PDA

Xem tài liệu đầy đủ : Đề Án Nghiên cứu tình hình sốt xuất huyết Dengue tại huyện Trần văn Thời tỉnh Cà Mau năm 2009phytoplanton
01-06-2012, 18:10
ĐẶT VẤN ĐỀ

Bệnh sốt xuất huyết Dengue (SXHD) là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi rút Dengue gây ra, có thể gây ra dịch lớn làm cho nhiều người mắc và tử vong. Trung gian truyền bệnh là muỗi Aedes aegypti đã được nghiên cứu kỹ về sinh lý, sinh thái về đốt hút máu người và truyền bệnh từ người bệnh sang người lành[26]
Nhiều thập kỷ qua sốt xuất huyết là một trong những bệnh truyền nhiễm ảnh hưởng đến sức khỏe, cuộc sống của con người có số mắc và tỷ lệ tử vong cao trên Thế giới. Tại Việt Nam, bệnh sốt xuất huyết được biết năm 1958 do Chu Văn Tường thông báo một vụ dịch nhỏ sốt xuất huyết tại Hà Nội, ở miền Nam sốt xuất huyết được mô tả vào những năm 1960, những trường hợp đầu tiên được ghi nhận tại đồng bằng sông Cửu Long, lan nhanh thành dịch tại nhiều vùng dọc theo hai bên bờ sông [5], [42].
Theo Tổ chức y tế thế giới bệnh sốt xuất huyết hiện lưu hành trên 100 quốc gia thuộc các khu vực có khí hậu nhiệt đới và cận nhiệt đới nhiều nhất ở vùng Đông Nam Á và Tây Thái Bình Dương, Châu Mỹ, Châu Phi có số người mắc sốt xuất huyết cao nhất. Trên thế giới hàng năm có khoảng 2,5-3 tỷ người có nguy cơ mắc bệnh sốt xuất huyết, mỗi năm có khoảng 80-100 triệu người mắc bệnh trong đó 500 ngàn người phải nhập viện chiếm 90% trẻ em dưới 15 tuổi có tỷ lệ tử vong cao từ 1-5%.[26]
Ở Việt Nam, sốt xuất huyết ngày càng trở nên nghiêm trọng, mỗi năm có hàng trăm ngàn người mắc và hàng trăm người chết. Năm 1998 có 234.920 người mắc và 377 người chết, tỷ lệ chết đứng thứ 2 trong 10 bệnh truyền nhiễm phổ biến. Năm 2008, các tỉnh phía Nam trường hợp mắc 78.414 trường hợp chết 85, tại tỉnh Cà Mau có số mắc 8.284 tử vong 08 trường hợp .[6],[7], [8]
Năm 2009 cả nước có số mắc/chết là 105.370/87; Các tỉnh phía Nam 64.778 / 61 và tỉnh Cà Mau mắc 924 trường hợp , chết 00 [63].
Hiện nay công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết rất được quan tâm nhưng hiệu quả chưa cao do đặc điểm địa lý, thời tiết môi sinh, tập tục mỗi vùng khác nhau nên áp dụng một mô hình phòng chống sốt xuất huyết có thể thành công nơi này nhưng thất bại nơi khác. Việc phòng chống sốt xuất huyết Dengue dựa vào cộng đồng được Bộ Y tế và các Viện Dịch tễ Trung ương, Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh quy định và đã triển khai nhiều mô hình phòng chống sốt xuất huyết dựa vào cộng đồng như diệt lăng quăng bằng nuôi cá bảy màu, cá lia thia, đậy kín lu mái chứa nước bằng vải nilon và nắp đậy, dọn dẹp dụng cụ chứa nước xung quanh nhà xử lý ổ dịch nhỏ, phun hóa chất diện rộng . Việc chẩn đoán sớm, kịp thời và điều trị đúng cách sẽ góp phần rất lớn trong việc giảm tỉ lệ tử vong do sốt xuất huyết [3], [5], ]7],[42].
Phòng chống dịch sốt xuất huyết không thể thành công nếu không có sự tham gia thực hiện của cộng đồng. Huy động tham gia của cộng đồng được coi là biện pháp cơ bản trong việc phòng chống dịch khẩn cấp, mỗi thành viên từng hộ gia đình phải trực tiếp tham gia phòng chống dịch.
Tuy nhiên việc phòng chống vec tơ truyền bệnh sốt xuất huyết vẫn còn nhiều bàn cãi mỗi năm phải chi nhiều tiền cho công tác phòng chống nhất là tiền mua hóa chất là nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường và muỗi kháng thuốc, chính quyền và nhân dân thích sử dụng hóa chất, chủ trương của y tế thì phát động phòng chống sốt xuất huyết dựa vào cộng đồng, tuy nhiên chưa có câu trả lời đầy đủ nhất để mọi người chấp nhận.
Với lý do trên chúng tôi tiến hành thực hiện đề tài: “Nghiên cứu tình hình sốt xuất huyết Dengue tại huyện Trần văn Thời tỉnh Cà Mau năm 2009”. Nhằm 2 mục tiêu:
- Mô tả một số đặc điểm dịch tễ về sốt xuất huyết Dengue tại huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau 2009.
- Tìm hiểu kiến thức, thái độ, hành vi phòng chống và mối liên quan với sốt xuất huyết Dengue của người dân tại huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau 2009


