Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TÀI LIỆU 37 câu hỏi và đáp án môn Xã Hội Học,

  N
  vipnguyenan75 nguyenan75 is offline (28 tài liệu)
  Thành Viên KiloBooks
  1
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  29
 3. Chia sẻ
  91
 4. Thông tin
  42
 5. Công cụ
 6. 37 câu hỏi và đáp án môn Xã Hội Học, Luật Kinh tế 2008.

  Danh sách câu hỏi (đáp án trong tài liệu đính kèm)
  Câu 1: Xã hội học là gì? Trình bày đối tượng nghiên cứu của xã hội học và mới quan hệ giữa xã hội học với các khoa học xã hội khác?
  Câu 2: Cơ cấu xã hội học là gì ? Các cấp độ nghiên cứu của cơ cấu xã hội học?
  Câu 3. Phân tích các chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của XHH. Nhiệm vụ của XHH ở VN hiện nay?
  Câu 4: Phân tích những điều kiện, tiền đề ra đời của xã hội học? ý nghĩa sự ra đời của XHH.
  Câu 5: Nêu những đóng góp của Auguste Comte (1798 – 1857) đối với sự ra đời và phát triển của XH.
  Câu 6 : Nêu những đóng góp của Karl Marx (1818 – 1883) đối với sự ra đời và phát triển cảu XHH nói chung và XHH Mác xít nói riêng.
  Câu 7: Nêu những đóng góp của E.Durkheim (1858 – 1917) đối với sự phát triển của XHH.
  Câu 8: Nêu những đóng góp của Herbert Spencer (1820 – 1903) đối với sự phát triển của XHH.
  Câu 9: Nêu những đóng góp của Max Weber (1864– 1920) đối với sự phát triển của XHH.
  Câu 10 : Trình bày nội dung các bước tiến hành một cuộc điều tra XHH? I. Giai đoạn chuẩn bị: (gồm nhiều khâu )
  Câu 11. Thế nào là phương pháp quan sát trong XHH? PP Quan sát (Observation):
  Câu 12. PP phân tích tài liệu trong XHH là gì? Nêu những ưu điểm và nhược điểm của PP này?
  Câu 13. PP phỏng vấn XHH là gì? nêu các loại phỏng vấn chủ yếu? Những ưu điểm, nhược điểm của PP phỏng vấn?
  Câu 14. Nghiên cứu chọn mẫu là gì? Tại sao phải chọn mẫu trong nghiên cứu XHH? Nêu một số cách chọn mẫu?
  Câu 15. Trình bày kỹ thuật lập bảng câu hỏi trong nghiên cứu XHH?
  Câu 16: Tương tác xã hội là gí? Các loại tương tác Xh ? Mối quan hệ giữa tương tác xã hội và hành động xã hội ?
  Câu 17: Trình bày khái niệm quyền lực, nguồn gốc của quyền lực và các đặc trưng của quyền lực trong xã hội.
  Câu 18: Thế nào là thiết chế xh? Nêu những đặc trưng cơ bản, chức năng và một só loại thiết chế xã hội cơ bản.
  Câu 19: Thế nào là cơ cấu xh. Nêu các cơ cấu xã hội cơ bản:
  Câu 20. Nêu cấu trúc của hành động XH và phân loại hành động?
  Câu 21. Thế nào là quan hệ XH? Các loại hình quan hệ XH?
  Câu 22: Tổ chức xã hội là gì? Các dấu hiệu cơ bản của tổ chức xã hội? Phân loại tổ chức xã hội?
  Câu 23. Trình bày khái niệm quyền lực, nguồn gốc của quyền lực và các hình thức của QL trong XH?
  Câu 24. Thế nào là thiết chê XH? Nêu những đặc trãng cơ bản, chức năng và một số loại thiết chế XH cơ bản ?
  Câu 25. Thế nào là cơ cấu XH? Nêu các cơ cấu XH cơ bản?
  Câu 26. Thế nào là bất bình đẳng XH? Nguồn gốc của BBĐ XH?

