Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TÀI LIỆU 144 câu trắc nghiệm môn Nguyên lý cơ bản của Triết học Mác - Lênin

  pilot pilot is offline (4,198 tài liệu)
  đang tập lái
  5
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  237
 3. Chia sẻ
  144
 4. Thông tin
  625
 5. Công cụ
 6. 144 câu trắc nghiệm môn Nguyên lý cơ bản của Triết học Mác - Lênin
  chưa có đáp án

  Trích dẫn nội dung

  CHƯƠNG 0 & 1
  1. Triết học Mác ra đời trong điều kiện kinh tế – xã hội nào?
  A) Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa đã trở thành phương thức sản xuất thống trị.
  B) Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa mới xuất hiện.
  C) Chủ nghĩa tư bản đã trở thành chủ nghĩa đế quốc.
  D) A), B), C) đều đúng.
  2. Những phát minh của khoa học tự nhiên nửa đầu thế kỷ 19 đã đem lại cơ sở khoa học cho sự phát triển (SPT) điều gì?
  A) SPT phương pháp siêu hình và chủ nghĩa cơ giới lên một trình độ mới.
  B) SPT phép biện chứng từ tự phát chuyển thành tự giác.
  C) SPT phép biện chứng duy tâm thành chủ nghĩa tư biện, thần bí.
  D) SPT tư duy biện chứng, giúp nó thoát khỏi tính tự phát và cởi bỏ lớp vỏ thần bí duy tâm.
  3. Thực chất bước chuyển cách mạng trong triết học do C.Mác và Ph.Ăngghen thực hiện là gì?
  A) Thống nhất phép biện chứng và thế giới quan duy vật trong một hệ thống triết học.
  B) Xây dựng được chủ nghĩa duy vật lịch sử.
  C) Xác định được đối tượng triết học và khoa học tự nhiên, từ bỏ quan niệm sai lầm coi triết học là khoa học của mọi khoa học.
  D) A), B), C) đều đúng.
  4. Bổ sung để được một câu đúng: “Triết học Mác – Lênin là khoa học . . .”.
  A) nghiên cứu mọi hiện tượng, quá trình xảy ra trong tự nhiên, xã hội và tư duy con người.
  B) nghiên cứu các quy luật chung nhất của thế giới.
  C) của mọi khoa học.
  D) nghiên cứu mọi quy luật trong thế giới.
  5. Triết học Mác – Lênin có chức năng (CN) gì?
  A) CN chỉ đạo họat động thực tiễn.
  B) CN hòan thiện lý trí và nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng.
  C) CN khoa học của các khoa học.
  D) CN thế giới quan và phương pháp luận phổ biến.
  6. Những tiền đề khoa học tự nhiên của sự ra đời triết học Mác là gì?
  A) Thuyết tương đối của Anhxtanh, cơ học lượng tử, di truyền học Menđen.
  B) Phát minh ra chuỗi xoắn kép của AND, thuyết Vụ nỗ lớn, thuyết Nhật tâm Côpécníc.
  C) Học thuyết tiến hóa của Đácuyn, thuyết tế bào, định luật bảo tòan và chuyển hóa năng lượng.
  D) A), B), C) đều đúng.
  7. Thành tựu vĩ đại nhất của cuộc cách mạng trong triết học do C.Mác & Ph.Aêngghen thực hiện là gì?
  A) Xây dựng phép biện chứng duy vật, chấm dứt sự thống trị của phép biện chứng duy tâm Hêghen.
  B) Xây dựng chủ nghĩa duy vật về lịch sử, làm sáng rõ lịch sử tồn tại và phát triển của xã hội loài người.
  C) Phát hiện ra lịch sử xã hội lòai người là lịch sử đấu tranh giai cấp, và đấu tranh giai cấp sẽ dẫn đến cách mạng vô sản nhằm xóa bỏ xã hội có người bóc lột người.
  D) Phát minh ra giá trị thặng dư, giúp hiểu rõ thực chất của xã hội tư bản chủ nghĩa.
  8. Vấn đề cơ bản của triết học là gì?
  A) Vấn đề mối quan hệ giữa Trời và Đất, giữa người và vật, hình và thần, giữa tâm và vật.
  B) Vấn đề mối quan hệ giữa vật chất và ý thức, giữa tự nhiên và tinh thần, giữa tồn tại và tư duy.