MỤC LỤC
Trang
ĐẶT VẤN ĐỀ . 1
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU . 3
1.1. Khái quát về bệnh sốt xuất huyết . 3
1.2. Một số đặc điểm dịch tể sốt xuất huyết ở Việt Nam và trên thế giới 11
1.3. Các nghiên cứu sốt xuất huyết Dengue trên thế giới và Việt Nam. 15
1.4. Tình hình sốt xuất huyết Dengue ở Tỉnh Cà Mau và huyện Trần Văn Thời
Tỉnh Cà Mau 18
1.5. Tình hình phòng chống sốt xuất huyết tại huyện Trần Văn Thời
Tỉnh Cà Mau 20
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 24
2.1. Đối tượng, thời gian và địa điểm nghiên cứu 24
2.2. Phương pháp nghiên cứu . 24
2.3. Biến nghiên cứu 27
2.4. Định nghĩa các biến số nghiên cứu . 29
2.5. Kiểm soát sai lệch thông tin. 34
2.6. Phương pháp phân tích và xử lý số liệu 34
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 36
3.1. Đặc điểm dịch tể học sốt xuất huyết Dengue tại huyện Trần Văn Thời
Tỉnh Cà Mau 36
3.2. Kiến thức, thái độ, hành vi phòng chống sốt xuất huyết Dengue . 47
3.3. Liên quan giữa kiến thức, thái độ, hành vi theo các đặc tính
của mẫu nghiên cứu và mắc bệnh sốt xuất huyết . 57
Chương 4: BÀN LUẬN 62
KẾT LUẬN . 83
KIẾN NGHỊ 85
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC


TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bộ Chính Trị (2005), “Nghị Quyết số 46-NQ/TW” về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.
2. Bộ Môn Truyền nhiễm Đại học Y Dược TPHCM (2006), Bệnh Truyền nhiễm,Nhà xuất bản y học, tr. 263-268.
3. Bộ Y Tế (2004), Tài liệu, tập huấn giám sát dịch tễ, virut, côn trùng, phòng chống dịch sốt xuất huyết khu vực phía Nam năm 2004, Viện Pasteur TP.Hồ Chí Minh, tr. 31-32.
4. Bộ Y Tế (2005), Tài liệu tập huấn nâng cao kỹ năng giám sát và tuyên truyền trong phòng chống sốt xuất huyết, Dự án cộng đồng Phòng chống Cục thống kê tỉnh Cà Mau, “Niên giám Thống kê 2007”.
5. Bộ Y tế, (2006), “Giám sát, chẩn đoán và điều trị bệnh sốt Dengue, sốt xuất huyết Dengue”, Hà nội, tr.13.
6. Bộ Y tế, (2006), Dự án Quốc gia phòng chống sốt xuất huyết khu vực phía Nam, Báo cáo tổng kết hoạt động 2005 và kế hoạch 2006, TP HCM, tr. 1-30.
7. Bộ Y Tế (2007), Tổng kết hoạt động năm 2006, kế hoạch hoạt động năm 2007, Dự án phòng chống SXH/SXH Dengue quốc gia TP.Hồ Chí Minh, tr.1-9.
8. Bộ Y Tế (2008), Báo cáo tổng kết hoạt động 2007 và kế hoạch 2008, phòng chống sốt xuất huyết khu vực phía Nam, Dự án quốc gia phòng chống sốt xuất huyết khu vực phía Nam TP.Hồ Chí Minh, tr.1-15.
9. Bộ Y Tế (2009), Báo cáo tổng kết hoạt động 2008 & kế hoạch 2009 phòng chống sốt xuất huyết khu vực phía Nam, Chương trình phòng chống SXH khu vực phía nam, Viện Pasteur Tp Hồ Chí Minh, tr.1-5.
10. Bạch Thị Chính, Lê Công Minh (2010), Hiệu quả truyền thông GDSK nâng cao kiến thức, thực hành đúng phòng chống sốt xuất huyết cho người dân tại xã Vĩnh Hựu, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang năm 2009, Tạp chí y học Thực hành TP. Hồ Chí Minh, tập 14, số 2, tr.54-60
11. Nguyễn Văn Hồng Châu, Đặng Minh Trị (2006), "Khảo sát KAP trong phòng chống bệnh sốt xuất huyết ở người mẹ tại huyện Mỏ Cày, 2005", Tạp chí Y học dự phòng, tập XVI, số 6 (85), tr.74
12. Cục thống kê tỉnh Cà Mau (2008), “Niên giám Thống kê 2007”.
13. Thẩm Chí Dũng, Nguyễn nhật Cảm (2005), Sốt Dengue/ sốt xuất huyết Dengue tại thành phố Hà Nội 2003, Tạp chí Y học dự phòng, tập 15. số 1 (73),tr. 21-25.
14. Vũ Trọng Dược, Nguyễn Thị Yên (2008), "Ổ bọ gậy nguồn của loài Aedé, Vec tơ truyền bệnh sốt xuất huyết tại tỉnh Nam Định 2007", Tạp chí Y học dự phòng, số 1 (93), tr. 9-12.
15. Phạm Ngọc Đinh (2006), "Một số đặc điểm dịch tễ bệnh sốt Dengue/ sốt xuất huyết Dengue ở các tỉnh miền Bắc Việt Nam năm 2005", Tạp chí Y học dự phòng, tập 16, số 2 (81), Tr. 86-90.
16. Trương Đình Định (2005), Nghiên cứu kết quả phòng chống sốt xuất huyết dựa vào cộng đồng tại xã Xuân Ninh - Huyện Quảng Ninh - tỉnh Quảng Bình, Luận án chuyên khoa cấp II.
17. Đỗ Quang Hà, Vũ Thị Quế Hương (1999), "Giám sát virut dịch Dengue xuất huyết các tỉnh phía Nam từ 1987-1998" , Tạp chí Y học dự phòng, tập 9, số 3 (41), tr. 17-27.
18. Đỗ Quang Hà, Nguyễn Thị Kim tuyến (2000), "Dịch Dengue xuất huyết tại các tỉnh phía Nam 1998", Tạp chí Y học dự phòng, tập 10, số 2 (44), tr. 10-1