  Câu 27. Trình bày khái niệm phân tầng XH? Nguồn gốc của phân tầng Xh?
  Câu 28. Thế nào là giai cấp XH? Nêu các quan niệm khác nhau về GCXH?
  Câu 29. Trình bày khái niệm về trật tự XH? Những điều kiện cơ bản để duy trì trật tự XH? Mối quan hệ giữa thích ứng và hiệp tác XH với trật tự XH?
  Câu 30. Trình bày khái niệm sai lệch XH? Các loại sai lệch XH? Nguyên nhân của sai lệch XH? Mối quan hệ giữa SLXH và trật tự XH?
  Câu 31. Kiểm soát XH là gì? nêu các loại KSXH? Vai trò của KSXH đối với đời sống XH?
  Câu 32. Trình bày khái niệm văn hoá? Cấu trúc của văn hoá? Phân loại văn hoá?
  Câu 33. Nêu và phân tích các chức năng của văn hoá? Mối quan hệ giữa văn hoá với lối sống và dư luận XH?
  Câu 34. XH hoá là gì? Những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình XH hoá?
  Câu 35. Trình bày khái niệm di động XH? Các nhân tố ảnh hưởng đến di động XH?
  Câu 36. Thế nào là biến đổi XH? Các loại biến đổi XH? Những nhân tố của biến đổi XH?
  Câu 37. Biến đổi XH Việt Nam trong giai đoạn mới.
  Trả lời · 06-12-2011 lúc 22:41
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  N
  vipnguyenan75 nguyenan75 is offline (28 tài liệu)
  Thành Viên KiloBooks
  1
  Xem 9,301 Mua 42 Bình luận 29

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  N
  Thành Viên KiloBooks
  1
  Tham gia ngày
  May 2011
  Bài gởi
  31
  Tài liệu đã gửi
  28
  Tài liệu đã bán
  283
  Tài liệu đã mua
  14
  Mã số thành viên
  301378
  Tài khoản thưởng
  600 đ
 8. T
  Tô Đức Hùng · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  Oh my god, tìm mãi mới thấy. Thanks
  Trả lời · 25-01-2013 lúc 12:10 #2
 9. T
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Nov 2012
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  6
  Mã số thành viên
  815108
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 10. S
  suu123 · Thành Viên KiloBooks · 7 bài gởi
  Đúng là tiền nào của đấy!Có nên giới thiệu cho tụi bạn không nhỉ? )
  Trả lời · 04-02-2013 lúc 22:46 #3
 11. S
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Oct 2012
  Bài gởi
  7
  Tài liệu đã mua
  10
  Mã số thành viên
  797048
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 12. X
  xaeakhal · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  cũng may có bài mẫu. Mình hoàn thành luận văn cuối năm rồi.
  Trả lời · 20-02-2013 lúc 14:49 #4
 13. X
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Feb 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  900573
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 14. T
  tinhyeuvuaden · Thành Viên KiloBooks · 11 bài gởi
  cuối cùng cũng có luận văn mẫu.
  Trả lời · 09-04-2013 lúc 20:14 #5
 15. T
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Apr 2013
  Bài gởi
  11
  Tài liệu đã mua
  12
  Mã số thành viên
  959354
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 16. H
  hungpph · Thành Viên KiloBooks · 20 bài gởi
  Kỳ này tốt nghiệp bằng khá rồi
  Trả lời · 13-06-2013 lúc 10:49 #6
 17. H
  Thành Viên KiloBooks
  1
  Tham gia ngày
  May 2013
  Bài gởi
  20
  Tài liệu đã mua
  19
  Mã số thành viên
  1007495
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 18. P
  phuocloudy2012 · Thành Viên KiloBooks · 2 bài gởi
  Tài liệu này tham khảo khá tốt
  Trả lời · 14-06-2013 lúc 22:18 #7
 19. P
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Jun 2013
  Bài gởi
  2
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  1017113
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 20. G
  ga mit · Thành Viên KiloBooks · 2 bài gởi
  Đúng là tiền nào của đấy!Có nên giới thiệu cho tụi bạn không nhỉ? )
  Trả lời · 16-06-2013 lúc 22:13 #8
 21. G
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Jun 2013
  Bài gởi
  2
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  1016003
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 22. V
  vinh1976 · Thành Viên KiloBooks · 3 bài gởi
  Chúc thư viện kilobooks ngày càng phát triển lẫn số lượng và chất lượng nhé!
  Trả lời · 04-11-2013 lúc 16:10 #9
 23. V
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Nov 2013
  Bài gởi
  3
  Tài liệu đã mua
  3
  Mã số thành viên
  1090609
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 24. N
  ngocthanh87 · Thành Viên KiloBooks · 7 bài gởi
  cũng may có bài mẫu. Mình hoàn thành luận văn cuối năm rồi.
  Trả lời · 13-11-2013 lúc 22:51 #10
 25. N
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Nov 2013
  Bài gởi
  7
  Tài liệu đã mua
  8
  Mã số thành viên
  1095668
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks
 • 123 >>
 • Các từ khoá được tìm kiếm:

  câu hỏi và đáp án môn xã hội học đại cương

  đề thi và đáp án môn xã hội học

  37 câu hỏi và đáp án môn xã hội học

  đề thi xã hội học có đáp án

  cau hoi va tra loi mon xa hoi hoc

  các câu hỏi và đáp án môn xã hội học

  câu hỏi ôn tập xã hội học có đáp án

  câu hỏi và đáp án môn xã hội học

  cau hoi on tap xa hoi hoc co dap an

  de thi mon xa hoi hoc

  de thi mon xa hoi hoc va dap an

  de thi giua ki mon xa hoi hoc

  http:www.kilobooks.comthreads165172-37-cau-hoi-va-dap-an-mon-xa-hoi-hoc.html

  cau hoi on thi mon xa hoi hoc đáp án đề cuong xa hoi hoc ng de thi xa hoi hoc giua ki co dap an 37 câu ôn tập xã hội học đại cương cau hoi va goi y tra loi mon xa hoi hoc violet de thi va dap an mon xa hoi hoc câu hỏi thi môn xã hội học cau hoi dap mon xa hoi hoc 37 cau hoi va dap an mon xa hoi hoc cau hoi va dap an mon xa hoi hoc dai cuong đề cương và đáp án môn xã hội học hỏi và đáp môn xã hội học đại cương

  Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)

  36 cau hoi xa hoi hoc dai cuong 37 cau hoi va dap mon xa koi koc 37 cau hoi va dap xa hoi hoc bai mẫu bảng hỏi xa hoi hoc dai cuong cau hoi dap an xa hoi hoc cau hoi va dap an mon xa hoi hoc cau hoi va goi y tra loi mon xa hoi hoc violet cau hoi va tra loi mon xa hoi hoc các câu hỏi thi môn xã hội học các câu hỏi và đáp án môn xã hội học câu hỏi ôn thi môn xã hội học quản lý câu hỏi và đáp án môn xã hội học câu hỏi xã hội học De thi dap an xa hoi hoc dai cuong de thi va dap an mon xa hoi hoc hỏi đáp môn xã hội học hoi dap mon xa hoi hoc hoi dap mon xa hoi hoc dai cuong hoi va dap mon tu luan xa hoi hoc dai cuong lập bảng hỏi trong môn xã hội học luật kinh tế những câu hoi on thi nhap mon xa hoi hoc On thi xa hoi hoc violet dap an sach hoi dap xa hoi hoc xã hội học 37 câu ôn tập xã hội học đại cương đề thi xã hội học và đáp án hoi va tra loi mon xa hoi hoc đề thi xã hội học có đáp án hỏi đáp về xã hội học 37 câu hỏi và đáp án môn xã hội học đề thi và đáp án môn xã hội học đề thi v hoi và dap ve xa hoi hoc dai cuong tim tai lieu cau hoi va tra loi mon xa hoi hoc đề thi môn xã hội học đại cương de thi xa hoi hoc co dap an dap an mon xa hoi hoc de thi giua ki mon xa hoi hoc de thi xa hoi hoc giua ki co dap an cau hoi thi mon xa hoi hoc thi giua ki mon xa hoi hoc de thi mon xa hoi hoc va dap an cau hoi va tra loi cua mon xa hoi hoc tai cau hoi va tra loi cua mon xa hoi hoc đề thi giữa kì môn xã hội học Cau hoi on tap mon xa hoi cau hoi co dap an mon xa hoi hoc dap an bai co cau xa hoi đáp án đề thi xã hội học đại cương đáp án đề cuong xa hoi hoc ng xa hoi hoc nhung cau hoi va tra loi đề thi môn xã hội học có đáp án cau hoi on tap mon xa hoi hoc dai cuong va dap an cau hoi on tap va dap an mon xa hoi hoc hỏi đáp môn xã hội học quản lý de thi mon xa hoi hoc câu hỏi ôn tập xã hội học có đáp án cau hoi on tap xa hoi hoc co dap an 37 câu hỏi xã hội học câu hỏi ôn thi môn xã hội học cau hoi on thi mon xa hoi hoc đáp án môn xã hội học mot so cau hoi va đap an cua mon xa hoi hoc 37 cau hoi xa hoi hoc câu 1 xã hội học 28 cau xa hoi hoc de thi mon xa hoi hoc dai cuong de cuong dap an xa hoi hoc đề cương và đáp án môn xã hội học hỏi đáp môn xã hội học đại cương cau hoi va dap an mon xa hoi hoc dai cuong cau hoi mon xa hoi hoc thi giữa kì xã hội học 37 câu hỏi ôn tập xhh download on tap xa hoi hoc dai cuong 37 cau hoi va dap an mon xa hoi hoc đáp án môn xã hội học đại cương tai 37 cau hoi on tap xa hoi hoc xã hội học đại cương violet cau hoi dap an mon xa hoi hoc dai cau hoi dap mon xa hoi hoc câu hỏi thi môn xã hội học

  Xem các từ khóa (tags) khác