  C) Vấn đề mối quan hệ giữa vật chất và ý thức, giữa tri thức và tình cảm, giữa niềm tin và lý trí.
  D) A), B), C) đều đúng.
  9. Khi giải quyết vấn đề cơ bản của triết học cần trả lời câu hỏi nào?
  A) Ý thức và vật chất, Trời và Đất có nguồn gốc từ đâu?
  B) Vật chất hay ý thức cái nào có trước, cái nào có sau, cái nào quyết định cái nào? Con người có
  khả năng nhận thức thế giới được hay không?
  C) Bản chất, con đường, cách thức, nhiệm vụ,ï mục tiêu của nhận thức là gì?
  D) Bản chất của tồn tại, nền tảng của cuộc đời là gì? Thế nào là hạnh phúc, tự do?
  10. Tại sao vấn đề quan hệ giữa vật chất và ý thức là vấn đề cơ bản của triết học?
  A) Vì nó tồn tại xuyên suốt lịch sử triết học; khi giải quyết nó mới có thể giải quyết được các vấn đề khác, đồng thời cách giải quyết nó chi phối cách giải quyết các vấn đề còn lại.
  B) Vì nó được các nhà triết học đưa ra và thừa nhận như vậy.
  C) Vì nó là vấn đề được nhiều nhà triết học quan tâm khi tìm hiểu thế giới.
  D) Vì qua giải quyết vấn đề này sẽ phân định được chủ nghĩa duy tâm và chủ nghĩa duy vật.
  11.
  .

  Password giải nén: http://kilobooks.com
  Trả lời · 08-10-2009 lúc 16:13
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  pilot pilot is offline (4,198 tài liệu)
  đang tập lái
  5
  Xem 28,769 Mua 625 Bình luận 237

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  đang tập lái
  5
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài gởi
  5,336
  Tài liệu đã gửi
  4198
  Tài liệu đã bán
  41443
  Tài liệu đã mua
  71
  Mã số thành viên
  2
  Tài khoản thưởng
  22594 đ
 8. K
  ktuyen92 · 2 bài gởi
  Thanks! Mình đang rất cần
  Trả lời · 14-12-2012 lúc 13:05 #2
 9. K
  0
  Tham gia ngày
  Oct 2012
  Bài gởi
  2
  Tài liệu đã mua
  5
  Mã số thành viên
  784370
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 10. Y
  yenngo123 · 1 bài gởi
  cám ơn nhiều nha. Đang lúc cần
  Trả lời · 16-12-2012 lúc 16:29 #3
 11. Y
  0
  Tham gia ngày
  Dec 2012
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  853880
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 12. D
  DOHOAINGAN · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  Đã biết có trang web chuyên về tài liệu thế này thì khỏi phải lo lắng nhiều nữa rồi, thanks!
  Trả lời · 20-12-2012 lúc 21:27 #4
 13. D
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Dec 2012
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  845379
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 14. D
  daigia000 · 5 bài gởi
  các bạn sưu tầm đâu ra tài liệu hay thế
  Trả lời · 21-12-2012 lúc 22:37 #5
 15. D
  0
  Tham gia ngày
  Sep 2012
  Bài gởi
  5
  Tài liệu đã mua
  10
  Mã số thành viên
  757239
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 16. C
  chuotkutea1_hvnh · 4 bài gởi
  Chia sẽ thêm nhiều tài liệu hay nhen
  Trả lời · 22-12-2012 lúc 15:07 #6
 17. C
  0
  Tham gia ngày
  May 2012
  Bài gởi
  4
  Tài liệu đã mua
  6
  Mã số thành viên
  639270
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 18. H
  haax · 7 bài gởi
  Tài liệu hay thật đấy
  Trả lời · 25-12-2012 lúc 08:29 #7
 19. H
  0
  Tham gia ngày
  Sep 2012
  Bài gởi
  7
  Tài liệu đã mua
  19
  Mã số thành viên
  733514
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 20. S
  suemei21194 · 3 bài gởi
  các bạn sưu tầm đâu ra tài liệu hay thế
  Trả lời · 25-12-2012 lúc 10:01 #8
 21. S
  0
  Tham gia ngày
  Nov 2012
  Bài gởi
  3
  Tài liệu đã mua
  4
  Mã số thành viên
  834993
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 22. N
  Nguyen Nhut Tuong · 5 bài gởi
  qua được môn này rồi. Tks kilo
  Trả lời · 25-12-2012 lúc 11:29 #9
 23. N
  0
  Tham gia ngày
  Nov 2012
  Bài gởi
  5
  Tài liệu đã mua
  7
  Mã số thành viên
  809416
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 24. N
  nthung2112 · Thành Viên Mới · 32 bài gởi
  Tài liệu hay, đúng cái mình cần. Tks
  Trả lời · 26-12-2012 lúc 08:44 #10
 25. N
  Thành Viên Mới
  1
  Tham gia ngày
  May 2012
  Bài gởi
  32
  Tài liệu đã gửi
  21
  Tài liệu đã bán
  1091
  Tài liệu đã mua
  12
  Mã số thành viên
  626620
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks
 • 12311 ... >>
 • Các từ khoá được tìm kiếm:

  trac nghiem nhung nguyen ly co ban cua chu nghia mac lenin

  http:www.kilobooks.com144-cau-trac-nghiem-mon-nguyen-ly-co-ban-cua-triet-hoc-mac-lenin-4163

