Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  CHUYÊN ĐỀ 70 câu trắc nghiệm đúng sai, giải thích và đáp án môn Luật Ngân sách Nhà nước (Tài liệu hay)

  301283 301283 is offline (3,124 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  4
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  7
 3. Chia sẻ
  40
 4. Thông tin
  17
 5. Công cụ
 6. LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (Đề cương ôn tập)

  I/ CÂU NHẬN ĐỊNH: ĐÚNG HOẶC SAI (GIẢI THÍCH)


  Câu 1: Nguồn vốn vay nợ của CP được sử dụng để đảm bảo họat động thường xuyên của các cơ quan quản lý hành chính NN.
  SAI. Khoản 2 điều 8 Luật ngân sách năm 2002 quy định nguồn vốn vay nợ trong và ngoài nước không sử dụng cho tiêu dùng, chỉ sử dụng vào mục đích phát triển và đảm bảo bố trí ngân sách để chủ động trả hết nợ khi đến hạn.

  Câu 2: Thu bổ sung để cân đối ngân sách là khoản thu thường xuyên của các cấp ngân sách.

  SAI. Là khoản thu bổ sung từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới nhằm đảm bảo cho chính quyền cấp dưới cân đối nguồn ngân sách để thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh được giao (khoản 4 Mục II Thông tư số 59/2003/TT-BTC).

  Câu 3: Khoản thu 100% của ngân sách địa phương là khoản thu do cấp ngân sách địa phương nào thì cấp ngân sách đó được hưởng 100%.

  SAI. Khoản thu 100% của ngân sách địa phương sẽ có những khoản thu 100% của NS tỉnh, khoản thu 100% NS huyện và 100% ngân sách xã. vấn đề phân chia này sẽ do HĐND tỉnh quyết định trên cơ sở những nguyên tắc chung về phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi giữa các cấp địa phương nhằm tạo điều kiện cho các địa phương thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.

  Câu 4: Khoản thu từ thuế GTGT là khoản thu được phân chia theo tỷ lệ % giữa NSTW và NSĐP.

  SAI. Khoản thu từ thuế giá trị gia tăng còn là khoản thu thuế giá trị gia tăng hàng hóa nhập khẩu (điểm a khoản 1 điều 30 LNS). Các khoản thu phân chia tỷ lệ % giữa NSTW và ngân sách địa phương đó là khoản thu phát sinh trên địa bàn NS địa phương, địa phương được giữ lại một phần theo tỷ lệ nhất định phần còn lại phải nộp cho NSTW.

  Câu 5: Kết dư NSNN hàng năm được nộp vào quỹ dự trữ NN theo qui định của Pháp luật NS hiện hành.

  SAI. Điều 63 LNS năm 2002 quy định: “Kết dư ngân sách trung ương, ngân sách cấp tỉnh được trích 50% chuyển vào quỹ dự trữ tài chính, 50% chuyển vào ngân sách năm sau, nếu quỹ dự trữ tài chính đã đủ mức giới hạn thì chuyển số còn lại vào thu ngân sách năm sau. Kết dư ngân sách các cấp khác ở địa phương được chuyển vào thu ngân sách năm sau”.
  Trả lời · 28-03-2012 lúc 10:16
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  301283 301283 is offline (3,124 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  4
  Xem 8,778 Mua 17 Bình luận 7

