PDA

Xem tài liệu đầy đủ : Tài Liệu Giáo án lớp 2 tuần 30kagome_inu21
28-10-2011, 21:41
TUẦN 30 Thứ hai ngày 12 tháng 4 năm 2010
Toán: KI – LÔ - MÉT
I . Mục tiêu
- Biết ki-lô-mét là một đơn vị đo độ dài, biết đọc, viết kí hiệu đơn vị ki-lô-mét.
- Biết được quan hệ giữa đơn vị ki-lô-mét với đơn vị mét. Biết tính độ dài đường gấp khúc với các số đo theo đơn vị ki-lô-mét.
- Có kĩ năng so sánh giữa các khoảng cách đo bằng km, m, dm, cm.
* Bài 1, 2, 3.
II . Đồ dùng dạy học : Bản đồ VN
III . Các hoạt động dạy họcHoạt động dạy

Hoạt động học1 . Kiểm tra bài cũ
1dm = .cm cm = 1m
1m = cm dm = 1m
- Nhận xét ghi điểm .
2 .Bài mới
* Giới thiệu Km
+Kể tên các đơn vị đo độ dài ?
-Trong thực tế con người phải thực hiện đo những độ dài rất lớn như đo độ dài con đường quốc lộ , con đường nối giữa các tỉnh .vì thế người ta đã nghĩ ra một đơn vị đo lớn hơn mét là Ki lô mét.
- Ki lô mét kí hiệu là: km.
- 1 kilômét có độ dài bằng 1000 mét.
- GV ghi bảng : 1km = 1000 m
* Luyện tập , thực hành
Bài1 :Số ?
- Gọi HS lên bảng làm cả lớp làm vào bảng con
-GV nhận xét sửa sai .
Bài 2 :
- GV vẽ đường gấp khúc như SGK lên bảng và yêu cầu HS đọc tên từng đường thẳng .
+ Quảng đường từ A à B dài bao nhiêu km ?
+ Quảng đường từ B à D dài bao nhiêu km ?
+ Quảng đường từ C à A dài bao nhiêu km ?
Bài 3 :Nêu rõ số đo thích hợp .(theo mẫu )
- Quãng đường từ Hà Nội đến Cao Bằng dài 285 km.
- GV yêu cầu HS tự quan sát hình trong SGK và làm bài .
- GV gọi HS lên bảng chỉ lược đồ và đọc tên, đọc độ dài của các tuyến đường.

3 . Củng cố , dặn dò
+ 1 Km bằng bao nhiêu mét ?
+ 1 m bằng bao nhiêu cm?
+ 1 m bằng bao nhiêu dm ?
- Nhận xét tiết học.


-2H lên bảng
-Xăng-ti-mét , đe-xi-mét , mét- HS đọc : 1km bằng 1000m.

1 km = 1000m 1000m = 1km
1 m = 10 dm 10 dm = 1 m
1 m = 100cm 10 cm = 1dm+ Quảng đường từ A à B dài 23 km
+ Quảng đường từ B à D dài 90 km
+ Quảng đường từ C à A dài 65 km

- HS quan sát lược đồ.


Quãng đường

Độ dàiHà Nội – Cao Bằng

285 kmHà Nội – Lạng Sơn

169 kmHà Nội – Hải Phòng

102 kmHà Nội – Vinh

308 kmVinh – Huế

368 km1 km = 1000 m.
1 m = 100 cm
1 m = 10 dm

Nga Bùi Thị Hằng
08-04-2014, 11:13
Chia sẻ tài liệu miễn phí