Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TÀI LIỆU 59 câu hỏi - đáp án ôn thi luật thương mại tài liệu thầy cô cung cấp

  mongkhuyet mongkhuyet is offline (1,660 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  4
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  113
 3. Chia sẻ
  356
 4. Thông tin
  116
 5. Công cụ
 6. HỆ THỐNG 59 CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN ÔN THI LUẬT THƯƠNG MẠI do thầy cô cung cấp , với nội dung câu hỏi bám sát nội dung ra thi . Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn !


  Câu 1: Phân tích khái ni
  ệm và đặc điểm của mua bán hàng hóa trong thương mại. Phân biệt quan hệ mua bán hàng hóa trong thương mại với quan hệ hàng đổi hàng, quan hệ tặng cho hàng hóa, quan hệ cho thuê hàng hóa.
  Khái niệm và đặc điểm của mua bán hàng hóa trong thương mại.
  1. Khái niệm: (Khoản 8 điều 3 Luật TM)
  Mua bán hàng hóa là hoạt động thương mại, theo đó bên bán có nghĩa vụ giao hàng, chuyển quyền sở hữu hàng hóa cho bên mua và nhận thanh toán, bên mua có nghĩa vụ thanh toán cho bên bán và nhận hàng và quyền sở hữu hàng hóa theo thỏa thuận.
  Hàng hóa bao gồm (Điều 3 (2)):
  a) Tất cả các loại động sản, kể cả động sản hình thành trong tương lai;
  b) Những vật gắn liền với đất đai
  1. Bất động sản bao gồm: Đất đai; Nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất đai, kể cả các tài sản gắn liền với nhà, công trình xây dựng đó; Các tài sản khác gắn liền với đất đai; Các tài sản khác do pháp luật quy định.
  2. Động sản là những tài sản không phải là bất động sản.
  3. Quyền tài sản (Điều 181 BLDS) là động sản.
  2. Đặc điểm
  - Chủ thể của hoạt động mua bán hàng hóa trong thương mại là thương nhân hoặc thương nhân và các chủ thể khác có nhu cầu về hàng hóa.
  - Đối tượng của quan hệ mua bán hàng hóa theo quy định của Luật Thương mại là hàng hóa theo quy định tại khoản 2 điều 3 Luật Thương maị.

  - Hình thức: HĐ là phương tiện để các bên ghi nhận kết quả đã thoả thuận được.
  NOTE: HĐ có thể được xác lập bằng lời nói, bằng văn bản hoặc có thể xác lập bằng hành vi. Đối với các HĐ pháp luật quy định phải lập bàng văn bản thì phải tuân theo quy đinh đó, ví dụ: HĐ mua bán quốc tế.
  Quá trình thực hiện hành vi mua bán hàng hóa gắn liền với quá trình chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa từ bên bán sang bên mua.
  Phân biệt quan hệ mua bán hàng hóa trong thương mại với một số quan hệ có đối tượng là hàng hoặc hàng hóa.

  Mua bán HH Hàng đổi hàng Tặng cho HH Cho thuê HH
  KN Là hoạt động thương mại. Là giao dịch dân sự. Là giao dịch dân sự. Có thể là hđộng TM hoặc giao dịch dân sự.
  Chủ thể Chủ yếu là các thương nhân với nhau, gồm: bên mua & bên bán. Là chủ thể của QH PL nói chung, gồm: 2 bên trao đổi cho nhau. Là chủ thể của QH PL nói chung, gồm: bên tặng & bên đuợc tặng. Nếu là HĐ TM thì bên thuê phải là thương nhân, gồm: bên thuê & bên cho thuê.
  Đối tượng Là hàng hoá qđ tại k2Đ3 LTM. Hàng hoá theo quy định của BLDS. Hàng hoá theo quy định của BLDS. Là hàng hoá theo qđ của LTM.
  Chuyển quyền SH Bên bán chuyển HH, quyền SH cho bên mua và nhận thanh toán; Bên mua nhận quyền SH HH và thanh toán cho bên bán. Kể từ thời điểm giao hàng thì quyền SHHH đc chuyển từ người bán sang nguời mua. Hai bên chuyển giao HH & quyền SH cho nhau. Bên tặng chuyển quyền SH cho bên được tặng; bên được tăng ko có nghĩa vụ gì với bên tặng. Ko chuyển quyền SH mà người thuê chỉ có quyền sử dụng trong một thời gian nhất định theo thoả thuận và trả tiền thuê cho bên cho thuê.
  Mục
  đích
  Kinh doanh thu lợi nhuận. Đổi hàng này lấy hàng kia, phục vụ cho nhu cầu trong cuộc sống. Xuất phát từ ý chí của 1 bên chủ thể tặng cho vì nhiều mục đích khác nhau. Kinh doanh thu lợi nhuận.
  Luật áp dụng LTM và LDS LDS LDS LTM và LDS