  Trac nghiem mac lenin chuong 4

  cau hoi trac nghiem mac lenin chuong 4

  de thi hoc ki mon mac lenin

  trac nghiem nguyen ly co ban 2

  trac nghiem nguyen ly mac le nin

  bài tập trắc nghiệm triết 2 chương 7

  ngân hàng đề thi trắc nghiệm những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác lê nin

  nhung de thi cuoi hoc ki 1 mon nhung nguyen ly co ban cua chu nghia mac lenin dai hoc hutech

  nhung cau trac nghiem cua mac lenin chuong 1

  trac nghiem mac lenin chuong 5

  trac nghiem triet hoc mac lenin nfuyen li co ban co dap an

  trắc nghiệm môn những nguyên lý cơ bản

  cac cau trac nghiem chuong 1va chuong 2 nhung nguyen li co ban cua chu nghia mac lr nin

  các câu trắc nghiệm chương 4 5 - macl lênin

  trắc nghiệm khoa học mác lênin

  cau hoi trăc nghiem va dap an trả loi triet hoc mac le nin của dai hoc mo tp hcm

  cau hoi trac nghiem mon chu nghia mac lenin

  trắc nghiệm những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác-lênin chương4

  cau hoi trac nghiem nguyen ly co ban chu nghia mac lenin1

  nhung cau trac nghiem mon nguyen ly nhung nguyen ly chu nghia maclenin

  trắc nghiệm nguyên lý cơ bản chủ nghĩa mác lênin

  trac nghiem mon nhung nguyen ly co ban mac lenin

  bai trac nghiem nhung nguyen ly co ban chu nghia macle

  Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)