19. Trần Văn Hai, Lê Thanh Tài (2008), "Kiến thức, thái độ thực hành về phòng sốt Dengue/Sốt xuất huyết Dengue của người dân xã Bình Thành, Huyện Thanh Bình - tỉnh Đồng Tháp năm 2006", Y học TP.HCM, tập 12, phụ bản của số 4, tr.39-59.
20. Nguyễn Văn Hải, Trần Thị Tuyết Mai (2008), "Một số đặc điểm dịch tễ học và kết quả xét nghiệm vụ dịch sốt xuất huyết tỉnh Khánh Hoà năm 2005", Tạp chí Y học dự phòng, số 2 (94), tr.32-38.
21. Trần Như Hải (2006), Nghiên cứu tình hình SXH Dengue tại huyện Đắc Nông, tỉnh Đắc Nông năm 2004-2005, Luận văn Thạc sĩ Y học, Trường Đại học Y Khoa Huế.
22. Chu Xuân Hiên (2008), Nghiên cứu tình hình SXH trong cộng đồng dân cư huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Luận án Chuyên khoa II Trường Đại học Y Khoa Huế, tr.80.
23. Trần Văn Hiền (2008), Diễn tiến tình hình vật chứa Bọ gậy Aedes và mối liên quan giữa các chỉ số giám sát bọ gậy hành tháng với số mắc sốt dengue, SXH Dengue tại các huyện thị trong tỉnh Long An, Tạp chí Y học tp Hồ Chí Minh, Tập12, số 2, tr.97-100
24. Nguyễn Hồng Hoa (2008), Kiến thức và thực hành của bà mẹ có con dưới 5 tuổi về phòng chống sốt xuất huyết tại quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Y học tp Hồ Chí Minh, Tập12, số 4, tr.50-55
25. Nguyễn Thuý Hoa, Vũ Trọng Dược (2008), "Hiệu quả phòng chống Véctơ Aedes Aegypti của màn Intercertor tại Việt Nam, 2007", Tạp chí Y học dự phòng, số 4 (96), tr.60-65.
26. Trịnh Quân Huấn (2006), "Nhận xét các trường hợp tử vong do sốt Dengue/ sốt xuất huyết Dengue tại Viêt Nam năm 2004", Tạp chí Y học dự phòng, tập 16, số 1 (79), tr. 21-25.
27. Vũ Thị Quế Hương, Lê thị Quỳnh Mai (2005), "Dịch tễ học phân tử của virut Dengue 4 ở Việt Nam: xác định các Genotyp mới và bằng chứng tiến triển độc lập tại chỗ", Tạp chí Y học dự phòng, tập 15, số 5 (76).tr. 50-54.
28. Võ Thị Hương, Hoàng Anh Vường, (2006), Một số đặc điểm dịch tễ học bệnh sốt xuất huyết Dengue ở Tây Nguyên 1998-2004, Y học TP. Hồ Chí Minh, tập 10, số 4,tr. 34-38.
29. Lê Thị Thanh Hương, Trần Văn Hai (2007), "Kiến thức, thái độ, thực hành về phòng chống sốt xuất huyết của người dân xã Bình Thành, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp", Tạp chí Y tế Công cộng, số 9 (9), tr. 24-30.
30. Lý Lệ Lan, Lê Hoàng Ninh (2005), "Kiến thức thái độ thực hành phòng chống sốt huyết của người dân quận 5 năm 2004", Y học TP. Hồ Chí Minh, tập 9, số 1, tr.116-120.
31. Nguyễn Lâm, Nguyễn Hồng Hoa (2007), Mô hình xử lý ổ dịch nhỏ trong phòng chống sốt Dengue/Sốt XH Demgue tại huyện Châu Thành tỉnh Kiên Giang năm 2007, Y học TP. Hồ Chí Minh, tập 12, số 4, tr.1-3.
32. Phạm Văn Lình, Đinh Thanh Huề, (2008), Phương pháp nghiên cứu khoa học sức khỏe, Nhà xuất bản Đại học Huế, tr.97.
33. Trần Kim Long (2009), Nghiên cứu tình hình phòng chống sốt xuất huyết tại xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.
34. Võ Văn Lượng (1999), "Tình hình sốt xuất huyết Dengue tại tỉnh Khánh Hoà 1989-1998", Tạp chí Y học dự phòng, tập 9, số 2 (40), tr. 23-26.