  Câu 2: Phân tích khái niệm và đặc điểm của mua bán hàng hóa trong thương mại. Phân biệt quan hệ mua bán hàng hóa với quan hệ mua bán tài sản trong dân sự.
  Khái niệm và đặc điểm của mua bán hàng hóa trong thương mại.
  Khái niệm Mua bán hàng hóa là hoạt động thương mại, theo đó bên bán có nghĩa vụ giao hàng, chuyển quyền sở hữu hàng hóa cho bên mua và nhận thanh toán, bên mua có nghĩa vụ thanh toán cho bên bán và nhận hàng và quyền sở hữu hàng hóa theo thỏa thuận.
  Hàng hóa bao gồm (Điều 3 (2)):
  a) Tất cả các loại động sản, kể cả động sản hình thành trong tương lai;
  b) Những vật gắn liền với đất đai
  1. Bất động sản bao gồm: Đất đai; Nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất đai, kể cả các tài sản gắn liền với nhà, công trình xây dựng đó; Các tài sản khác gắn liền với đất đai; Các tài sản khác do pháp luật quy định.
  2. Động sản là những tài sản không phải là bất động sản.
  3. Quyền tài sản (Điều 181 BLDS) là động sản.
  2. Đặc điểm
  - Chủ thể của hoạt động mua bán hàng hóa trong thương mại là thương nhân hoặc thương nhân và các chủ thể khác có nhu cầu về hàng hóa.
  - Đối tượng của quan hệ mua bán hàng hóa theo quy định của Luật Thương mại là hàng hóa theo quy định tại khoản 2 điều 3 Luật Thương maị.
  - Hình thức: HĐ là phương tiện để các bên ghi nhận kết quả đã thoả thuận được.
  NOTE: HĐ có thể được xác lập bằng lời nói, bằng văn bản hoặc có thể xác lập bằng hành vi. Đối với các HĐ pháp luật quy định phải lập bàng văn bản thì phải tuân theo quy đinh đó, ví dụ: HĐ mua bán quốc tế.
  Quá trình thực hiện hành vi mua bán hàng hóa gắn liền với quá trình chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa từ bên bán sang bên mua.
  Phân biệt quan hệ mua bán hàng hóa với quan hệ mua bán tài sản trong dân sự.

  Quan hệ mua bán HH Mua bán tài sản trong dân sự

  Là hoạt động thương mại. Là giao dịch dân sự.
  Chủ thể Chủ yếu là giữa các thương nhân với nhau. Là chủ thể của quan hệ pháp luật nói chung.
  Đối tưọng Phạm vi hẹp hơn chỉ đối với hàng hoá theo qđ tại k2Đ3 LTM không có bất động sản. Phạm vi rộng hơn bao gồm tất cả cá loại tài sản theo quy định của BLDS trong đó có cả bất động sản.
  Phạm vi Phạm vi hẹp hơn chỉ là một dạng của quan hệ mua bán tài sản trong dân sự. Phạm vi rộng hơn.
  Mục đích Kinh doanh thu lợi nhuận. Nhiều mục đích khác nhau nhưng không nhất thiết là phải có mục đích lợi nhuận như trong mua bán hàng hoá.
  Luật áp dụng LDS và LTM. LDS.


