiệp
của ngành điện. Tác giả xin chân thành cảm ơn và rất mong tiếp tục nhận được sự đóng góp ý
kiến của đông đảo bạn đọc để giáo trình được hoàn thiện hơn nữa trong các lần tái bản sau.
Mọi thư tư,ì góp ý xin gửi về ban biên tập nhà xuất bản Khoa Học và Kỹ Thuật - Hà Nội

Tác giả

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Teopия ЭΛectpичekиx AΠΠapatob -Γ. H. AΛekcaHЪpoba-MOCKBA Bыcшaя ШkoΛa-1985.
2. Cơ sở lí thuyết khí cụ điện - Bộ môn Máy điện- Khí cụ điện - Đại học Bách khoa Hà Nội - 1978.
3. Khí cụ điện, kết cấu sử dụng và sửa chữa - Nguyễn Xuân Phú, Tô Đằng -Nhà xuất bản Khoa học và
kỹ thuật - 1997.
4. Cẩm nang thiết bị đóng cắt - Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật -Hà Nội - 1998.
5. Giáo trình Kĩî thuật điện cao áp - Võ Viết Đạn - Đại học Bách khoa Hà Nội - 1972.
6. Phần tử tự động - Nguyễn Tiến Tôn, Phạm Văn Chới - Bộ môn Máy điện - Khí cụ điện - Đại học
Bách khoa Hà Nội - 1980.
7. Giáo trình Khí cụ điện, dùng cho ngành Điện khí hóa- Đại học Bách khoa Hà Nội - 1979.
7. Giáo trình Khí cụ điện- Đại học Bách khoa Hà Nội - 1985.
8. Static Relays - ABB.
9. Low Oil Content Circuit - Breakers for Outdoor Stations 10 .72.5 kV. E.I.B.
10. SF6 Circuit - Breakers with Spring Operating Mechanism 72.5 . 170 kV. AEG.
11. Gas - Insulated Switchgear 72.5 . 525 kV. AEG.
12. Metal - Enclosed, SF6 - Gas Insulated High Voltage Switchgear (V.I.S.). series B3 up to 420kV.
AEG.
13. Giáo trình Cảm biến- Phan Quốc Phô, Nguyễn Đức Chiến-Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật - Hà
Nội -2000.
14. Quy trình vận hành và bảo dưỡng các loại máy cắt dầu- Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật-Hà Nội
-1996.
15. Quy trình vận hành và bảo dưỡng máy ngắt SF6-Tổng công ti Điện lực Việt Nam- Hà Nội -1998.
16. Nhà máy điện và trạm biến áp - Trịnh Hùng Thám, Nguyễn Hữu Khai, Đào Quang Thạch, Lã Văn
Út, Phạm Văn Hòa, Đào Kim Hoa -Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật -Hà Nội -1996.

trungabc
24-04-2013, 14:32
nội dung luận văn perfect

khanhkilo
27-12-2014, 15:59
cũng may có bài mẫu. Mình hoàn thành luận văn cuối năm rồi.

tvt92lc
01-01-2015, 22:53
Tài liệu này tham khảo được

Cọp Trang
20-07-2015, 20:50
Tài liệu này tham khảo khá tốt