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên Tích Cực
  4
  Tham gia ngày
  Dec 2010
  Bài gởi
  3,281
  Tài liệu đã gửi
  3124
  Tài liệu đã bán
  7364
  Tài liệu đã mua
  35
  Mã số thành viên
  79519
  Tài khoản thưởng
  30 đ
 8. B
  baby789 · Thành Viên KiloBooks · 2 bài gởi
  Kilobooks toàn tài liệu độc
  Trả lời · 07-05-2013 lúc 07:57 #2
 9. B
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  May 2013
  Bài gởi
  2
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  984239
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 10. N
  nhat.chi.123 · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  cám ơn các bạn đã giúp mình hoàn thanh luận văn cuối khoá.
  Trả lời · 02-06-2013 lúc 14:18 #3
 11. N
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Jun 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  1008797
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 12. T
  tanghoa_2008 · Thành Viên KiloBooks · 5 bài gởi
  mình chỉ chỉnh sửa lại phần mờ đầu thôi còn nội dung tốt. Tks chủ thớt
  Trả lời · 28-07-2013 lúc 14:25 #4
 13. T
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  May 2013
  Bài gởi
  5
  Tài liệu đã mua
  5
  Mã số thành viên
  982695
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 14. H
  hqhuy10 · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  Đúng là tiền nào của đấy!Có nên giới thiệu cho tụi bạn không nhỉ? )
  Trả lời · 24-09-2013 lúc 09:55 #5
 15. H
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Sep 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  1065979
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 16. A
  anh_23 · Thành Viên KiloBooks · 60 bài gởi
  Tài liệu có phí à? Thôi kệ đầu tư cho sự học mà
  Trả lời · 17-11-2013 lúc 11:58 #6
 17. A
  Thành Viên KiloBooks
  1
  Tham gia ngày
  Dec 2011
  Bài gởi
  60
  Tài liệu đã mua
  76
  Mã số thành viên
  456876
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 18. V
  vnachill · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  Tài liệu hay thế mà giá phải chăng nữa
  Trả lời · 04-03-2014 lúc 11:44 #7
 19. V
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Mar 2014
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  1142201
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 20. T
  thaitrungluan13 · Thành Viên KiloBooks · 16 bài gởi
  cũng may có bài mẫu. Mình hoàn thành luận văn cuối năm rồi.
  Trả lời · 29-10-2014 lúc 22:13 #8
 21. T
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Oct 2014
  Bài gởi
  16
  Tài liệu đã mua
  16
  Mã số thành viên
  1238743
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Các từ khoá được tìm kiếm:

trac nghiem luat ngan sach nha nuoc

cau hoi trac nghiem mon luat ngan sach nha nuoc

nhan dinh dung sai luat thue

trắc nghiệm luật ngân sách nhà nước

nhận định đúng sai môn luật ngân sách nhà nước

câu hỏi trắc nghiệm luật ngân sách nhà nước

khang dinh dung sai luat tai chinh

cau hoi dung sai giai thich mon marketing co dap an

cau hoi nhan dinh dung sai mon luat thue

nhan dinh dung sai mon luat ngan hang

Nhan dinh dung sai mon luat ngan sach

trắc nghiệm luật ngân sách

cau hoi bai tap co dap an mon nsnn trac nghiem dung sai mon thue nha nuoc co giai thich cau hoi dung sai giai thich mon luat hanh chinh nhan dinh dung sai luat ngan hang 70 cau bo cau hoi trac nghiem mon luat ngan sach nha nuoc đáp án bài tập luật ngân sách nhà nước nhan dinh dung sai va giai thich mon luat ngan hang de thi trac ngiem mon luat ngan sach trắc nghiệm luật nsnn câu hỏi nhận định đúng sai và giải thích về luật tai chinh nha nuoc cau hoi chon dap an dung sai quan tri hoc nhan dinh dung sai luat tai chinh cau hoi dung sai giai thich mon thi truong chung khoan

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)