  Các tài liệu liên quan đến : " HỆ THỐNG 59 CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN ÔN THI LUẬT THƯƠNG MẠI "

  Đề cương ôn tập luật ngân sách nhà nước ( câu hỏi và đáp án)
  http://www.kilobooks.com/tags/luat-thuong-mai/
  Pháp Luật Thương Mại Hàng Hóa Hoa Kỳ - Cơ Hội Và Thách Thức Đối Với Việt Nam Khi Giao Lưu Thương Mại Hàng Hóa Với Hoa Kỳ
  Bài tập lớn học kỳ môn Luật thương mại 2 (8 điểm)
  Trả lời · 20-02-2013 lúc 14:01
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  mongkhuyet mongkhuyet is offline (1,660 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  4
  Xem 22,491 Mua 116 Bình luận 113

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên Tích Cực
  4
  Tham gia ngày
  Oct 2011
  Bài gởi
  2,033
  Tài liệu đã gửi
  1660
  Tài liệu đã bán
  3008
  Tài liệu đã mua
  67
  Mã số thành viên
  399894
  Tài khoản thưởng
  50 đ
 8. B
  binhthanhbinhhoa · Thành Viên KiloBooks · 2 bài gởi
  mình chỉ chỉnh sửa lại phần mờ đầu thôi còn nội dung tốt. Tks chủ thớt
  Trả lời · 21-02-2013 lúc 13:39 #2
 9. B
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Feb 2013
  Bài gởi
  2
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  901265
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 10. B
  baugioi · Thành Viên KiloBooks · 4 bài gởi
  mình chỉ chỉnh sửa lại phần mờ đầu thôi còn nội dung tốt. Tks chủ thớt
  Trả lời · 17-05-2013 lúc 13:51 #3
 11. B
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  May 2013
  Bài gởi
  4
  Tài liệu đã mua
  4
  Mã số thành viên
  995525
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 12. S
  shopcasauvang · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  Toàn tài liệu chuẩn, down nhanh kẻo lỡ
  Trả lời · 19-05-2013 lúc 15:48 #4
 13. S
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  May 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  998577
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 14. H
  hungvuong0611 · Thành Viên KiloBooks · 19 bài gởi
  cũng may có bài mẫu. Mình hoàn thành luận văn cuối năm rồi.
  Trả lời · 21-05-2013 lúc 11:00 #5
 15. H
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  May 2013
  Bài gởi
  19
  Tài liệu đã mua
  20
  Mã số thành viên
  993389
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 16. H
  heothy3112 · Thành Viên KiloBooks · 5 bài gởi
  Oh my god, tìm mãi mới thấy. Thanks
  Trả lời · 27-05-2013 lúc 18:59 #6
 17. H
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Apr 2012
  Bài gởi
  5
  Tài liệu đã mua
  5
  Mã số thành viên
  588813
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 18. 2
  28021964 · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  cuối cùng cũng có đồ án mẫu.
  Trả lời · 02-06-2013 lúc 10:03 #7
 19. 2
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Mar 2011
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  173930
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 20. T
  trongtri1102 · Thành Viên KiloBooks · 18 bài gởi
  Chia sẻ để thành công
  Trả lời · 07-06-2013 lúc 11:26 #8
 21. T
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Jun 2013
  Bài gởi
  18
  Tài liệu đã mua
  19
  Mã số thành viên
  1009720
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 22. T
  thevui123 · Thành Viên KiloBooks · 2 bài gởi
  cũng may có bài mẫu. Mình hoàn thành luận văn cuối năm rồi.
  Trả lời · 09-06-2013 lúc 09:31 #9
 23. T
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  May 2013
  Bài gởi
  2
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  994253
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 24. T
  toilaran · Thành Viên KiloBooks · 2 bài gởi
  Cám ơn bạn bài viết hay và có chất lượng. Phát huy bạn nhé. Cám ơn
  Trả lời · 22-06-2013 lúc 00:18 #10
 25. T
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Jun 2013
  Bài gởi
  2
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  1021100
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks
 • 12311 ... >>
 • Các từ khoá được tìm kiếm:

