PDA

Xem tài liệu đầy đủ : Tài Liệu Giáo án tăng buổi lớp 4Nguyễn Mỹ Linh
07-11-2012, 02:01
Tài liệu: Giáo án tăng buổi lớp 4

Giáo án tăng buổi lớp 4 Học sinh tự làm bài sau đó chữa bài . -2 học sinh lên bảng chữa bài. -Cả lớp nhận xét bài trên bảng. -Học sinh tự làm bài . -1 học sinh lên bảng chữa bài. -Cả lớp nhận xét bài trên bảng.

halloveen_2804
25-02-2013, 16:51
Kilobook chưa làm mình thất vọng lần nào

lanvthtd
17-03-2013, 20:52
thanks các bạn nhiều nha. mình đang cần tài liệu này. bây giờ mình mới bắt đầu học môn này.

nhocgau2010
05-10-2013, 18:51
Down về được rồi. Thanks kilobooks nha

catducloi
01-04-2014, 11:02
Thanks! Mình đang rất cần