35. Lê Thị Quỳnh Mai, Trương Uyên Ninh (2000), "Sự lưu hành các TYP virut Dengue tại Hà Nội 1998", Tạp chí Y học dự phòng, tập 10, số 1 (43), Tr. 50-55.
36. Nguyễn Thị Như Mai, (2003), Các yếu tố dự báo dịch Sốt xuất huyết Dengue – Tỉnh Tiền Giang 1991-2001, Luận án Chuyên khoa cấp II, Trường ĐHYD TP HCM, tr.77-80.
37. Đoàn Thị Thanh Mỹ (2004), Khảo sát kiến thức, thái độ, hành vi về bệnh sốt xuất huyết của cộng đồng dân cư tại huyện Cát Tiên - Lâm Đồng năm 2004, Luận văn tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa cấp I.
38. Nguyễn Thị Minh Ngọc (2007), Khảo sát sự nhận thức và thực hiện các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết của người dân xã Phú Hưng, thị xã Bến Tre năm 2007, Luận văn tốt nghiệp chuyên khoa cấp I.
39. Trần Thị Cẩm Nguyên, Nguyễn Đỗ Nguyên (2010), Hiệu quả của một chương trình giáo dục sức khỏe về phòng chống sốt xuất huyết Dengue cho học sinh trung học cơ sở tỉnh bình dương năm 2009, Tạp chí Y học tp Hồ Chí Minh, vol. 14, N0 1:169-176.
40. Nguyễn Ðỗ Nguyên (1999), Kiến thức, thái độ, thực hành về phòng chống sốt xuất huyết Dengue của các bà mẹ ở nội thành Tp. Hồ Chí Minh, Tạp chí Y học tp Hồ Chí Minh, vol. 3, N0 2: 119-124
41. Trương Uyên Ninh, Nguyễn Thị Thu Thuỷ (2003), "Sự lưu hành các TYP của virut Dengue tại một số tỉnh miền Bắc Việt Nam từ 1999-2001", Tạp chí Y học dự phòng, tập 13, số 4 (61), tr. 61-64.
42. Trương Uyên Ninh (2003), "Kết quả giám sát huyết thanh học, virut học bệnh sốt Dengue/ sốt xuất huyết Dengue tại các tỉnh phía Bắc năm 2002, Tạp chí Y học dự phòng, tập 13, số 2+3 (60), tr. 15-20.
43. Trương Uyên Ninh (2003), "Giám sát chủ động về huyết thanh học, virut học bệnh sốt Dengue/sốt xuất huyết Dengue tại ba tỉnh Miền Trung Việt Nam 2000 - 2002, Tạp chí Y học dự phòng, tập XIII, số 5 (62),tr.16-19.
44. Trương Uyên Ninh, Lê Quỳnh Mai (2004), "Giám sát huyết thanh học, virut học bệnh sốt Dengue/sốt xuất huyết Dengue tại một số tỉnh Miền Bắc Việt Nam, 2003", Tạp chí y học dự phòng, tập XIV, số 2+3 (66), tr.16-20.
45. Trần Vũ Phong, Vũ Sinh Nam (1998), "Ổ bọ gậy nguồn của Vectơ truyền bệnh sốt Dengue/ sốt xuất huyết Dengue tại Hà Nội 1994-1997", Tạp chí Y học dự phòng, tập 8, số 4 (38), tr. 11-13.
46. Trần Đắc Phu, Vũ Hữu Việt (2000), "Kết quả sau hai năm thực hiện các biện pháp huy động cộng đồng tham gia phòng chống SD/SXHD tại tỉnh Nam Định", Tạp chí Y học dự phòng, tập 10, số 2 (44), tr.63-66.
47. Trần Đắc Phu (2000), "Nhận xét về nhận thức, thái độ và thực hành phòng chống sốt xuất huyết tại một số xã của tỉnh Nam Định", Tạp chí Y học dự phòng, tập X, số 2 (44), tr.68-71.
48. Trần Đắc Phu, Vũ Hữu Việt (2001), "Một số đặc điểm dịch tễ bệnh sốt Dengue/ sốt xuất huyết Dengue tại Nam Hà 1991-2000", Tạp chí Y học dự phòng, tập 11, số 2 (48), tr. 12-16.
49. Huỳnh Công Quang (2003), Đánh giá kiến thức, thái độ, thực hành về bệnh sốt xuất huyết của người dân xã Điện Phương, huyện Điện Đàn tỉnh Quảng Nam,