  đề thi luật thương mại

  đề thi luật thương mại quốc tế có đáp án

  bài tập luật thương mại 2 có đáp án

  đề thi luật thương mại 1

  đề thi môn luật thương mại 1

  bài tập luật thương mại có đáp án

  de thi luat thuong mai 2

  đề thi luật thương mại 1 có đáp án

  câu hỏi luật thương mại 2

  hoi dap luat thuong mai

  de thi luat thuong mai

  cau hoi luat thuong mai

  đề thi luật thương mại 2

  câu hỏi và đáp án môn luật thương mại

  cau hoi va dap an luat thuong mai

  ôn thi luật thương mại

  bài tập luật thương mại 1 có đáp án

  cau hoi on tap mon luat thuong mai

  bài tập luật thương mại quốc tế có đáp án

  de thi luat thuong mai 1

  http:www.kilobooks.com59-cau-hoi-dap-an-on-thi-luat-thuong-mai-tai-lieu-thay-co-cung-cap-316465

  đề thi luật thương mại 2 có đáp án

  câu hỏi ôn tập luật thương mại 2

  đề thi môn luật thương mại

  cau hoi va dap an mon luat thuong mai quoc te

  Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)

  59 cau hoi dap an mon luat thuong mai 2 59 cau hoi va dap an thi mon luat thuong mai ôn tập môn luật thương mại 2 ôn thi luật thương mại bai tap co loi giai mon luat thuong mai bai tap dap an luat thuong mai bai tap luat thuong mai 1 bai tap luat thuong mai 1 co dap an bai tap luat thuong mai quoc te bai tap luat thương mại 1 bai tap thao luan mon luat thuong mai co dap an bai tap va dap an luat thuong mai bai tap va dap an luat thuong mai 1 bai tap va dap an luat thuong mai 2 Bai tap va dap an mon luat thuong mai bai thi luat thuong mai Bài tập Luật Thương mại 1 bài tập luật thương mại 1 có đáp án bài tập luật thương mại 2 có đáp án bài tập luật thương mại có đáp án booj cau hoi va dap an luat thuong mai cac bai tap va dap an mon luat thuong mai cac dang de thi het mon luat thuong mai 2 cau hoi bai tap luat thuog mai cau hoi co dap an mon luat thuong mai quoc te cau hoi de cuong on tap mon luat thuong mai cau hoi luat thuong mai cau hoi luat thuong mai 2 cau hoi luat thuong mai co dap an cau hoi luat thương mai cau hoi mon luat thuong mai 1 cau hoi mon luat thuong mai 2 cau hoi on tap luat thuong mai cau hoi on tap luat thuong mai 2 cau hoi on tap mon hoc luat thuong mai quoc te cau hoi on tap mon luat thuong mai cau hoi on tap ve luat thuong mai cau hoi on thi co dap an luat thuong mai cau hoi thi het mon luat thuong mai cau hoi thi luat thuong mai cau hoi thi luat thuong mai 2 cau hoi va dap an luat thuong mai cau hoi va dap an luat thuong mai 2 cau hoi va dap an mon luat thuong mai cau hoi va dap an mon luat thuong mai 1 cau hoi va dap an mon luat thuong mai 2 cau hoi va dap an mon luat thuong mai quoc te cau hoi va dap an on tap ngan hang thuong mai cau hoi va tra loi luat thuong mai cau hoi va tra loi mon luat thuong mai 1 cau hoi ve thuong mai 1 câu hỏi ôn tập luật thương mại câu hỏi ôn tập môn luật thương mai 2 câu hỏi ôn thi luật thương mại 1 câu hỏi luật thương mại câu hỏi luật thương mại 1 câu hỏi luật thương mại 2 câu hỏi luật thương mại quốc tế câu hỏi và đáp