Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  CHUYÊN ĐỀ Ảnh hưởng của nhiệt độ bảo quản khác nhau đến hàm lượng tổng chất rắn hòa tan trong quá trình bảo quản quả vải

  Q
  Quản Minh Anh Quản Minh Anh is offline (21 tài liệu)
  Thành Viên Mới
  1
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Ảnh hưởng của nhiệt độ bảo quản khác nhau đến hàm lượng tổng chất rắn hòa tan trong quá trình bảo quản quả vải
  (Effect of total soluble solid during storage of litchi fruits under different temperatures)

  ABSTRACT
  Litchi (Litchi chinenesis Sonn.) is the most important fascinating sub-tropical fruit which deteriorates rapidly
  within 24 hours after harvest, if stored at ambient temperature (140C and 320C). Shahi variety of litchi was taken as
  a sample for evaluation of total soluble solid (TSS). The graded litchi was treated with different chemicals i.e.
  Sulphites, Borex and Bavistin. The treated and untreated litchis were packed in in different packaging materials. It
  was observed that the TSS (0Brix) of litchi fruits increased the storage period increased. Total soluble solids
  reducing sugar, non-reducing sugar and total sugar increased up to 10 days of storage of there after declined.
  Trả lời · 05-02-2017 lúc 10:21
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  Q
  Quản Minh Anh Quản Minh Anh is offline (21 tài liệu)
  Thành Viên Mới
  1
  Xem 21 Mua 0 Bình luận 0

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Q
  Thành Viên Mới
  1
  Tham gia ngày
  Feb 2017
  Bài gởi
  21
  Tài liệu đã gửi
  21
  Mã số thành viên
  1537300
  Tài khoản thưởng
  0 đ

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)