50. Phan Quận (2004), Một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở bệnh nhân người lớn nhiễm Dengue nhập viện Bệnh viện trung ương Huế, Tạp chí Y học dự phòng, tập 14,số 2 + 3 (66), tr. 73-77.
51. Huỳnh Văn Quyên (2009), Nghiên cứu tình hình phòng chống sốt xuất huyết chủ động dựa vào trường học tại 5 xã huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, Luận án chuyên khoa cấp 2, Đại học Y dược Huế.
52. Nguyễn Ngọc San, Phạm Lê Tuấn (2010), Điều tra biến động số lượng và xác định ổ bọ gậy nguồn của Aedes aegypti tại thành phố Hà Nội (1/2004-6/2006), Tạp chí y học Thực hành TP. Hồ Chí Minh, tập 14, số 2, tr.214-219.
53. Lê hoàng San, Lê Văn Xanh (2006),"Nhận xét về huyết thanh học, virut học bệnh sốt dengue/sốt xuất huyết dengue (SD/SXHD) xảy ra tại Phú Quốc năm 2004", Tạp chí Y học dự phòng, tập XVI, số 2 (81) phụ bản, tr.66-71.
54. Lê Thành Tài, Nguyễn Thị Kim Yến (2008), Kiến thức, thái độ thực hành và một số yếu tố liên quan đến phòng chống sốt xuất huyết Dengue của người dân xã Mỹ Khánh huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ, năm 2007, Tạp chí y học Thực hành TP. Hồ Chí Minh, tập 12, số 4.
55. Nguyễn Minh Tâm (2001), Tài liệu hướng dẫn phòng chống SD/SXHD. Tổ chức Y tế Thế giới, Nhà xuất bản Y học, trang 1-4.
56. Nguyễn Văn Thắng (2007), Nghiên cứu kiến thức, thái độ, thực hành của bà mẹ có con dưới 15 tuổi trong phòng, chống sốt xuất huyết huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre năm 2007, Luận văn chuyên khoa cấp I.
57. Trương Hữu Thiện (2005), Nghiên cứu kết quả phòng chống sốt xuất huyết bằng phương pháp cộng đồng cùng tham gia tại phường % thị xã Đông Hà - tỉnh Quảng Trị năm 2004, luận văn tốt nghiệp bác sĩ Chuyên Khoa cấp I.
58. Nguyễn Kim Tiến, Vũ Sinh Nam (2001), "Nghiên cứu xây dựng mô hình phòng chống sốt xuất huyết dengue dựa trên sự tham gia của cộng đồng và sử dụng tác nhân sinh học Mesocyclops tại Kiên Giang", Tạp chí Y học dự phòng, tập XI, sỐ 3 (49), tr.21-27.
59. Nguyễn Thị Kim Tiến, Huỳnh Thu Thuỷ (2004), Thực trạng về sử dụng nước cho ăn uống sinh hoạt tại ba tỉnh Tiền Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, 2002, Tạp chí Y học dự phòng, tập XIV, số 1 (64),tr. 31-35.
60. Nguyễn Thị Kim Tiến, Nguyễn Ngọc Anh Tuấn (2001), "Phân tích một số đặc điểm dịch tễ về các trường hợp tử vong do bệnh sốt xuất huyết dengue tại khu vực phía Nam trong năm 2000", Tạp chí Y học dự phòng, tập XI, số 2(48), tr.63-67.
61. Nguyễn Kim Tiến, Lương Chấn Quang (2001), "Đánh giá về mô hình phòng chống sốt xuất huyết dựa vào cộng đồng thông qua đội ngũ cộng tác viên ở khu vực phía Nam, 1999-2000", Tạp chí Y học dự phòng, tập XI, số 2 (48), tr.68-75.
62. Nguyễn Văn Tới, Lê Công Minh (2010), Hiệu quả truyền thông trong thay đổi nhận thức của người dân về phòng chống sốt xuất huyết tại Bảo Vinh, Long Khánh, Đồng Nai năm 2009, Tạp chí y học Thực hành TP. Hồ Chí Minh, tập 14, số 2, tr.48-52.
63. Trung tâm Y tế dự phòng Cà Mau (2008), Hội nghị Tổng kết hoạt động phòng chống SXHD tỉnh Cà Mau từ 2004-2008.