án môn luật thương mại câu hỏi và đáp án môn luật thương mại 1 câu hỏi và đáp án môn luật thương mại 2 câu hỏi và đáp án môn luật thương mại quốc tế câu hỏithi luật thương mại câu hoi on tap mon luat thuong mai csc cau hoi ve mon luat thuong mai dap an bai tap luat thuong mai 2 dap an de thi luat thuong mai 2 dap an de thi luat thuong mai quoc te dap an luat thuong mai 2 dap an thi het mon luat thuong mai dap an thi het mon luat thuong mai quoc te dáp án bài tập luật thương mại dề thi luật thương mại de cuong dap an mon luat thuong mai 2 de cuong thi van dap luat thuong mai quoc te de thi co dap an mon luat thuong mai quoc te de thi co dap an tra loi mon luat thuong mai 2 de thi luat thuong mai de thi luat thuong mai 1 de thi luat thuong mai 1 co dap an de thi luat thuong mai 2 de thi luat thuong mai co dap an de thi luat thuong mai2 de thi mon luat thuong mai de thi mon luat thuong mai 1 de thi mon luat thuong mai 2 de thi va dap an mon luat thuong mai 1 de thi va dap an mon luat thuong mai 2. giai bai tap mon luat thuong mai hỏi & đáp môn luật thương mại 1 hoi dap luat thuong mai hoi dap luat thuong mai 2 hoi dap thuong mai hoi va dap an mon luat thuong mai hỏi đáp luật thuowg mại luật học luật thương mại câu hỏi môn luật thương mại 2 ngan hang cau hoi luat thuong mai ngân hàng câu hỏi luật thương mại on thi mon luat thuong mai tai lieu on tap luat thuong mai tai lieu on tap mon luat thuong mai quoc te tai lieu thi luat thuong mai tai lieu thi luat thuong mai 3 tài liệu ôn tập luật thương mại 2 tài liệu ôn tập thwuowng mại 1 tài liệu luật thương mại tieu lieu on luat thuong mai Đap an thi mon luat thuong mai 2 đáp án luật thượng mại đề thi luật thương mại đề án đề thi cao học môn luật thương mại đề thi luật thương mại đề thi luật thương mại 1 đề thi luật thương mại 1 có đáp án đề thi luật thương mại 2 đề thi luật thương mại có đáp án đề thi môn luật thương mại đề thi môn luật thương mại 1 đề thi môn luật thương mại có đáp án đề thi môn thương mại 2 môn luật thương mại 1 cau hoi on tap on luat thuong mai 2 tài liệu ôn thi luật thương mại cau hoi o thi het mon luat thuong mai ngan hang de thi luat thuong mai đáp án đề thi môn Luật Thươmng Mại bai tap luat thuong mai 2 tai mot so dap an mon luat thuong mai bai tap va dap an ltm 2 cau hoi va đap an mon luat thuong mai tài liệu môn luật thương mại câu hỏi ôn tập môn luật thương mại 2 cau hoi dap an mon luat thuong mai CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN LUẬT THƯƠNG MẠI 2 cau hoi on tap mon luat thuong mai hoa dich vu cau hoi thi mon luat thuong mai 2 hoi dap luat thuong mai 1 de thi va dap an mon luat thuong mai Tai lieu thi luat thuong mai 1 hỏi đáp luật thương mại nhung cau hoi ve luat thuong mai Cau hoi tu luan thuong mai quoc te Sách hỏi đáp luật thương mại Cac dang bai tap va dap an luat thuong mai luat thuong mai cau hoi thi cau hoi tu luan mon luat thuong mai quoc te on thi luat thuong mai 1 câu hỏi và đáp án luật thương mại 1

  Xem các từ khóa (tags) khác