PDA

Xem tài liệu đầy đủ : Tiểu Luận Đôi nét về hệ thống tiền tệ Bretton WoodsMr BA
24-10-2010, 18:38
Đề tài: Đôi nét về hệ thống tiền tệ Bretton Woods


MỤC LỤC
I. Khái niệm hệ thống tiền tệ quốc tế
1. Sự hình thành hệ thống tiền tệ Bretton Woods
2. Đặc điểm của hệ thống Bretton Woods
3. Quỹ tiền tệ quốc tế (INTERNAITONAL MONETARY FUND - IMF) và hệ thống tiền tệ quốc tế
II. Hoạt động của hệ thống Bretton Woods
1. Giai đoạn "đói Đôla" (1940 - 1958)
2. Giai đoạn "bội thực đôla" (1959 - 1971)
III. Các cơ chế liên quan tới hệ thống tiền tệ Bretton Woods
1. Ngân hàng thế giới
1.1. Giới thiệu
1.2. Nguồn tư bản
1.3. Các tổ chức liên quan
2. Quỹ tiền tệ Quốc tế
2.1. Giới thiệu
2.2. Hoạt động
2.3. Tổ chức
IV. Nguyên nhân sụp đổ hệ thống tiền tệ Bretton Woods
1. Vấn đề thanh khoản
2. Sự thiếu vắng một cơ chế điều chỉnh

Mr BA
24-10-2010, 18:38
I. Khái niệm hệ thống tiền tệ quốc tế
Hệ thống tiền tệ quốc tế là tập hợp các nguyên tắc, thể lệ và tổ chức nhằm tác động tới các quan hệ tài chính - tiền tệ giữa các quốc gia trên thế giới.
1. Sự hình thành hệ thống tiền tệ Bretton Woods
Ngay trước khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, các nước đồng minh đã bắt đầu việc xây dựng một hệ thống tiền tệ quốc tế nhằm thúc đẩy các quan hệ tiền tệ và thương mại quốc tế. Vào năm 1944, một hội nghị quốc tế được nhóm họp tại Bretton Woods (Mĩ) với sự tham gia của đại diện của 44 quốc gia đã đưa ra một loạt các biện pháp liên quan đến lĩnh vực tài chính tiền tệ, dẫn đến sự hình thành hệ thống tiền tệ quốc tế mới với tên gọi là hệ thống Bretton Woods.
Hệ thống tiền tệ quốc tế mới được xây dựng chủ yếu trên cơ sở kế hoạch do đoàn đại biểu Mĩ đưa ra (một kế hoạch khác do ANH đưa ra đã không được chấp nhận), theo đó hệ thống phải đáp ứng được một số yêu cầu cơ bản sau đây):
- Các tổ chức quốc tế - hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tài chính tiền tệ đòi hỏi phải thành lập một tổ chức quốc tế với những chức năng và quyền hạn nhất định.
- Chế độ tỷ giá hối đoái - tỷ giá hối đoái phải được xác định cố định về mặt ngắn hạn, nhưng có thể được điều chỉnh khi xuất hiện tình trạng "mất cân đối cơ bản".
- Dự trữ quốc tế - để giúp chế độ tỷ giá cố định điều chỉnh hoạt động một cách có hiệu quả, các quốc gia cần tới một lượng dự trữ quốc tế, vì vậy phải có sự gia tăng vàng và các nguồn dự trữ bằng tiền.
- Khả năng chuyển đổi của đồng tiền- vì lợi ích kinh tế chung mà tất cả các quốc gia phải tham gia vào mọi hệ thống thương mại đa phương tự do, trong đó có đồng tiền chuyển đổi tự do được sử dụng.
2. Đặc điểm của hệ thống Bretton Woods
Những đặc điểm quan trọng của hệ thống Bretton Woods bao gồm:
- Hệ thống chế độ tỷ giá cố định điều chỉnh hạn chế.
- Hình thành 2 tổ chức quốc tế mới là Quỹ Tiền Tệ Quốc tế (International Moneytary fund - IMF) và ngân hàng tái thiết và phát triển quốc tế (international bank for reccortuction and development - IBRRD).
Hệ thống chế độ tỷ giá cố định điều chỉnh hạn chế:
Các quốc gia hy vọng là chế độ tỷ giá mới này một mặt đưa lại sự ổn định về ngắn hạn (tương tự như chế độ bản vị vàng), nhưng mặt khác cho phép khả năng điều chỉnh tỷ giá khi cán cân thanh toán của đất nước lâm vào tình trạng mất cân đối cơ bản (tương tự như sự điều chỉnh tự động của tỷ giá dưới chế độ giá linh hoạt nhằm duy trì cán cân đối ngoại).
Chế độ tỷ giá trong khuôn khổ hệ thống Bretton Woods được đưa ra trên cơ sở áp dụng những nguyên tắc của chế độ bản vị vàng hối đoái. Đồng đôla được coi là đồng tiền chủ chốt. Mỹ có nghĩa vụ đổi đôla ra vàng với mức giá $35 = 1ounce (1 ounce = 31,1035 gam vàng nguyên chất) cho các ngân hàng trung ương một cách không hạn chế. ý tưởng cố định tỷ giá USD vào giá vàng là để cho BWS có được sự tin cậy tuyệt đối. Vào năm 1945, chính phủ Mỹ nắm giữ gần 70% lượng vàng dự trữ của thế giới. Do đó, thật là có lý do để các NHTW nước ngoài tin tưởng và sẵn sàng nắm giữ USD làm dự trữ của mình, bởi vì chính phủ Mỹ cam kết duy trì chuyển đổi USD ra vàng không hạn chế tại mức giá cố định là $35/ounce; do đó các NHTW biết rằng mỗi USD dự trữ đều được đảm bảo đổi ra vàng tại mức giá đã cho.
Theo quy định của BWS, các quốc gia khác phải gắn đồng tiền của mình với đồng đôla, và từ đó gián tiếp gắn với vàng và chỉ được phép thay đổi các mức ngang giá chính thức đó khi có sự đồng ý của quỹ tiền tệ quốc tế. Để duy trì tỷ giá trong giới hạn dao động +-1% về hai phía mức ngang giá chính thức, các quốc gia đó phải gắn đồng tiền của mình để mua đôla khi tỷ giá vượt quá 1% so với ngang giá, và bán đôla lấy đồng tiền dân tộc để ngăn tỷ giá giảm xuống dưới 1% ngang giá. Tuy một số nước vẫn gắn đồng tiền của mình với đồng Bảng nhưng thực tế đồng bảng lại được gắn với đồng đôla. Do vị trí thống trị của đồng đôla nên hệ thống còn được gọi là chế độ bản vị vàng.
Tuy các mức ngang giá chính thức giữa các đồng tiền với đồng đôla, và từ đó với vàng, phải được duy trì cố định. Nhưng thoả thuận BWS cũng quy định cho phép thay đổi các mức ngang giá đó (bằng cách phá giá, hoặc nâng giá đồng tiền) trong và chỉ trong trường hợp thanh toán quốc tế bị mất cân đối nghiêm trọng. Chính vì vậy mà hệ thống BWS là một chế độ tỷ giá cố định nhưng các mức ngang giá chính thức có thể được điều chỉnh lại.

voicon_dethuong17
19-05-2013, 20:08
Bạn ơi bạn ở đâu vậy, cho mình đến cảm ơn

benam_lehuyen
07-09-2013, 07:57
Tài liệu hay thế mà giá phải chăng nữa

shinichi_vt2010
28-10-2013, 10:45
nội dung luận văn perfect

lykyky07
06-04-2014, 18:44
Chia sẻ để thành công