TIẾNG ANH
64. Anun Chaikoolvatana , Suparat Chanruang (2008), A comparison of dengue hemorrhagic fever control interventions in Northeastern Thailand, Southeast Asian J. Trop Med Public health, Vol 39, No 4,
65. Arun K Raju (2003), Community Mobilization in Aedes aaegypti Control Programme by Source Reduction in Peri-Urban District of Lautoka, Viti Levu, Fiji Islands, Dengue Bullentin-Vol 27, pp. 149-155.
66. Anupong Sujariyakul, Sa-Wang Prateepko (2005), Transmission of Dengue Haemorrhagic Fever At Home or School, Dengue Bullentin-Vol 29, pp. 32-.40.
67. Cao Xuan Thanh Phuong, Ngo Thi Nhan (2004), Evaluation of an algorithm for intergrated management of childhood illness in an area of Vietnam with dengue, Trop Med Int Health, 9(5):573-81.
68. Constantianus J. M., Koenraadt (2006), Dengue knowledge and practices and their impact on Aedes Aegypti populations in Kamphaeng Phet, Thailand,, Am. J. Trop. Med. Hyg, 74(4), pp. 692–700.
69. Chaturved UC, Rachina Nagar (2008), Dengue and dengue haemorrhagic fever: Indian persective, J.Biosci, 33(4), pp.429-441
70. Chusak Prasittisuk, Vijay Kumar (1998), Current Status of Dengue/Dengue Haemorrhagic Fever in WHO Sauth- East Asia Region, Dengue Bullentin-Vol 22, pp. 01-10.
71. Duane Gubler (2005), The emergence of epidemic dengue fever and dengue hemorrhagic fever in the Americas: a case of failed public health policy, Rev Panam Salud Publica, Plublic Health 17(4), pp.221-224
72. Farizah Hairi, and Ong, Cyril H.S. (2003), A Knowledge, Attitude and Practices (KAP) Study on Dengue among Selected Rural Communities in the Kuala Kangsar District, Asia Pacific Journal of Public Health, 15 (1). pp. 37-43
73. Gary G. Clark, Duane J. Gubler (2002), Communiti-Based Dengue Prevention Programs In Puerto Rico: Impact On Knowledge, Behavior And Residential Mosquito Infestation, Am J Trop.Med Hyg, 67 (4), pp. 363-370.
74. Gary G. Clark, Duane J. Gubler (2004), Development of Pilot Programmes for Dengue Prevention in Puerto Rico: A Case Study, Dengue Bullentin-Vol 28, pp. 48-52.
75. Gubler DJ. (2006), Dengue/dengue hemorrhagic fever: history and current status, Novartis Found Symp, pp. 3-16.
76. Hoang Lan Huong, Peter J de Vries, Tran TT Nga, Phan T Giao, Le Q Hung, Nguyen V Nam, Nico Nagelkerke. (2006), Dengue as a cause of acute undifferentiated fever in Vietnam, BMC infectious diseases, 6(123)pp. 56-59.
77. Hseih YH., Ma S. (2009), Intervention measures, turning point, and reproduction number for dengue, Singapore, 2005, Am J Trop Med Hyg, 80 (1) pp.66-71.
78. Kittigul L, Suankeow K, Sujirarat D, Yoksan S. (2003), Dengue hemorrhagic fever: knowledge, attitude and practice in Ang Thong Province, Thailand, Southeast Asian J Trop Med Public Health, 34(2):385-92
79. Jamaiah I , Rohela M (2005), Prevalence of dengue fever and dengue hemorrhagic fever in hospital Tengku Ampuan Rahimah, Klang, Selangor, Malaysia, Vol 36 (suppl 4), pp. 196-201.
80. Mariano Bonet, Ana-Maria Ibarra (2007), Social and environmental determinants of Aedes aegypti infestation in Central Havana : results of a case-control study nested in an integrated dengue surveillance programme in Cuba, Volume 12, no 4, pp. 503-510.
81. Matta S., Bhalla S , Singh D., Rasania S K , Singh S.,(2006), Knowledge, Attitude & Practice (KAP) on Dengue fever: A Hospital Based Study, Indian Journal of Community Medicine Vol. 31, No. 3,
82. Nahida Ahmed (2007), Knowledge, attitude and practice on Dengue fever prevention among the people im male, madivies, A Theisis submitted in Partial Fulfillment of the Requerements for degree of Master, Chulalongkorn University, pp. 31-40.
83. Newton G. Madeira1, Carlos Alberto Macharelli, José Figueiredo. (2002), Education in primary school as a strategy to control dengue, Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, 35(3) pp. 221-226.
84. Pai HH, Lu YL. (2009), Seasonal abundance of vectors at outdoor environments in endemic and nonendemic districts of dengue in Kaohsiung, South Taiwan, J Environ Health, Vol. 71(6), pp.56-60.
85. Schreiber MJ, Holmes EC, Ong SH, Soh HS, Liu W, Tanner L, Aw PP, Tan HC, Ng LC. (2009), Genomic epidemiology of a dengue virus epidemic in urban Singapore, J Virol, 83(9), pp.4163-73.
86. Renato M. Oliveira, Maria G. Ribeiro, Household Survey Of Dengue Infection in Central Brazil : Spatial Point Pattern Analysis And Risk Factors Assessment, Am J Trop.Med Hyg, 71 (5), pp. 646-651.
87. Tran Tan Tram, Nguyen Thi Ngoc Anh (2003), The Impact of health Education on Mother's Knowledge, Attitude and Practice (KAP) of dengue haemorrhagic fever, Dengue bulletin, vol 27,pp. 174-180.
88. Victor TJ, M. Malathi, R. Asokan, P. Padmanaban (2007), Laboratory-based dengue fever surveillance in Tamil Nadu, India, Indian J Med Res. 126(2) pp.112-5.
89. Vasilakis N, Weaver SC (2008), The history and evolution of human dengue emergence, Adv Virus Res, pp.1-76
90. Virat Puthimethee, Timothy P. Endy (2005), Economic Impact of Dengue Fever/ Dengue Hemorrhagic Fever In Thailand At The Family And Population Levels, Am J Trop.Med Hyg, 72 (6), pp. 786-791.
91. Yuri Pervikov (2000), Development of Dengue Vaccine, Department of Vaccines and Biologicals, Dengue Bulletin Volume 24, december-2000 WHO,1211 Geneva 27, Switzerland.
92. Will Parks, Linda Lloyd, Planning social mobilization and communication for dengue fever prevention and control.
WHO (2006), Report of the Scientific Working Group meeting on Dengue, Geneva, 1-5 October 2006