  144 bản câu của học kilobookcom lênin mác môn nghiệm nguyên trắc triết trac nghiem phép biện chứng duy vật trac nghiem phep bien chung duy vat trac nghiem nguyen ly co ban chu nghia mac lenin trac nghiem nguyen ly mac le nin câu hoi trac nghiem môn nguyên ly mac lenin de trac nghiem nhung nguyen ly co ban mac - lenin Những câu trắc nghiệm maclênin bai tap trac nghiem mac le nin chuong 1 trắc nghiệm môn những nguyên lý cơ bản Cac cau hoi trac nghiem cua mac 2 chuong 1 bt trac nghiem mac lenin 2 bai tap trac nghiem nguyen ly mac le nin 2 de thi trac nghiem nguyen ly mac - lenin2 trac nghiem chu nghia mac lenin 1 trac nghiem môn nguyên lý cơ bản 2 cau trac nghiem macle 2 trac nghiem nguyen ly mac cau hoi trac nghiem mac lenin chuong 4 trắc nghiệm chương 5 nguyên lí mác lênin chuong 7 cua mac lenin cau hoi va dap ap trac nghiem chu nghia mac lenin NGHAN HANG CAU HOI TRAC NGHIEM MAC LE NIN 2 Trac nghiem Chuong 2 phep bien chung duy vat bo trac nghiem nguyen ly co ban trac nghiêm chinh tri chu nghia Mac-lênin ngan hang de thi trac nghiem mac lenin co dap an dap an trac nghiem nguyen ly mac lenin 2 bài tập cơ bản của môn triết trac nhiem triet :chuong chu nghia fuy vat lich su de trac nghiem chuong 1 mon chu nghia mac lenin trac nghiem mac lenin 1 co dap an trắc nghiệm mác lênin chương 5 trac mghiem mac chuong 4 den chuong 8 bai tap trac nghiem kinh te mac le nin cac de ban trac nghiem mon nguyen ly 2 câu hoi trac nghiêm môn nguyên ly mac 2 trắc nghiệm nguyên lý mác 2 bai tap trac nghiem mac lenin hoc phan 1co dap an cau hoi trac nghiem mon nguyen ly co ban trac ngiem maclenin chuong 4567 trac nghiem dung sai mon nguyen ly co ban 2 de trac nghiem chu nghia mac le nin truong hutech dap an nhung nguyen ly co ban p2 de so 20 trắc nghiệm nguyên lý cer bản 2 câu hỏi trắc nghiệm môn macnelin phần 2 ngan hang trac nghiem mac lenin trac nghiem nguyen ly co ban 2 thu vien cau hoi trac mon triet hoc bai tap trac nghiem mac-lenin chuong 2 tracnghiem nguyen ly co ban cua triet mac le trac nghiem chuong 1 va 2 triet hoc ngan hang cau hoi mon nguyen ly co ban trắc nghiệm triết học nguyên lý 1 trắc nghiệm macleenin chuong 1 nhung cau hoi chuong 2 cua marx-lenin câu hỏi trắc nghiêm nguyên lí mác trắc nghiệm thi giữa kì mác lênin trac nghiem mac lenin chuog1 va 2 trac nghjem mac 1 chuong 2 Cau hoi trac nghiem cua mon triet 2 trac nghiem nguyen ly co ban mac lenin phan 2 cau 144 trong bo de trac nghiem chuong 1 nhung cau trac nghiem thi hoc ky 1 mon nguyen ly nhung cau hoi trac nghiem ve nguyen ly co ban trac nghiem mon nhung nguyen ly co ban mac lenin bai tap trac nghiem mon triet hoc kiem tra giua ki ngan hang cau hoi trac nghiem chu nghia mac-lenin cac cau hoi trac nghiem triet hoc kiem tra giua ki ttac nghiem triet hoc cuoi ky nhung cau trac nghiem ve nhung nguyen li co ban cau tra loi maclenin1 thi giua ki bt mac lenin bi cau hoi trac nghiem thi chuong 7 mon mac le nin ngan hang cau hoi chuong 8 chu nghia mac le nin trac nghiem mac lenin chuong 5 trắc nghiệm chương 1 triết học trac nghiem chuong 1 chu nghia duy vat bien chưng bai tap chuong 2 mac1 trac nghiem chuong 2 mac lenin nhung cau trac nghiem cua mac lenin chuong 1 trac nghiem nguyen li co ban cua mac lenin trac nghiem nhung nguyen ly co ban mac lenin trac ngiem nguyen li co ban mac le nin câu hỏi chương 7 maclenin nhung cau trac nghiem triet hoc chuong 1 nhung cau hoi chuong 8 Mac Lenin câu hỏi trắc nghiệm mác lênin chương 4 trắc nghiệm chương 4 mác lênin bai tap trac nghiem nhung nguyen ly co ban cau hoi trac nghiem mon chu nghia mac lenin bài tập trắc nghiệm mác-lênin trac nghiem chu nghia mac lenin chuong hang hoa câu trắc ngiệm môn nguyên lý cacmac trac nghiemphep bien chung duy vat trac nghiem chuong 1 chu nghia mac lenin de thi giua ky mon Mac Lenin DH Mo tphcm trắc nghiệm khoa học mác lênin trac nghiemchuong 4 5 mac lenin de trac nghiem nhung nguyen ly co ban cn mac lenin câu hỏi trắc nghiệm nguyên lý cơ bản de trac nghiem nguyen ly co ban mac - lenin trac nghiem chuong 1 mon maclenin cau hoi trac nghiem ve mác2 de thi trac nghiem va dap an mon mac lenin dh de thi hoc ki mon mac lenin hoc ki1 tai hutech cau hoi trac nghiem mac lenin chuong 1 cau hoi trac nghiem triet chuog 7 va chuog 8 bai kt trac nghiem mon nguyen li mac- le nin chu nghia mac le nin chuong 8 nguyen li co ban cua mac le nin trắc nghiệm mác2 nhung cau trac nghiem macle De thi trac ngiem mon nguyen ly co ban de thi hoc ki mon mac lenin giai trac nghiem triet hoc trac nghiem co dap an mac le nin cau hoi tra nghiem mac lenin phan 2 cau hoi tracnghiem chu nghia macle nin de thi giua ki mon triet hoc 2 bt macle 2 giai bt nhung nguyen lý cơ banMac mot so de thi trac nghiem nguyen li mac chuong 4 5 de thi trac nghiem mon nguyen ly co ban cau hoi trac nghiem nguyen ly co ban trac nghiem chuong 4 mon mac lenin trac nghiem nguyen ly co ban mac lenin trắc nghiệm của mác lênin chương 7 trắc nghiệm chương 6 mac2 hệ thống câu hỏi mac lê chương 7 trac nghiem mac lênin chuong 7 De thi giua ky mon nguyen li co ban 2 cau hoi trac nghiem mon triet hoc chuong 5 câu hỏi maclenin chương 8 trắc nghiệm mac lenin có đáp án chuong 7 cau hoi trac nghiem chuong 7 mon triet hoc nhung cau hoi trac nghiem mac1

  Xem các từ khóa (tags) khác