trac nghiem luat ngan sachn sách nhà nước trac nghiem luat ngan sach nha nuoc nhan dinh dung sai luat tai chinh nhan dinh dung sai mon luat ngan hang Cau hoi dung sai cua mon quan ly ngan sach khang dinh dung sai luat tai chinh trắc nghiệm luật ngân sách nhà nước câu hỏi đúng sai luật quốc tế cau hoi trac nghiem dung sai mon quan tri hoc Cau hoi dung sai giai thich quan tri cau hỏi trắc nghiệm luật ngân sách Cau hoi dug sai mon luat hah chih cau hoi trac nghiem ngan sach nha nuoc bai thi trac nghiem luat tai chinh nha nuoc bai tap phan dung sai mon phap luat dai cuog cau hoi dung sai luat thue nhan dinh dung sai luat thue cau hoi trac nghiem mon luat ngan sach nha nuoc dạng đúng sai môn marketing căn bản nhan dinh mon luat thue nhan dinh dung sai luat bao hiem hoi dap mon luat ngan sach nha nuoc bah tap dung sai giai thich mon marketing can ban cau hoi trac ngiem co dap an mon ly luan nha nuoc câu hỏi đúng sai môn marketing căn bản nhan dinh dung sai mon luat thue trac nghiem luat tai chinh nha nuoc nhan dinh dung sai ve mon luat tai chinh nhan dinh dung sai nsnn trac nghiem dung sai tai chinh hoc cau hoi chon dap an dung sai quan tri hoc nhan dinh dung sai mon quan tri hoc dung sai giai thich mon thi truong chung khoan khang dinh dung sai mon luat tai chinh cau hoi trac nghiem luat ngan sach nha nuoc trac nghiem kem giai thich mon luat ngan hang cau hoi nhan dinh mon luat tai chinh trac nghiem luat ngan hang co loi giai thich bai tap dung sai giai thich mon luat hien phap ngan hang cau hoi nhan dinh dung sai marketing cau hoi chuong 2 trac nghiem ngan sach nha nuoc LUAT NGAN SACH NHAN NUOC CAU HOI CHAC NGHIEM nhan dinh dung saimon bat dong san cau hoi dung sai mon thue nha nuoc co dap an trac nghiem dung sai tam ly hoc dai cuong cau hoi dung sai giai thich mon luat hanh chinh cau hoi trac nghiem ve luat ngan sach nha nuoc cau hoi giai thich ngan sach nha nuoc cau hoi dung sai mon maketing cang ban trắc nghiệm luật nsnn nhan dinh dung sai mon phap luat ve thue tai lieu trac nghiem ngan sach nha nuoc trac nghiem ngan sach nha nuoc De thi trac nghiem mon luat ngan sach Trắc nghiệm luật ngân sách bo de thi trac nghiem luat ngan sach nha nuoc bo de thi trac nghiem mon luat ngan sach nha nuoc bo cau hoi trac nghiem mon luat ngan sach nha nuoc luật ng khang dinh dung sai ve thue trac nghiem dung sai mon liat nhan sach nha nuoc trac nghiem luat ngan sach Khang dinh dung sai mon Luat NSNN nhan dinh dung sai luat ngan hang 70 cau bai tap trac nghiem luat ngan sach Nhan dinh dung sai mon luat ngan sach nhan dinh dung sai luat ngan sach nha nuoc Trac ngiem luat ngan sach de trac nghiem ve ngan sach nha nuoc trắc nghiệm luật ngân sách trac nghiem luat ngan sach co dap an cau hoi nhan dinh dung sai mon luat thue trắc nghệm luật ngân sách nhà nứơc nhan dinh dung sai mon thue thu ngan sach nha nuoc cau hoi trac nghiem bai tap trac nghiem mon quan ly ngan sach nha nuoc mon ngan sach nha nuoc cau hoi trac nghiem Dung Sai(co giai thich)mon Kinh Te Phat Trien. nhận đinh môn luật ngân sách câu hỏi trắc nghiệm luật ngân sách de thi trac ngiem mon luat ngan sach nhan dinh dung sai luat:thue khang dinh dung si mon luat ngan hang bai tap dang giai thich dung sai mon marketing cau hoi trac nghiem ngân sach nha nươc cau hoi trac nghiem ve quan ly ngan sach nha nuoc dethi dapan luat ngan sach nha nuoc trac ngiem dung sai luat hanh chinh nhận định đúng sai luật thuế cau hoi dung sai ve lao dong cau hoi trac nghiem dung sai mon kinh te chinh tri bán trắc nghiệm ngân sách nhà nước nhan dinh dung sai mon luat tai chinh trac nghiem dung sai mon luat ngan hang các câu trắc nghiệm luật ngân sách tính đối giá là gì trắc nghiệm ngân sách nhà nước

Xem các từ khóa (tags) khác