ngoc2505
29-12-2012, 15:10
Đúng là tiền nào của đấy!Có nên giới thiệu cho tụi bạn không nhỉ? :))

ngocphuc_91
08-01-2013, 20:23
Tài liệu này tham khảo khá tốt

anbien2013
07-04-2013, 20:49
mình chỉ chỉnh sửa lại phần mờ đầu thôi còn nội dung tốt. Tks chủ thớt

rubyst
25-05-2013, 10:10
nội dung luận văn perfect

trinhtanbinh
07-06-2013, 15:52
mai có bài để nộp rồi

hamahuutri
11-06-2013, 19:20
Đề tài khó thật, mãi mới tìm thấy ở đây bài mẫu. Thanks

anh_yeu_em1
25-08-2013, 12:47
Tài liệu hay thế mà giá phải chăng nữa

Nấm kute
13-09-2013, 08:59
cuối cùng cũng có luận văn mẫu. :)

nguyễn ngọc tiến
05-10-2013, 11:04
mình chỉ chỉnh sửa lại phần mờ đầu thôi còn nội dung tốt. Tks chủ thớt

vumo
05-12-2013, 16:06
Tài liệu chuẩn không cần chỉnh, à quên, phải chỉnh lại tên chứ

dangduyquang
27-12-2013, 20:17
Cám ơn bạn bài viết hay và có chất lượng. Phát huy bạn nhé. Cám ơn

bsthem
29-12-2013, 21:48
cám ơn các bạn đã giúp mình hoàn thành luận văn cuối khoá

Tuan Khang
07-03-2014, 12:52
Không hối hận khi mua tài liệu này

nhdangytdp
02-08-2014, 09:04
Tài liệu này tôi độc quyền rồi nha ^^

nguyendinhhoa0214
03-10-2014, 15:04
Chúc thư viện kilobooks ngày càng phát triển lẫn số lượng và chất lượng nhé!

Maimai Mot Niemtin
26-11-2014, 01:18
400 xu không uổng mà, tài liệu quá chất lượng

b b
14-01-2015, 09:26
Kỳ này tốt nghiệp bằng khá rồi :D

kiujuwai
22-01-2015, 13:16
Cũng may có tài liệu Nghiên cứu tình hình sốt xuất huyết Dengue tại huyện Trần văn Thời tỉnh Cà Mau năm 2009 để tham khảo cho bài luận của mình, không là bí luôn rồi

boa
11-02-2015, 10:01
Bài của mình mà điểm cao sẽ hậu tạ cho bạn thật lớn

kiujuwai
20-03-2015, 08:55
nhờ hỗ trợ của kilobooks mà mình tìm được tài liệu này. Cảm ơn các bạn.

Nguyễn Mai Phương 2810
30-05-2015, 14:56
Tài liệu Nghiên cứu tình hình sốt xuất huyết Dengue tại huyện Trần văn Thời tỉnh Cà Mau năm 2009 chất lượng thật đấy

Hào Tạ
16-06-2015, 20:08
phytoplanton ơi là phytoplanton, sao kiếm đâu tài liệu đúng mình cần thế

kimbui
07-07-2015, 09:30
Toàn tài liệu chuẩn, down nhanh kẻo lỡ

nhuannguyen8029
22-08-2015, 17:05
Tài liệu hữu ích quá, đi thực tập cũng dc máy mò tí mà chả hiểu cái này.

men_to_92
16-11-2015, 21:20
cũng may có bài mẫu. Mình hoàn thành luận văn cuối năm rồi.

bentreutd
13-12-2015, 15:50
nội dung đồ án perfect

kingotmoon
15-12-2015, 11:18
Chúc thư viện kilobooks ngày càng phát triển lẫn số lượng và chất lượng nhé!

tranhoangnam12534
16-12-2015, 10:40
Tìm hoài mới thấy, cảm ơn phytoplanton nhé!

Aries Kai
17-02-2016, 20:53
Cái này hay quá. Cảm ơn bạn đã chia sẻ.

duongtri02
13-03-2016, 07:53
Tài liệu này tham khảo được

Thobaymau
24-03-2016, 19:48
Tài liệu rất giá trị, tham khảo tốt

daigia87vodoi
02-04-2016, 09:38
Bạn Thobaymau mua rồi share cho mình với!

thaithang
08-05-2016, 14:18
Tài liệu này tham khảo khá tốt

Trinh Kieu Pham
23-05-2016, 22:31
nhờ hỗ trợ của kilobooks mà mình tìm được tài liệu này. Cảm ơn các bạn.

Đinh Đan 27091995
26-05-2016, 12:35
Tài liệu Nghiên cứu tình hình sốt xuất huyết Dengue tại huyện Trần văn Thời tỉnh Cà Mau năm 2009 rất tuyệt. Cảm ơn nhiều!

kim oanh rom
02-06-2016, 21:24
Kilobooks toàn tài liệu độc

thuvan3309@gmail.com
16-09-2016, 15:44
Tài liệu hữu ích quá, đi thực tập cũng dc máy mò tí mà chả hiểu cái này.

dante15
07-02-2017, 14:57
Bạn thuvan3309@gmail.com mua rồi share cho mình với!

duytrankhoahoc
17-02-2017, 18:28
400 xu hơi cao, hạ giá chút bạn ơi, con nhà nghèo ham học nè ^^