Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TÀI LIỆU 200 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập Pháp luật đại cương có đáp án

  HaYeNguyen HaYeNguyen is offline (381 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  2
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  45
 3. Chia sẻ
  279
 4. Thông tin
  45
 5. Công cụ
 6. 200 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG CÓ ĐÁP ÁN . Các bạn tải về để xem chi tiết nha . Đáp án nằm ở trang cuối nha các bạn .

  Chương 1: Lý luận Mác - Lênin về nhà nước và pháp luật

  1. Điệu kiện phát sinh, thay đồi hoặc chấm đứt quan hệ pháp luật là:

  a) có quy phạm pháp luật tương ứng điểu chinh
  b) có sự kiện pháp lý
  c) có các yếu tá của quan hệ pháp luật
  d) tất cả các đáp án trên


  2. Do bão nên ông A không giao hàng được cho ông B, lúc này “ bão lụt” được xem là:


  a) hành vi
  b) sự biến tuyệt đối
  c) sự biến tương đối
  d) không có đáp án đúng


  3. Trong quy phạm pháp luật “người gây thiệt hại về tinh thần cho người khác do xâm phạm đến tinh mạng, sức khoẻ, danh dự.uy tín của người đó thì ngoài việc chấm dứt hành vi vi phạm, xin lỗi, cải chính công khai còn phải bồi thường một khoản tiền để bù đắp tổn thất về tinh thần cho người bị thiệt hại” thì phần Chế tài là:


  a) “chấm dứt hành vi vi phạm, xin lỗi, cải chính công khai”
  b) “bồi thường một khoản tiền để bù đắp tổn thất về tinh thần cho người bị thiệt hại”
  c) cả a và b
  d) không có đáp án nào đúng


  4. Vương quốc Anh là nhà nước theo hình thức chính thể:
  a) quân chủ chuyên chế
  b) quân chủ đại nghị
  c) cộng hoà quý tộc
  d) quân chủ hỗn hợp

  5. Hình thức chỉnh thể là:


  a) cách tổ chức cơ quan tối cao của nhà nước
  b) sự cấu tạo nhà nước thành các đơn vị hành chỉnh lãnh thổ
  c) trinh tự lập ra các cơ quan tối cao của nhà nứơc
  d) cách tẩ chức và trình tự lập ra các cơ quan tối cao của nhà nước


  6. Cơ sở để phân định các kiểu pháp luật trong lịch sử là


  a) kiểu nhà nước
  b) hình thái kinh tế- xã hội
  c) hlnh thức biểu hiện cửa pháp luật
  d) bản chất giai cấp của pháp luật


  7. Hình thúc pháp luật tiến bộ nhất của pháp luật xã hội chủ nghĩa là:


  a) tiền lệ pháp
  b) văn bản quy phạm pháp luật
  c) tập quán pháp
  d) án lệ


  8. Tiền lệ pháp được hlnh thành chủ yếu từ hoạt động của .


  a) cơ quan lập pháp
  b) cơ quan tư pháp
  c) cơ quan hành pháp
  d) không có đáp án đúng


  9. Theo quy định của pháp luật hiện hành của Việt Nam, văn bản quy phạm pháp luật. do .ban hành có giá trị .


  a) chinh phủ, cao nhất
  b) quốc hội, cao nhất
  c) quốc hội, cao
  d) chủ tịch nước, cao nhất


  10. ông A thuê xe máy đi dạo thành phố vào ngày thứ 7.Khách thể trong quan hệ thuê xe mà ông A dã xác lập là:


  a) xe máy
  b) quyền sử dụng xe máy
  c) quyền sở hữu xe máy
  d) dịch vụ thuê xe máy


  11. Chinh phủ một đầu là chinh phù trong đó


  a) không có thủ trưởng
  b) Thủ trưởng không có thực qúyền
  c) a và b đều sai


  12. chính phủ lưỡng dầu tồn tại ở


  a) cộng hoà tổng thống
  b) cộng hoà đại nghị
  c) cộng hoà lưỡng tính'


  13. Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, nhà nước là:


  a) bộ máy bạo lực, ra đời để duy trì sự thống trị của giai cấp thống trị đổi với toàn bộ xă hội.
  b) bộ máy giúp thiết lập trật tự công bằng và bình đẳng
  c) không có đáp án nào đúng
  d) bộ máy ra đời để duy tri trật tự xã hội công cộng

  14. Theo chủ nghĩa Mác-Lênin, nhà nước ra đời là do các nguyên nhân sau đây:


  a) sự mong muốn của mọi tầng lớp nhân dân
  b) sự phát triển của sức săn xuất dẫn đến sự hình thành các giai cấp và mâu thuẫn giữa những giai cấp đó là đối kháng
  c) Không có đáp án nào đúng
  d) sự xung đột giữa cóc giai cấp về quyền lợi kinh tế


