PDA

Xem tài liệu đầy đủ : Tiểu Luận Vấn đề trách nhiệm xã hội của doanh nghiệpMr BA
27-02-2011, 16:22
Đề tài: Vấn đề trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp ( 33 trang)


MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU
PHẦN MỘT : CƠ SỞ LÝ LUẬN
1.1 Khái niệm trách nhiệm xã hội (TNXH)
1.2 Các khía cạnh của trách nhiệm xã hội
1.2.1 Khía cạnh kinh tế
1.2.2 Khía cạnh pháp lý
1.2.3 Khía cạnh đạo đức
1.2.4 Khía cạnh nhân văn (lòng bác ái)
1.3 Phát triển bền vững_ mục tiêu thực hiện TNXH của các DN
1.3.1 Khái niệm phát triển bền vững
1.3.2 Nội dung của chiến lược phát triển bền vững
1.4 Đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội
1.4.1 Phân biệt giữa “đạo đức kinh doanh” và“trách nhiệm xã hội”
1.4.2 Đạo đức kinh doanh và TNXH có quan hệ chặt chẽ với nhau
PHẦN HAI: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
2.1 Thực trạng thực hiện trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp
2.1.1 Những bước đầu thành công trong việc thực hiện TNXH
2.1.1.1 Lợi ích của doanh nghiệp khi thực hiện TNXH
2.1.1.2 Những thành công bước đầu trong việc thực hiện TNXH của các doanh nghiệp Việt Nam
2.1.1.3Xây dựng được tiêu chuẩn và công cụ quản lý TNXH
2.1.2 Những tồn tại trong việc thực hiện TNXH của các doanh nghiệp ở Việt Nam
2.2 Giải pháp và kiến nghị về việc thực hiện TNXH của các DN
2.2.1 Giải pháp
2.2.2 Kiến nghị
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

Mr BA
23-05-2011, 21:06
LỜI MỞ ĐẦU

Cùng với công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, sự thành công trong việc đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế đang đặt ra cho đất nước nhiều vấn đề về môi trường và xã hội bức xúc. Chính những vấn đề đó đang đòi hỏi các chủ thể kinh tế, trong đó có cả các doanh nghiệp, phải có trách nhiệm để góp phần giải quyết, nếu không bản thân sự phát triển kinh tế sẽ không bền vững và sẽ phải trả giả quá đắt về môi trường và những vấn đề xã hội.Trên thực tế, không phải đến bây giờ, vấn đề trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp mới được đặt ra; mà trái lại, ngay trong thời bao cấp, người ta cũng đã nói nhiều về trách nhiệm xã hội của các xí nghiệp đối với nhà nước và người lao động, cũng như đối với cộng đồng nói chung. Nhưngtrong những năm gần đây, trách nhiệm xã hội được hiểu một cách rộng rãi hơn, không chỉ từ phương diện đạo đức, mà cả từ phương diện pháp lý. Do đó nhóm chúng tôi quyết định chọn đề tài “ Vấn đề trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp “ để nghiên cứu. Ở Việt Nam khái niệm trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp vẫn là vấn đề còn khá mới mẻ và được hiểu theo nhiều cách khác nhau. Nên trong bài viết này, chúng tôi muốn tập trung làm rõ nội dung trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp với 3 nội dung chính sau:
· Khái niệm và nội dung cơ bản của trách nhiệm xã hội doanh nghiệp,
· Thực trạng thực hiện trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp
· Một số giải pháp và kiến nghị thực hiện trách nhiệm xã hội ở các doanh nghiệp

Mr BA
23-05-2011, 21:10
TÀI LIỆU THAM KHẢO
(1) Trích theo: ThS.Nguyễn Thị Thu Trang. Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.
Xem: http//www. Doanhnhan360.com/PortletBlank.aspx/44D1988963164E.
(2) Xem: IUCN. World conservation strategy: Living resource conservation for sustainable development. IUCN, Gland, Switzeland, 1980.
(3) Xem:http://www.kinhdoanh.com.vn/mtkd/So4/4-baiviet.htm.
(4) Xem: www.doanhnhan360.com/PortletBlank.aspx/44D1988963164E
(5) Xem http://www.sunlaw.com.vn/news/trach-nhiem-xa-hoi-cua-doanh-nghiep-viet-nam.aspx
(6) Tạp chí kinh tế và dự báo số 3 (443) tháng 2 năm 2009
(7) Bộ Quy tắc ứng xử Trách nhiệm xã hội COC, bộ tiêu chuẩn ISO 9000, bộ tiêu chuẩn ISO 14000, bộ tiêu chuẩn SA 8000

le truc nhi
06-01-2013, 19:09
Tài liệu này tham khảo khá tốt

cavoianhday
07-01-2013, 19:57
Chúc thư viện kilobooks ngày càng phát triển lẫn số lượng và chất lượng nhé!

khaidat
07-03-2013, 12:13
nội dung luận văn perfect

peminh6881
30-03-2013, 12:58
cũng may có bài mẫu. Mình hoàn thành luận văn cuối năm rồi.

auduongtamket92
06-04-2013, 12:03
Tài liệu có phí à? Thôi kệ đầu tư cho sự học mà

sepdang
18-04-2013, 10:07
Đúng là tiền nào của đấy!Có nên giới thiệu cho tụi bạn không nhỉ? :))

luongmaixinh
22-04-2013, 07:26
Thư viện hoạt động cần kinh phí chứ các bạn, chúng ta có đóng góp gì nhiều đâu. Đây là cách giúp thư viện kilobooks ngày càng vững mạnh.

nthnam90
02-05-2013, 09:27
cám ơn các bạn đã giúp mình hoàn thanh luận văn cuối khoá.

kieuthao007
19-05-2013, 16:04
nhờ hỗ trợ của kilobooks mà mình tìm được tài liệu này. Tk các bạn.

tvminh2190
16-08-2015, 15:19
cuối cùng cũng có luận văn mẫu. :)