  15. Bản chẩt của nhà nước là


  a) chuyên chính vô sản
  b) chuyên chinh tư sản
  c) không đáp án nào đúng

  d) chuyên chính giai cấp


  16. Khẳng định nào sau đây là đúng:


  a) pháp luật ra đời cùng với sự ra đởi của xa hội loải người
  b) pháp luật do điều kiện kinh tế xã hội quyết định
  c) pháp luật có tính cưỡng chế
  d) cả b và c


  17. Đến nay, xã hội loài người đã trải qua bao nhiêu kiểu nhà nứơc?

  a) 2
  b) 3
  c) 4


  18. Nhà nước Mỹ hiện nay là nhá nước được tổ chức theo hình thức:


  a) chỉnh thể cộng hoà dân chủ đại nghị
  b) chỉnh thể cộng hòa dân chủ tổng thống
  c) chinh thể cộng hoà dân chủ xã hội chủ nghĩa
  d) không phải những hỉnh thúc chinh thể nêu trên


  19. Trong các nhà nước được tổ chức theo hình thức chỉnh thể cộng hoà dân chủ xã hội chủ nghĩa, người đứng đầu nhà nước là:


  a) tổng bí thu đảng cộng sản
  b) chủ tịch nước
  c) chủ tịch quốc hội
  d) thủ tướng chính phủ


  20. Nhà nước không ban hành các quy phạm nào dưới đây:


  a) quy phạm đạo đức
  b) quy phạm tôn giáo
  c) cả a và b
  d) quy phạm pháp luật


  Tài liệu liên quan đến : " CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG CÓ ĐÁP ÁN "

  698 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập Pháp luật đại cương (có đáp án)
  700 câu hỏi trắc nghiệm pháp luật đại cương (có đáp án)
  224 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập Pháp luật đại cương có đáp án
  700 Câu trắc nghiệm pháp luật đại cương
  Trả lời · 26-09-2013 lúc 21:31
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  HaYeNguyen HaYeNguyen is offline (381 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  2
  Xem 23,609 Mua 45 Bình luận 45

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên Tích Cực
  2
  Tham gia ngày
  Aug 2013
  Bài gởi
  386
  Tài liệu đã gửi
  381
  Tài liệu đã bán
  5352
  Tài liệu đã mua
  4
  Mã số thành viên
  1041974
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 8. M
  mecuatui · Thành Viên Mới · 34 bài gởi
  thanks chủ thớt nhiều
  Trả lời · 07-01-2014 lúc 23:04 #2
 9. M
  Thành Viên Mới
  1
  Tham gia ngày
  Nov 2012
  Bài gởi
  34
  Tài liệu đã gửi
  16
  Tài liệu đã bán
  22
  Tài liệu đã mua
  17
  Mã số thành viên
  834979
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 10. T
  trungthao29 · Thành Viên KiloBooks · 15 bài gởi
  cám ơn các bạn đã giúp mình hoàn thanh luận văn cuối khoá.
  Trả lời · 17-02-2014 lúc 20:18 #3
 11. T
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Feb 2014
  Bài gởi
  15
  Tài liệu đã mua
  15
  Mã số thành viên
  1134918
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 12. ngocvantran · Facebook User · My Tho, Vietnam · 2 bài gởi
  Tài liệu này tham khảo khá tốt
  Trả lời · 28-02-2014 lúc 09:28 #4
 13. Facebook User
  0
  Tham gia ngày
  Feb 2014
  Bài gởi
  2
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  1140049
  Tài khoản thưởng
  150 đ
 14. Triet Phung Minh · Facebook User · 5 bài gởi
  Bạn ơi bạn ở đâu vậy, cho mình đến cảm ơn
  Trả lời · 02-03-2014 lúc 18:19 #5
 15. Facebook User
  0
  Tham gia ngày
  Mar 2014
  Bài gởi
  5
  Tài liệu đã mua
  5
  Mã số thành viên
  1140860
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 16. M
  mèo xám · Thành Viên KiloBooks · 6 bài gởi
  cuối cùng cũng có luận văn mẫu.
  Trả lời · 10-03-2014 lúc 23:02 #6
 17. M
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Mar 2014
  Bài gởi
  6
  Tài liệu đã mua
  6
  Mã số thành viên
  1142528
  Tài khoản thưởng
  150 đ
 18. H
  huynhhuynh28 · Thành Viên Tích Cực · 142 bài gởi
  Tài liệu hay thế mà giá phải chăng nữa
  Trả lời · 30-03-2014 lúc 07:56 #7
 19. H
  Thành Viên Tích Cực
  2
  Tham gia ngày
  Dec 2011
  Bài gởi
  142
  Tài liệu đã gửi
  117
  Tài liệu đã bán
  188
  Tài liệu đã mua
  46
  Mã số thành viên
  470966
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 20. Phuong Loan Nguyen · Facebook User · 2 bài gởi
  nội dung đồ án perfect
  Trả lời · 01-04-2014 lúc 15:19 #8
 21. Facebook User
  0
  Tham gia ngày
  Apr 2014
  Bài gởi
  2
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  1157097
  Tài khoản thưởng
  660 đ
 22. heo95 · Facebook User · Da Nang, Vietnam, Vietnam · 8 bài gởi
  cám ơn các bạn đã giúp mình hoàn thanh luận văn cuối khoá.
  Trả lời · 02-04-2014 lúc 12:27 #9
 23. Facebook User
  0
  Tham gia ngày
  Apr 2014
  Bài gởi
  8
  Tài liệu đã mua
  9
  Mã số thành viên
  1157351
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 24. thucnhi311 · Facebook User · Da Nang, Vietnam, Vietnam · 5 bài gởi
  cuối cùng cũng có luận văn mẫu.
  Trả lời · 15-04-2014 lúc 18:15 #10
 25. Facebook User
  0
  Tham gia ngày
  Apr 2014
  Bài gởi
  5
  Tài liệu đã mua
  6
  Mã số thành viên
  1163349
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks
 • 123 ... >>
 • Các từ khoá được tìm kiếm:

  trắc nghiệm pháp luật đại cương hutech

  http:www.kilobooks.com200-cau-hoi-trac-nghiem-on-tap-phap-luat-dai-cuong-co-dap-an-345847

  câu hỏi trắc nghiệm pháp luật đại cương chương 2

  200 câu hỏi trắc nghiệm pháp luật đại cương

  200 câu trắc nghiệm pháp luật đại cương

  trắc nghiệm lý luận nhà nước và pháp luật câu hỏi trắc nghiệm môn pháp luật đại cương có đáp án câu hỏi trắc nghiệm pháp luật đại cương có đáp án cac cau hoi va dap an trac nghiem ve mon ly luan hanh chinh va phap luat trắc nghiệm môn lý luận pháp luật những c câu hỏi trắc nghiệm môn nhà nước và pháp luật trắc nghiệm pháp luật đại cương chương 1 đáp án bai tap nhận dúng sai lý luận nhà cước và pháp luât 2014 hỏi đáp lý luận về nhà nước và pháp luật 2 trắc nghiệm pháp luật đại cương có đáp án trắc nghiệm pháp luật đại cương và đáp án luật nhà nước câu hỏi trắc nghiệm lý luận nhà nước và pháp luật cau hoi trac nghiem nha nuoc va phap luat2 200 cau hoi trac nghiem phap luat nha nuoc cau hoi trac nghiem co dap an mon phap luat dai cuong cau hoi trac nghiem ly luan nha nuoc va phap luat trắc nghiệm môn pháp luật đại cương pdf tải file pdf ôn tập pháp luật đại cương cau hoi trac nghiem chuong 5 phap luat dai cuong

  Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)

  200 cau hoi phap luat dai cuong 200 cau hoi trac ngiem phap luat dai cuong 200 cau hoi va dap an mon phap luat dai cuong 200 cau trac nghiem phap luat dai cuong 200 câu trắc nghiệm đúng sai môn plđc ôn tập ôn tập pháp luật đại cương trac nghiem bo de trac nghiem ly luan chung bo trac nghiem phap luat dai cuong.pdf cau hoi dap bang trach nghiem ve phap luat cau hoi mon phap luat va nha nuoc cau hoi on tap mon ly luan phap luat cau hoi trac nghiem chuong 1 2 phap luat dai cuong cau hoi trac nghiem chuong 5 phap luat dai cuong cau hoi trac nghiem ly luan nha nuoc va phap luat cau hoi trac nghiem mon ly luan nha nuoc Cau hoi trac nghiem ve mon ly luan nha nuoc cau hoi va dap an mon nha nuoc va phap luat cau hoi va dap an mon phap luat dai cuong cau hoi va dap an trac nghiem phap luat dai cuong cau hoi ve mon dia ly phan trac nghiem co dap an Cau tra loi va trac nghiem ve phap luat dai cuong cau trac nghiem ly luan nha nuoc & phap luat cau trac nghiem ly luan nha nuoc va phap luat cau trac nghiem ly luan nn va phap luat câu hỏi câu hỏi đúng sai chuong 1 phap luat dai cuong câu hoi trac nghiem ôn tap phap luat dan an trac nghiem phap luat dai cuong dap an 200 cau trac nghiem phap luat dai cuong Dap an cau hoi on tap mon tin hoc dai cuong dap an cau hoi trac nghiem mon phap luat dai cuong dap an mon nha nuoc phap luat trac nghiem dap an phan trac nghiem phap luat dai cuong dap ap thi trac nghiem mon ly luan phap luat de cuong on tap va dap an mon phap luat dai cuong de thi trac nghiem ly luan phap luat de thi va dap an mon ly luan nha nuoc de trac nghiem dai hoc ly luannha nuoc phap luat 2 de va dap an phap luat dai cuong chuong 1 ly luan nha nuoc phai luat trac nghiem Nhug cau hoi dung sai ve phap luat dai cuong Nhung cau hoi trac nghiem phap luat co dap an nhung cau trăc nghiep pldc co dap an nhđt luật pháp luật tai lieu trac nghiem mon ly luan nha nuoc tài liệu thi trac nghiem phap luat dai cuong co dap an trac nghiem ly luan chung nha nuoc va phap luat Trac nghiem ly luan chung ve nha nuoc va phap luat trac nghiem ly luan nha nuoc va pha trac nghiem ly luan nha nuoc va phap luat trac nghiem ly luan nha nuoc va phap luat 1 trac nghiem mon ly luan nha nuoc va phap luat 2 Trac Nghiem Tin Hoc Dai Cuong.pdf trắc nghiệm trắc nghiệm môn ly luạn về pháp luật trắc nghiệm pháp luật đại cương hutech trắc nghiệm pháp luật đại cương pdf trắc nghiệm pháp luật đại cương tdt trắc nghiệm pháp luật đại cương và đáp án www.de thi trac nghiem phap luat dai cuong đáp án đại cương đề thi môn pháp luật đại cương trac nghiêm nhà nuoc phap luat co dap an Trac nghjem lj luan phap luat ngan hang trac nghiem lý luận nhà nước trắc nghiệm môn lí luận pháp luật trac nghiêm on tap phap luat dai cuong 200 câu hoi trac nghiem mon phap luat dai cuong i trac nghiem phap luat dai cuong chuong 7 co dap an on tap pháp luật đại cương pdf câu hoi trăc nghiêm va đap an plđc giai de trac nghiem mon phap luat dai cuong câu hỏi trắc nghiệm bài pháp luật bài tập trắc nghiệm pháp luật cau hoi trac nghiem mon nha nuoc va phap luat 200 trac nghiem phap luat dai cuong ly luan nha nuoc va phap luat cau hoi dung sai cau hoi mon ly luan nhà nước và pháp luật cau hoi dung sai phap luat dai cuong co dap an 200 cau hoi trac nghiem phap luat nha nuoc cau hoi trac nghiem nha nuoc va phap luat2 câu hỏi trắc nghiệm luật nhà nước cau hoi trac nghiem mon ly luan ve phap luat 200 cau hoi trac ngiem mon phap luat dap an trac nghiem phap luat dai cuong hutech trắc nghiệm đúng sai pháp luật CAU HOI TRAC NGHIEM MON LICH SU NHA NUOC PHAP LUAT dap an va de thi phap luat dai cuong câu hỏi ôn tập môn lý luận pháp luật cau hoi trac nghiem ve nha nuoc va phap luat trắc nghiệm môn lý luận pháp luật cau hoi trac nghiem ly luan phap luat trắc nghiệm lý luận pháp luật trac nghiem pháp luật đại cương pdf đề thi pháp luật đại cương hutech trac nghiem phap luat dai cuong chung 1 đề thi môn pháp luật đại cương hutech 200 cau hoi trac nghiem phap luat dai cuong câu hỏi trắc nghiệm lý luận pháp luật de thi trac nghiem mon nha nuoc va phap luat 200 câu hỏi ôn thi pháp luật đại cương cau hoítrăc nghiêm mon ly luan phap luât pháp luật đại cương hutech chương 1 môn pháp luật đại cương trac nghiem ly luan nha nuoc va dai cuong pdf trắc nghiệm nhà nước và pháp luật cau hoi on tap chuong 1mon phap luat dai cuong câu hỏi test nhà nước pháp luật 200 cau hoi trac nghiem phap l cau hoi trac nghiem nha nuoc va phap luat trac nghiem phap luat hutech trắc nghiệm PLĐC về nhà nước cau hoi trac nghiem chuong 6 phap luat dai cuong câu hỏi trắc nghiệm về nhà nước

  Xem các từ khóa (tags) khác